Category

Fractie nieuws

Fractie nieuws

Herontwikkeling Eerschotsestraat St-Oedenrode

“Eindelijk woningbouw bij Eerschotsestraat” quote van DeMooiRookKrant van 14 mei. Een wat minder fraai gedeelte van Meierijstad langs de A50. Met woningbouw, 59 woningen, deels sociale huur, deels goedkope koop, deels middelduur en vrije sector. Een mooie mix voor de overspannen woningmarkt. Er zijn gesprekken geweest met ontwikkelaar en indieners van bezwaren. De plannen zijn daardoor deels aangepast. Zicht op…
Pascal van Oers
27 mei 2020
Fractie nieuws

Bestrijding van de eikenprocessierups gestart

Zoals we vorig jaar bij navraag bij de gemeente al hoorden moet je bij de bestrijding van de rups een aantal zaken doen, die beschreven staan in de leidraad beheersing EPR (eikenprocessierups). Daarom is de gemeente dit jaar eerder begonnen met het bespuiten met een biologisch middel, en er worden ook meer bomen bespoten. De larven die dit middel met…
Pascal van Oers
3 mei 2020
Fractie nieuws

Hoe houd je je club financieel gezond?

Zoals we in een eerder artikel (Verantwoord sporten tijdens de coronacrisis) al beschreven hebben, zijn er zorgen bij sportverenigingen over de financiële status van de vereniging. Hoe zorg je er voor dat je vereniging financieel gezond is en blijft? Om in te spelen op deze vraag, organiseert gemeente Meierijstad de Webinar Coronacrisis. Centraal staat de vraag: Hoe houd je je…
Pascal van Oers
30 april 2020
Fractie nieuws

Alda Gloudemans, nieuw burgercommissielid voor HIER

Als fractievoorzitter van HIER ben ik verheugd om Alda Gloudemans als burgercommissielid te mogen verwelkomen. Tijdens de raadsvergadering van 25 juni is het dan eindelijk zover en zal ze officieel worden geïnstalleerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Alda in de raadsvergadering van 19 maart zou worden voorgedragen. Maar de raadsvergaderingen zijn sinds begin maart, door de coronacrisis, afgezegd of…
Pascal van Oers
29 april 2020
Fractie nieuws

Verantwoord sporten tijdens de coronacrisis

Was het enkele weken nog erg spannend voor de sportverenigingen hoe ze door de coronacrisis hun hoofd boven water konden houden op financieel vlak, komt er nu voor sportverenigingen weer zicht op betere tijden. De gemeente heeft de verenigingen gelukkig al financiële ondersteuning geboden en met de sportnota op de achtergrond en de toezegging van wethouder Van de Pas dat…
Pascal van Oers
28 april 2020
Fractie nieuws

Bouwen in Keldonk

De dorpsraad van Keldonk, is een actieve dorpsraad die nauw betrokken is bij tal van onderwerpen die Keldonk aangaan. De N279, groenonderhoud maar zeker ook woningbouw. In de periode sinds het ontstaan van Meierijstad is de dorpsraad een sparringpartner voor wethouder en ambtenaren om de woningbouw te stimuleren. Sinds 18 januari 2018 zijn er gesprekken gaande met de wethouders Witlox…
Pascal van Oers
27 april 2020
Fractie nieuws

In gesprek met Raadslid Ülkü Ögüt over de 1,5 meter samenleving

Hoe ziet mijn werk als advocaat en gemeenteraadslid eruit nu wij met z’n allen te kampen hebben met de coronacrisis? Als advocaat gaat mijn werk gewoon door. Weliswaar waren de rechtbanken tot 6 april gesloten en waren de zittingen aangehouden (buiten de spoedzaken in het strafrecht en de uithuisplaatsingen binnen het jeugdrecht), maar alle schriftelijke termijnen gingen gewoon door. Nu…
Pascal van Oers
20 april 2020
Fractie nieuws

(Ver)bouwen in Schijndel

Woningbouw is en blijft een actueel en belangrijk thema, het is niet zo dat er door de Coronacrisis ineens geen Wooncrisis meer is. HIER Meierijstad is daarom verheugd om te vernemen dat het college van B&W aan vele principeverzoeken in Schijndel medewerking verleent. Uit het herijkingsrapport kwam vorige jaar immers naar voren dat deze kern meer plannen nodig heeft. Deze…
Pascal van Oers
15 april 2020
Fractie nieuws

Nieuwe school voor Eerde

In de commissievergadering van 9 april staat de nieuwe school en restauratie van de kerk in Eerde op de agenda. Raadslid Peter Verbraak heeft tijdens de vergadering onderstaand betoog gehouden mbt tot de nieuwe school en restauratie van de kerk. Voorzitter Een nieuwe school en behoud van de kerk, beiden zijn belangrijk voor Eerde. Prachtig als Eerde zijn kerk behouden…
Pascal van Oers
9 april 2020