Fractie nieuws

Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 Veiligheid? Samen Doen!

Geschreven door 29 juni 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 Veiligheid? Samen Doen!

In de commissievergadering over ruimte economie en bedrijfsvoering is op 28 juni 2018 het Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 behandeld.

Het integraal veiligheidsbeleid, een beleid met helderdere doelstellingen, goede ambities en vooruitstrevende manieren om het juiste effect te bereiken. Ofwel een volwaardig stuk wat aansluit bij een grote gemeente als Meierijstad.

Team is dan ook blij met de positieve ontwikkeling, dat het veiligheidsgevoel meer gaat tellen en we er gezamenlijk aan willen werken om de inwoners van Meierijstad een veilig gevoel te willen geven om hier te wonen. Een gevolg hiervan is dan ook dat de link tussen veiligheid en het sociaal domein steeds vaker gelegd wordt en het stuk zeker de kop “integraal” verdient.

In het beleidsstuk komt duidelijk naar voren dat er nog werk aan de winkel is. Fijn dat er transparant weergegeven wordt waar de knelpunten binnen Meierijstad zitten en waar er nog verbetering te halen is. Wat er enorm uitspringt zijn dan ook de zorgelijke ontwikkelingen op het gebied van ondermijning. De uitbreiding van de Wet Bibob zien we als een positieve verandering voor gemeente Meierijstad en hopen dan ook dat dit zijn vruchten gaat afwerpen. Team blijft graag op de hoogte van voortgang.

Al met al vindt Team Meierijstad dan ook dat er een gedegen stuk voor ons ligt, waar duidelijke ambities in weergegeven worden en we hopen dat deze ook allemaal waar gemaakt kunnen worden.

Coffeeshops

 

Er is echter ook nog een extra toevoeging voor het coffeeshop beleid, waar Team toch nog graag wat aandacht aan wil besteden. Voor het coffeeshopbeleid wordt voor de gemeente Meierijstad een nul-beleid gehanteerd. We weten als Team dat het vaststellen van dit beleid een taak is van de burgemeester, maar we hechten veel waarde aan de gedachte die hier achter zit. Zoals we allemaal weten is en blijft drugsgebruik in Nederland een punt van discussie en zijn er momenteel veel experimenten in ontwikkeling rondom legale drugsverkoop. Maar nu kijkende naar Meierijstad, een gemeente van 80.000 inwoners, waar drugsgebruik helaas in grote mate aanwezig is, vragen we ons als Team Meierijstad af, tot waar onze verantwoordelijkheid gaat.

Het klopt inderdaad dat in buurgemeentes coffeeshops aanwezig zijn waar onze inwoners vrij naar toe kunnen. Ook weten we allemaal dat een coffeeshop in je eigen gemeente niet alle problemen oplost. Oftewel er zijn positieve en negatieve argumenten te noemen om een coffeeshop te plaatsen.

Er lopen nu echter verschillende pilot projecten om een coffeeshop te voorzien van legale drugs en is er vraag naar meer plekken om het experiment uit te voeren. Wij waren dan ook benieuwd hoe de burgemeester/portefeuillehouder denkt over deze ontwikkelingen. Tijdens de commissie hebben we dan ook de volgende vragen gesteld. In hoeverre staat de burgemeester open voor zulke nieuwe initiatieven en heeft de gemeenteraad hier nog invloed op?

Portefeuillehouder

 

De antwoorden van de burgemeester op het coffeeshop beleid zijn als volgt. De burgemeester heeft nog geen aanvragen gehad van drugsgebruikers dat zij een coffeeshop willen in Meierijstad, het de illegale straathandel niet oplost, het veiligheidsgevoel hierdoor niet toeneemt, juist het harddrugsgebruik toeneemt, er nog te weinig bekend is over de legale experimenten, strijdig is met de stevige aanpak die Meierijstad ten opzichte van drugsgebruik wil hanteren. De burgemeester stelt dan ook voor om de experimenten af te wachten en daarna te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor Meierijstad.

Vervolg

 

Team begrijpt de antwoorden van de burgemeester en zal ook zelf de ontwikkelingen van de experimenten over legale coffeeshops in de gaten houden. Het integraal veiligheidsbeleid zal volgende week in de raadsvergadering van 5 juli dan ook als hamerstuk behandeld worden.

Indien je vragen hebt over het integraal veiligheidsbeleid, kun je contact opnemen met Miranda Kerkhof-Ulehake (m.kerkhof@teammeierijstad.nl) of Mari van der Aalsvoort (m.vander.aalsvoort@teammeierijstad.nl)