de fractie

De fractie van HIER bestaat uit maar liefst zes raadsleden en twee burgercommissieleden. In onderstaand overzicht zullen de rollen, portefeuilles en kerngebieden per fractielid beschreven worden.

Mari van der Aalsvoort

Raadslid/ Fractievoorzitter

Biografie
Mari van der Aalsvoort is woonachtig in Schijndel en getrouwd met Ronny Witlox.

Ik ben vooral op zoek naar verbinding, praten niet over maar MET de inwoners van Meierijstad is daarbij mijn standpunt. Mijn interesses liggen bij de wijkraden. Wat kunnen de bewoners van de wijk zelf betekenen voor haar eigen leefomgeving. Groenvoorziening, veiligheid, inrichting en sociale cohesie. Maar ook wat kunnen wij als wijkbewoners voor elkaar betekenen en hoe gaan we dat zelf doen. Vol enthousiasme zet ik me graag in voor HIER. Dit met speciale aandacht voor wonen, natuur en veiligheid.

Portefeuilles

  • Woningbouw
  • Buitengebied
  • Natuur
  • Volksgezondheid & Milieu
  • Openbare orde & Veiligheid

Kerngebieden

  • Schijndel
  • Wijbosch

Contactgegevens
e-mail: marivanderaalsvoort@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-52600671

Miranda Kerkhof- Ulehake

Burgercommissielid/ PR

Biografie
Miranda Kerkhof – Ulehake, geboren op 22 oktober 1988 te Schijndel. Sinds 2011 wonend in de Michiel de Ruyterstraat op de Boschweg in Schijndel en op 27 mei 2016 getrouwd met Raymond Kerkhof.

De studies die ik gevolgd heb, zijn Integrale Veiligheid op de Avans Hogeschool te ‘S -Hertogenbosch met direct daarna een universitaire studie Sociologie, vraagstukken van beleid en organisatie in Utrecht. Mijn afstudeerscriptie heb ik gemaakt bij de gemeente Sint-Oedenrode met als thema de zelfredzaamheid van oudere burgers in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Momenteel ben ik werkzaam bij dWise als procesmanager, Hierbij heb ik veel contact met klanten over communicatievraagstukken en zorg ik voor de interne gang van zaken binnen ons bedrijf.

Mijn grootste hobby is paardrijden. Ik ben in het bezit van een eigen paard en lid van de Rooise Ruiters in Sint-Oedenrode.

Portefeuilles
• Sport & recreatie
• Openbare Orde & Veiligheid
• Verkeer & Veiligheid

Kerngebieden
• Schijndel
• Olland

Miranda Kerkhof-Ulehake

Contactgegevens
e-mail: mirandakerkhof@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-23574217

Erik de Vries

Raadslid

Biografie
Erik de Vries is woonachtig met mijn gezin in Zijtaart en is werkzaam als verandermanager (interim) bij overheden.

Ik vind het in mijn werk en als raadslid belangrijk dat de overheid vertrouwt wordt door haar inwoners. Daarom wil ik graag dat de gemeente transparant, betrouwbaar en rechtvaardig werkt. Vertrouwen krijgen doe je ook door vertrouwen te geven. Dit kan bijvoorbeeld door als gemeente te vertrouwen op de kracht van onze inwoners door ze ruimte te geven voor initiatieven en ze ook vroegtijdig betrekken bij beleid en plannen. Gezondheid is het belangrijkste dat een mens heeft. De gemeente kan die gezondheid beschermen en verbeteren, omdat zij middels regels en inrichting van de buitenruimte kan zorgen schone lucht en groene omgeving.

Portefeuilles
• Volksgezondheid & Milieu
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare Ruimte

Kerngebieden
• Veghel
• Zijtaart
• Eerde

Erik de Vries

Contactgegevens
E-mail: erikdevries@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-81112734

Ülkü Ögüt

Raadslid/ lid werkgeverscommissie

Biografie
Ülkü Ogut is woonachtig in Veghel met haar man en zoontje.

