Category

Fractie nieuws

Fractie nieuws

Schouder aan schouder

In de aanloop naar de landelijke verkiezingen is het een soort lente van ontluikende plannen, rapporten en adviezen. Om zo te proberen, naast jouw stem, de stem van de betreffende belangengroepering te laten horen. Wat mij opvalt is dat veel adviezen anders zijn dan anders. Minder gericht op economische belangen en daarbij financieel gewin. Covid-19 heeft ons allemaal wellicht dieper…
Pascal van Oers
8 maart 2021
Fractie nieuws

Tolerantie

Tolerantie. Volgens de dikke van Dale betekent tolerantie: “verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden”. Er zijn nog andere betekenissen maar niet in de context waar ik het vandaag over wil hebben. Er zijn andere omschrijvingen maar die drukken het woord meteen in kaders. Bijvoorbeeld godsdienst, seksualiteit, huidskleur of geslacht. Nederland stond jaren geleden bekend als een tolerant land, alles kon en mocht. Van…
Pascal van Oers
1 maart 2021
Fractie nieuws

Zwerfafval

Zwerfafval staat in de top-3 ergernissen over de eigen buurt, samen met hondenpoep en een tekort aan parkeerplaatsen. HIER deed afgelopen weekend een zwerfafval opruimactie. De actie voerden we uit in eigen omgeving of een stukje natuur. Uiteraard om publicitaire redenen maar ook om eens met eigen ogen te zien hoeveel zwerfafval er overal ligt, maar ook om na te…
Pascal van Oers
23 februari 2021
Fractie nieuws

Schreeuwend aan de zijlijn?

17 maart 2021 zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Juist in deze bizarre tijden is het goed om je democratisch recht te laten gelden. Je kan immers schreeuwend aan de zijlijn staan (of in een winkelcentrum stenen gooien) of daadwerkelijk invloed uitoefenen door je stem te laten gelden. Nu zijn wij een lokale politieke partij en gaan wij HIER geen stemadvies…
Pascal van Oers
18 februari 2021
Fractie nieuws

De grutto zorgt voor een blij slotakkoord

In de Tweede Kamer is op de valreep een initiatiefnota aangenomen om meer gelden vrij te maken voor de weidevogelgebieden die onze nationale vogel, de grutto, moet redden. Dat is mooi, 15 miljoen extra, om het verschil te maken. Maar discussie was er ook: “Het enige discussiepunt was het neerschieten van predatoren. CDA’ers wilden de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst,…
Pascal van Oers
16 februari 2021
Fractie nieuws

Jouw idee is geld waard!

Er zijn maar heel soms van die dagen dat je bezig bent met niets of met iets, wanneer plotseling een gedachte zich aan je opdringt. Een belangrijke gedachte, wellicht een idee waar je voor je directe leefomgeving een prachtige voorziening kunt bieden. Tijdens een wandeling door je straat, wijk of dorp is je misschien opgevallen dat je iets mist in…
Pascal van Oers
13 februari 2021
Fractie nieuws

Sneeuw

Vanmorgen stond ik vroeg op, wandelen in maagdelijk wit, nog niet betreden sneeuw. De wereld bestaat even uit mij en de natuur. Even de gedachten ordenen, de week een plaatsje geven in mijn geheugen. Uiteraard was het de bedoeling dat er een diepzinnige gedachte op papier kwam om jouw gedachte op een ander pad te zetten en je met de…
Pascal van Oers
7 februari 2021
Fractie nieuws

Hoe gaan we de jaarwisseling in de toekomst vieren?

Steeds meer gemeenten pleiten voor een totaal vuurwerkverbod. Ook de gemeente Meierijstad gaat in de omgevingsvisie de discussie voeren om vuurwerk af te schaffen. Wat gaat dat betekenen voor de manier waarop we onze jaarwisseling vieren? Na twaalf uur naar buiten gaan, om samen met familie, buren en vrienden te genieten van vuurwerk is er niet meer bij. Hoe kunnen…
Pascal van Oers
3 februari 2021
Fractie nieuws

4711

Per toeval ging ik terug in de tijd. Geconfronteerd met de geur van 4711 raakte ik abrupt een grote stap terug in mijn herinnering. Een goede herinnering naar de tijd dat mijn moeder een flesje 4711 in haar tasje had. Meer mensen hebben zo een vlucht naar het verleden gemaakt. Afgelopen week had ik hetzelfde gevoel in de raad. Wat…
Pascal van Oers
2 februari 2021
Fractie nieuws

De avond van de raad

Afgelopen week maar liefst twee raadsvergaderingen in Meierijstad om 2021 mee te beginnen. 27 januari 2021 Tijdens deze vergadering stond naast de gebruikelijke bestemmingsplannen ook een wijziging van de financiële verordening, de erfgoedvisie en de “harmonisatie van diverse regelingen bestemmingsplan” op de agenda. De financiële verordening bevatte voornamelijk aanpassingen van de hoogte van bedragen die aan raad gemeld dienen te…
Pascal van Oers
31 januari 2021