Fractie nieuws

Harmonisatie evenementenbeleid gemeente Meierijstad

Geschreven door 18 april 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Harmonisatie evenementenbeleid gemeente Meierijstad

Donderdag 12 april is er in een beeldvormende avond gesproken over het evenementenbeleid van Meierijstad. De drie voormalige gemeente Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode hadden allen een ander beleid voor de evenementen en dit moet geharmoniseerd worden. Er werden in 2017 meer dan 400 evenementen georganiseerd van Paaspop en 7th Sunday tot buurtfeesten en jaarmarkten.

Beeldvormende avond

Tijdens de beeldvormende avond zijn er vier hoofdvragen behandeld en door middel van stellingen aan het publiek voorgelegd.

  • De eerste vraag was: Hoe belangrijk zijn evenementen voor Meierijstad? Natuurlijk vindt Team dat evenementen belangrijk zijn. Hoe groot (financieel gezien) of hoe klein (leefbaarheid in de kernen) ze ook zijn.
  • De tweede vraag: Hoe moet Meierijstad omgaan met het thema gezondheid in het evenementenbeleid. Gezondheid staat voor Team hoog in het vaandel en is bij evenementen zeker van toepassing. Denk maar aan het geluid wat geproduceerd wordt en de daarbij eventueel komende gehoorschade. Maar ook alcohol- en drugsgebruik zijn belangrijke zaken waar rekening mee gehouden moet worden en daarbij natuurlijk ook niet te vergeten, roken.
  • De derde vraag: Hoe kan Meierijstad haar procedures en handhaving verbeteren. Handhaving slaat niet alleen terug op het deel gezondheid, dus het controleren op drugsgebruik of geluidoverlast. Handhaving gaat ook over het aantal evenementen dat georganiseerd wordt, op welke plek en met welke openingstijden.
  • De laatste vraag: Hoe wil/kan Meierijstad organisatoren van evenementen faciliteren. Team vindt het belangrijk dat hier wel onderscheid gemaakt wordt in commerciële en niet commerciële evenementen. Waarbij er natuurlijk een duidelijke definitie moet komen van commercieel en niet commercieel, om geen verwarring hierover te laten ontstaan. Niet commerciële evenementen mogen van Team dan ook de steun krijgen van de gemeente om hun evenementen te organiseren. Team wil daarbij ook graag de leges afschaffen om de niet commerciële evenementen tegemoet te komen. Team is hard aan het werk om dit te verbeteren en zal hier dan ook over enkele weken op terug komen.

Vervolg

De gemeente zal de verkregen input vanuit de beeldvormende avond gaan verwerken en hier een concept notitie voor opstellen. In juni zal de concept notitie klaar zijn en aan de betrokken partijen gecommuniceerd worden. Uiterlijk december 2018 vindt de besluitvorming door de gemeenteraad plaats en zal het evenementenbeleid vastgesteld worden.

Indien er vragen zijn over het evenementenbeleid kun je contact opnemen met Miranda Kerkhof-Ulehake (m.kerkhof@teammeierijstad.nl) , indien je specifiek vragen hebt over leges kun je deze stellen aan Wern van Asseldonk (w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl) of Mari van Aalsvoort (m.vander.aalsvoort@teammeierijstad.nl).