“We build too many walls and not enough bridges” – Isaac Newton is één van mijn lijfspreuken.

Ik sta bekend om mijn doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid en eerlijkheid. In het dagelijkse leven ben ik advocate van beroep. Daarnaast ook één van de initiatiefnemers van Turks-Nederlands Tegengeluid, een landelijk actieve beweging die verantwoordelijk is voor de oprichting van een denktank die het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid adviseert over te vormen beleid.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid ontpopte zich rond 19-jarige leeftijd. Zo nam ik deel aan het Lagerhuis Debat en snuffelde aan de gemeentelijke politiek door commissies op de voet te volgen. De gemeenteraadsverkiezingen zie ik bij uitstek als de meest geschikte manier om burgers te gidsen door het oerwoud van regels en procedures. Verbinden, ongeacht de positie, is het belangrijkste speerpunt.

Portefeuilles
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare ruimte
• Onderwijs
• Veiligheid/preventie
• Wonen

Kerngebieden
• De Leest
• Oranjewijk
• Veghel Zuid
• Het Ven

Ülkü Ögüt

Contactgegevens
E-mail: ulkuogut@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-47028269

Peter Verbraak

Raadslid

Biografie
Peter Verbraak woont in Rooi, is getrouwd, en heeft vier kinderen.

Ik wil bijdragen aan een in alle opzichten gezonde gemeente, waarin het voor iedereen goed wonen, werken en leven is. “Tweedeling voorkomen, leren omgaan met verschillen” is mijn motto.

Mijn kennis en ervaring ligt vooral bij (een integrale benadering van) het sociaal domein, volksgezondheid, onderwijs en volkshuisvesting. Daarnaast heb ik erfgoed (incl. mobiel erfgoed ) als aandachtsveld.

Portefeuilles
• Sociaal Domein
• Cultureel Erfgoed
• Onderwijs & Volksgezondheid

Kerngebieden
• Boskant
• Sint Oedenrode

Peter Verbraak

Contactgegevens
E-mail: peterverbraak@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-29043905

Arie Smetsers

Raadslid

Biografie
Arie Smetsers is geboren in Eerschot en in 1986 verhuisd naar de Kienehoef.

Daar woon ik samen met mijn vrouw Lucyna en onze jongste zoon. Eind 2014 ben ik met prepensioen gegaan na 35 jaar als procesoperator bij Mars in Veghel te hebben gewerkt.

Al sinds 1985 ben ik politiek actief. Ook ben ik lid van de wijkraad Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos om de leefbaarheid in deze wijken te bevorderen. Tevens ben ik lid van heemkundekring “De Oude Vrijheid” en houd ik mij met verschillende duurzaamheidsvraagstukken bezig.

Portefeuilles
• Bestuurszaken en Financiën
• Belastingen
• Energietransitie en Duurzaamheid

Kerngebieden
• Sint-Oedenrode
• Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos

Arie Smetsers

Contactgegevens
E-mail: ariesmetsers@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-49954417

Alda Gloudemans

Burgercommissielid/PR

Biografie
Alda Gloudemans woont met veel plezier in het buitengebied van Zijtaart en is getrouwd met Martin van Eert.

We hebben een dochter en een kleinzoon. Mijn politieke ervaring heb ik opgebouwd door 12 jaar actief te zijn geweest in de gemeente Veghel. Vier jaar als burgerraadslid en acht jaar als gemeenteraadslid.

Mijn wortels liggen hoofdzakelijk in het sociale domein. Ik was werkzaam in eerste instantie als verpleegkundige bij meervoudig gehandicapten en heb na het behalen van hoger management leiding gegeven als clustermanager in een tehuis. Daarna ben ik als maatschappelijk werkende in Eindhoven en de Kempen langdurig als hulpverlener werkzaam geweest in de jeugdzorg. Door deze ervaring had ik de kans om veel expertise op te bouwen in de zorg en het onderwijsland.

