Category

Artikel 33 vragen

Artikel 33 vragenFractie nieuws

Verkeersveiligheid Centrum Schijndel

Tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige raad op 17 februari 2022 hebben de partijen CDA, HIER en PvdA Artikel 33 vragen gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel, waar alle drie de partijen zich al enige tijd actief voor inzetten. Vorig jaar hebben Jankees Schwiebbe (CDA), Miranda Kerkhof-Ulehake (HIER) en Arie de Zwart…
Pascal van Oers
23 februari 2022
Artikel 33 vragen

Technische vragen – Huisvestiging arbeidsmigranten

HIER raadslid Peter Verbraak heeft technische vragen gesteld aan het college van B&W over een tool die zou ontwikkeld worden om de leefbaarheid in het buitengebied te monitoren i.r.t. de huisvesting van arbeidsmigranten. In bijgaand document leest u meer over de gestelde vragen en de antwoorden hierop van het college van B&W. https://www.wijzijnhier.nu/wp-content/uploads/2021/11/21-092-Technische-vragen-HIER-uitvoering-motie-Huisvesting-arbeidsmigranten-antwoord.docx9028147802614483660.pdf  
Pascal van Oers
24 november 2021
Artikel 33 vragen

Technische vragen – Centrum Schijndel

Hier heeft samen met het CDA en PvdA vragen gesteld over verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel, met name tijdens de zaterdagmarkt. Lees in bijgaand document de gestelde vragen en de antwoorden van het college van B&W hierop. https://www.wijzijnhier.nu/wp-content/uploads/2021/11/21-089-Antwoord-Techn-vragen-Pvda-CDA-Hier-Centrum-Schijndel.docx4441867882369407540.pdf  
Pascal van Oers
24 november 2021
Artikel 33 vragen

Technische vragen – Volksuniversiteit Meierijstad

Hier Meierijstad heeft technische vragen gesteld aan het college over een projectplan vanuit de Seniorenraad Meierijstad. Zij zouden samen met de Volksuniversiteit Oss een Volksuniversiteit Meierijstad op willen richten. De verzoek om subsidie hiervoor is door het college afgewezen. In bijgaand document de vragen die door Hier zijn gesteld en de antwoorden daarop van het college.
Pascal van Oers
29 september 2021
Artikel 33 vragen

Pinnen in de buurt moet blijven!

Afgelopen weekend constateerden we dat de betaalautomaten van de Rabobank in Sint-Oedenrode zijn gesloten. Dit betekent dat men alleen nog via automaten geld op kan nemen die afhankelijk zijn van sluitingstijden. Dit leidt ons inziens tot zeer ongewenste situaties. Zeker bij evenementen zoals kermis of carnaval. We hebben dan ook de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college: Bent u…
Hier
29 maart 2021