All Posts By

Hier

Geen categorie

Vaststelling standplaatsenbeleid Meierijstad

Donderdag 20 september is het standplaatsenbeleid vastgesteld. Het maximale aantal standplaatsen wat is toegestaan wordt nu 8 in de grotere kernen en 3 in de kleine kernen. In het raadsvoorstel werd maximaal 6 voorgesteld, maar hierdoor kwam een viskraam in Schijndel in de problemen. Door een raadsbreed gedragen amendement, wat mede door TEAM werd ingediend is dit probleem nu opgelost.…
Hier
25 september 2018
Geen categorie

De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden

Tijdens de raadsvergadering van 20 september is het raadsvoorstel waarin extra krediet gevraagd werd om een kindcentrum bij de nieuw te bouwen basisschool in Nijnsel te bouwen unaniem aangenomen. Het kindcentrum zal bestaan uit kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Dit kindcentrum zal aan dezelfde strenge kwaliteitseisen,(Frisse scholen en Bijna Energie Neutraal Gebouw) voldoen als de basisschool. We hebben nog goed…
Hier
25 september 2018
Geen categorie

Niet over zonder ons: aanpak invalideparkeervoorzieningen

In de raad van 20 september is met grote meerderheid een motie aangenomen (alleen de VVD was tegen) waarin het college gevraagd wordt, nog dit jaar een voorstel aan de raad voor te leggen waarin parkeerkaarten en parkeerplaatsen voor gehandicapten vrij van leges worden verklaard. Aan die motie ging een initiatiefvoorstel van de SP en Hart voor Schijndel vooraf. Dit…
Hier
23 september 2018
Geen categorie

Openbare vergadering locatie Erp

Op maandag 1 oktober 2018 houdt de fractie van Team Meierijstad een openbare vergadering van 20.00 uur tot 21.30 uur in Café Partycentrum Van Haandel, Hertog Janplein 20 in Erp. Agenda: Welkom door fractievoorzitter Team Meierijstad Zaken aangaande Erp: Bouwen in Erp (meer flexibiliteit en eigen keuzes kunnen maken. Jongeren moeten kunnen blijven wonen in eigen dorp) Behoud van eerstelijns voorzieningen (eventueel…
Hier
19 september 2018
Geen categorie

Woonvisie gereed: bouwen in alle kernen

“Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, in alle kernen, stevig inzetten op sociale huurwoningen, met maximale aandacht voor duurzaamheid”. Dit was kort gezegd de inbreng van Team Meierijstaf bij de behandeling van de Woonvisie, zowel tijdens de commissievergadering als de raadsvergadering. En net als veel andere fracties complimenteerde TEAM wethouder Witlox met de Woonvisie: er was een mooi traject gelopen,…
Hier
10 juli 2018
Geen categorie

Oud-raadslid en fractievoorzitter Team Meierijstad Janine Heisterkamp ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester van Rooij heeft vanavond voorafgaand aan de raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid en voormalig fractievoorzitter van Team Meierijstad Janine Heisterkamp (Sint Oedenrode).  Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de inzet gedurende 12 jaar van Janine Heisterkamp als raadslid van de gemeente Meierijstad en voorheen van de gemeente Sint-Oedenrode. Overzicht…
Hier
5 juli 2018
Geen categorie

Onderscheiding Janine Heisterkamp

Burgemeester van Rooij heeft vanavond voorafgaand aan de raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid en voormalig fractievoorzitter van Team Meierijstad Janine Heisterkamp (Sint Oedenrode).  Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de inzet gedurende 12 jaar van Janine Heisterkamp als raadslid van de gemeente Meierijstad en voorheen van de gemeente Sint-Oedenrode. Overzicht…
Hier
5 juli 2018
Geen categorie

Kadernota 2019

Kadernota 2019, het belangrijkste richtinggevende document van het college voor 2019. Ons betoog tijdens de raadsvergadering op 2 juli jl. is in zijn geheel te lezen via de volgende link: Kadernota-2019-Team-Meierijstad.pdf Team Meierijstad is tevreden met de kadernota, welke te lezen is via volgende link: Kadernota-2019.pdf. De kadernota is financieel, economisch en tevens sociaal op orde. TEAM heeft toch wel…
Hier
4 juli 2018
Fractie nieuws

Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 Veiligheid? Samen Doen!

In de commissievergadering over ruimte economie en bedrijfsvoering is op 28 juni 2018 het Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 behandeld. Het integraal veiligheidsbeleid, een beleid met helderdere doelstellingen, goede ambities en vooruitstrevende manieren om het juiste effect te bereiken. Ofwel een volwaardig stuk wat aansluit bij een grote gemeente als Meierijstad. Team is dan ook blij met de positieve ontwikkeling,…
Hier
29 juni 2018
Geen categorie

Team Meierijstad stimuleert centraal ontmoeten in de wijk!

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei lag het voorstel voor voorbereidingskrediet voor de realisatie van het wijkgebouw locatie Vossenberg (Boschweg) in Schijndel voor. Een traject waar de wijkbewoners en gebruikers van diverse locaties behoorlijk wat geduld hebben moeten tonen daar het al vanaf 2012 een gespreksonderwerp is. Wij als Team Meierijstad vinden het belangrijk dat er de mogelijkheid is om…
Hier
3 juni 2018