Vele uren besteed ik nu aan bestuurswerkzaamheden. Ik ben voorzitter van een grote muziekvereniging en ben actief in een werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart. Daarnaast zit ik in het bestuur van Stichting Dementievriendelijk Meierijstad. Iedereen kan me aanspreken met vraagstukken die te maken hebben met zorgaspecten en zaken die te maken hebben met een goed en leefbaar klimaat.

Voor de tijd die ik dan nog over heb, lees ik graag een boek. Tennissen, fietsen en wandelen houden mij vitaal en energiek.

Portefeuilles
• Cultuur
• Jeugdbeleid
• Ouderenbeleid

Kerngebieden
• Veghel
• Zijtaart
• Mariaheide
• Erp
• Eerde
• Keldonk
• Boerdonk

Alda Gloudemans

Contactgegevens
E-mail: aldagloudemans@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-20978507

Peter Kuijs

Burgercommissielid

Biografie
Ik ben in 1962 geboren in Wijbosch en opgegroeid in Schijndel op de Boschweg. Na mijn opleiding als maatschappelijk werker heb ik samen met mijn vrouw een aantal jaren met veel plezier in ’s-Hertogenbosch gewoond waar ook onze kinderen geboren zijn. Sinds 1994 wonen wij weer in Schijndel (wijk Plein).
Ik ben sinds de jaren ’80 werkzaam in zorg en welzijn als maatschappelijk werker, adviseur en directeur. In de periode voor de fusie naar Meierijstad was ik voor DORP-ABS lid van de Schijndelse gemeenteraad.

Motivatie
Ik vind het belangrijk dat de politiek dicht bij mensen staat. De gemeenteraad neemt tenslotte veel besluiten die direct hun invloed hebben op het wonen en leven van mensen in onze mooie gemeente. Ik vind het dan ook belangrijk om als politieke partij in gesprek te zijn en te blijven met inwoners, organisaties en bedrijven in Meijerijstad zodat we weten wat er speelt en mee te nemen in onze keuzes.
Leefbaarheid en sociaal domein hebben mijn warme belangstelling. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en leefbaarheid en kan daar voor onze inwoners het verschil maken.

Kerngebied
Schijndel
Wijbosch

Contactinformatie
E-mail: peterkuijs@wijzijnhier.nu
Tel: (06) 52888761

Leon van Boxtel

Burgercommissielid

Biografie
Bijna vijftig jaar geleden ben ik geboren en opgegroeid in Veghel. En met nog steeds met heel veel plezier ben ik daar woonachtig, samen met mijn vrouw Martje en onze twee katten.
Na de afronding van de PABO in Veghel, ben ik filosofie in Nijmegen gaan studeren. Tijdens en na deze studie heb ik lesgeven op het HBO en me gericht op volwassen educatie. Toch heeft het basisonderwijs altijd mijn voorkeur gehad. Begin 2009 ben ik voor SKIPOV basisonderwijs gaan werken en 2009 gestart als directeur van basisschool De Ark in Veghel. Vanaf 2014 tot heden mag ik met veel plezier cluster-directeur van drie basisscholen zijn. Deze scholen staan in Erp, Keldonk en Boerdonk.
In het verleden ben ik een aantal jaren als bestuurslid actief geweest voor de carnavalsvereniging De Kuussegatters, een geweldige club mensen. Momenteel mag ik met een aantal leden het ouderencarnaval “De jong van Toen” organiseren. In de overig vrije uurtjes die ik heb, train ik samen met mijn vrouw voor het lopen van marathons en ben ik lid van de burger sociëteit Veghel.

Motivatie
Gemeente politiek gaat over beslissingen die invloed hebben op de directe woonomgeving van onze burgers. Ik heb in Veghel twee periodes in de gemeenteraad mogen zitten voor de lokale partij, Hart voor Veghel. Uit ervaring weet ik dat een lokale partij dichtbij de mensen staat en makkelijk het gesprek aan gaat. Weten wat er bij de mensen leeft, voelen wat de bewoners nodig hebben. In de grote kernen, maar zeker ook in de kleine!

Kerngebied
Veghel
Erp
Keldonk
Boerdonk