de fractie

De fractie van HIER bestaat uit maar liefst zes raadsleden en één burgercommissielid. In onderstaand overzicht zullen de rollen, portefeuilles en kerngebieden per fractielid beschreven worden.

Mari van der Aalsvoort

Raadslid/ Fractievoorzitter

Mari van der Aalsvoort is afkomstig uit Schijndel en getrouwd met Ronny Witlox.
Mari is vooral op zoek naar verbinding, praten niet over maar MET de inwoners van Meierijstad is daarbij zijn standpunt.
Zijn interesses liggen bij de wijkraden. Wat kunnen de bewoners van de wijk zelf betekenen voor haar eigen leefomgeving. Groenvoorziening, veiligheid, inrichting en sociale cohesie. Maar ook wat kunnen wij als wijkbewoners voor elkaar betekenen en hoe gaan we dat zelf doen.
Vol enthousiasme zet ik me graag in voor Hier. Dit met speciale aandacht voor welzijn, sport en cultuur.

Portefeuilles
• Jeugdzorg
• Volksgezondheid & Milieu
• Openbare orde & Veiligheid

Kerngebieden
• Schijndel
• Wijbosch

Contactgegevens
e-mail:
Telefoonnummer: 06-52600671

Miranda Kerkhof- Ulehake

Burgercommissielid/ PR

Miranda Kerkhof – Ulehake, geboren op 22 oktober 1988 te Schijndel. Sinds 2011 wonend in de Michiel de Ruyterstraat op de Boschweg in Schijndel en op 27 mei 2016 getrouwd met Raymond Kerkhof.

De studies die ik gevolgd heb, zijn Integrale Veiligheid op de Avans Hogeschool te ‘S -Hertogenbosch met direct daarna een universitaire studie Sociologie, vraagstukken van beleid en organisatie in Utrecht. Mijn afstudeerscriptie heb ik gemaakt bij de gemeente Sint-Oedenrode met als thema de zelfredzaamheid van oudere burgers in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Momenteel ben ik werkzaam bij dWise als procesmanager, een bedrijf gespecialiseerd in IT.

Mijn grootste hobby is paardrijden. Ik ben in het bezit van twee paarden en lid van de Rooise Ruiters in Sint-Oedenrode.

Portefeuilles
• Sport & recreatie
• Openbare Orde & Veiligheid
• Verkeer & Veiligheid

Kerngebieden
• Schijndel
• Olland

Contactgegevens
e-mail:
Telefoonnummer: 06-23574217

Marischka Klotz

Raadslid/ lid algemeen bestuur WSD

Biografie
Marischka Klotz, woonachtig – geboren en getogen in Skendel. Ik heb een Indische achtergrond van mijn moeders kant maar vooral als Brabantse opgevoed. Samen met mijn partner Dick heb ik twee kinderen.

Degene die mij kennen ervaren mij als bezige bij. Ik heb mijn eigen bureau van waaruit ik ondernemers ondersteuning biedt bij personeelszaken. Tevens actief met Coole Trip waarbij ik met de kids op pad ga om coole uitjes te ontdekken. Daarnaast ben ik organisator van netwerkbijeenkomsten Open Coffee het Groene Woud, pr-coördinator bij kindervakantieweek en zit ik in de MR op de basisschool van onze kinderen. En dat is een greep van de zaken waar ik mij mee bezig houd.

Portefeuilles
• Kunst & Cultuur
• Recreatie
• Onderwijs
• Fairtrade

Kerngebieden
• De Beemd
• Centrum Schijndel
• Hopstraat

Contactgegevens
E-mail:
Telefoonnummer: 06-53624631

Erik de Vries

Raadslid

Biografie
Erik de Vries is directeur van een afvalinzamelbedrijf van tien gemeenten, heb gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en woon met mijn gezin (twee kinderen) in Zijtaart.
Erik vindt het belangrijk dat de gemeente open, transparant, betrouwbaar en rechtvaardig werkt, zodat ze het vertrouwen bij de burger terug weet te krijgen. Vertrouwen krijgen doe je ook door vertrouwen te geven. Daarom moet de gemeente vertrouwen op de kracht van haar inwoners, hen meer ruimte geven en ze ook vroegtijdig betrekken bij beleid en plannen die de overheid ontwikkelt.

Portefeuilles
• Volksgezondheid & Milieu
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare Ruimte

Kerngebieden
• Veghel
• Zijtaart
• Eerde

Contactgegevens
E-mail:
Telefoonnummer: 06-81112734

Ülkü Ögüt

Raadslid/ lid werkgeverscommissie

Biografie
“We build too many walls and not enough bridges” – Isaac Newton

Ülkü staat bekend om haar doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid en eerlijkheid. In het dagelijkse leven is Ülkü advocate van beroep. Daarnaast is zij één van de initiatiefnemers van Turks-Nederlands Tegengeluid, een landelijk actieve beweging die verantwoordelijk is voor de oprichting van een denktank die het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid adviseert over te vormen beleid. Haar maatschappelijke betrokkenheid ontpopte zich rond 19-jarige leeftijd. Zo nam zij deel aan het Lagerhuis Debat en snuffelde ze aan de gemeentelijke politiek door commissies op de voet te volgen. De gemeenteraadsverkiezingen ziet Ülkü bij uitstek als de meest geschikte manier om burgers te gidsen door het oerwoud van regels en procedures. Verbinden, ongeacht de positie, is het belangrijkste speerpunt.

Portefeuilles
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare ruimte

Kerngebieden
• De Leest
• Oranjewijk
• Veghel Zuid

Contactgegevens
E-mail:
Telefoonnummer:

Peter Verbraak

Raadslid

Biografie
Peter Verbraak woont in Rooi, is getrouwd, en heeft vier kinderen. Hij wil bijdragen aan een in alle opzichten gezonde gemeente, waarin het voor iedereen goed wonen, werken en leven is. “Tweedeling voorkomen, leren omgaan met verschillen” is zijn motto. Kennis en ervaring van Peter ligt vooral bij (een integrale benadering van) het sociaal domein, volksgezondheid, onderwijs en volkshuisvesting. Daarnaast heeft Peter erfgoed ( incl. mobiel erfgoed ) als aandachtsveld.

Portefeuilles
• Sociaal Domein
• Cultureel Erfgoed
• Onderwijs & Volksgezondheid

Kerngebieden
• Boskant
• Sint Oedenrode

Contactgegevens
E-mail:
Telefoonnummer: 06-29043905

Arie Smetsers

Raadslid

Biografie
Arie Smetsers is geboren in Eerschot en 30 jaar geleden verhuisd naar de Kienehoef. Waar hij woont samen met zijn vrouw Lucyna en hun jongste zoon. Eind 2014 is Arie met prepensioen gegaan na 35 jaar als procesoperator bij Mars in Veghel gewerkt te hebben. Arie is al sinds 1985 politiek actief.
Arie is ook lid van de wijkraad Kienehoef, Cathelijne en Kinderbos om de leefbaarheid in deze wijken te bevorderen. Tevens ben is hij lid van heemkundekring “De Oude Vrijheid” en houdt hij zich met verschillende duurzaamheidsvraagstukken bezig.

Portefeuilles
• Bestuurszaken & Financiën
• Belastingen.

Kerngebieden
• Sint oedenrode
• Kienhoef, Catharijne/Kinderbos

Contactgegevens
E-mail:
Telefoonnummer:

Alda Gloudemans

Burgercommissielid/PR

Alda Gloudemans

Contactgegevens
E-mail:
Telefoonnummer: