Category

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma 2022

Financiën

HIER wil graag een gezonde gemeente op het gebied van financiën. Wij vinden dat, naast alle basisbehoeften die er nodig zijn, dat het welbevinden van de inwoners van Meierijstad voorop staat. Financiële risico’s mogen daarbij genomen worden, zolang we de belangen afweging kunnen verantwoorden.
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Ruimtelijke Ordening en Wonen

De Ruimtelijke Ordening wordt meer en meer ‘het gevecht om de ruimte’. Zetten we deze ruimte in voor, natuur, duurzaamheidsoplossingen, agrariërs of woningbouw. Wat HIER betreft blijven we vooral in gesprek met elkaar om de juiste afwegingen en keuzes te maken waarbij de overheid meer regie en daadkracht moet tonen. Welke andere keuzes wij voorstellen lees je hier.
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Volksgezondheid en milieu

Volgens HIER is gezondheid het meest belangrijke dat een mens bezit. Daarmee weegt gezondheid in de onderlinge afweging tussen beleidsthema’s zwaar. Daarnaast wil HIER de ambitieuze duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad uitvoeren zodat we voor onze kinderen en kleinkinderen een plek achterlaten waar het goed leven is. Wij zetten hierbij in op maximale participatie van burgers, instellingen en bedrijven.
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Sociaal domein

Met het sociaal domein bedoelen we (de samenhang in de) sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Cultuur en recreatie

Dit is een veelomvattend programma waarin veel van de waarden van HIER terugkomen. Voor positieve gezondheid, welbevinden en geluk, is het van belang dat de gemeente goede basisvoorzieningen heeft in alle kernen. In dit programma schrijven we over onze plannen met betrekking tot Kunst, cultuur, sport en recreatie.
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Onderwijs

Natuurlijk is voor HIER, goed onderwijs in Meierijstad erg belangrijk. Alle kinderen in onze gemeente krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en vaardigheden te leren om zich zo een positie te verwerven in onze maatschappij. Voor HIER betekent goed onderwijs een kans voor onze kinderen op een eerlijke start en pakken we kansongelijkheid aan. Elke kind heeft talenten. HIER vindt…
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Economische zaken

HIER geeft ondernemers de ruimte om bij te dragen aan een gezonde, lokale economie. HIER streeft naar een evenwichtige mix van agrarische, producerende en dienstverlenende bedrijven die op een duurzame manier werken met mensen en producten uit de regio. Lokaal ondernemerschap is één van de speerpunten van HIER.
Hier
11 januari 2022
Verkiezingsprogramma 2022

Algemeen bestuur

Met algemeen bestuur bedoelen wij de gemeente als organisatie, intern en extern gericht. Wat wil je uitstralen richting de eigen inwoners als ook richting de regio? HIER vindt het van belang dat we iedereen en elke kern gelijkwaardig behandelen.
Hier
11 januari 2022