Verkiezingen 2022

Ons DNA

Geschreven door 14 januari 2022 No Comments

Ons DNA

HIER is een grote lokale partij. Onafhankelijk en vrij in het bepalen van de standpunten. We hebben leden in bijna alle kernen van Meierijstad en maakten deel uit van de coalitie in de gemeenteraad in de afgelopen bestuursperiode.

HIER is er echt voor hier!

Het nemen van verantwoordelijkheid is ons niet vreemd. De andere coalitiepartners zien ons en onze wethouder Rik Compagne als een betrouwbare partner en bestuurder. We zijn een partij die de verbinding zoekt om gezamenlijk kansen te pakken en problemen op te lossen. We zetten daarbij onze visie om in daden. Zo zijn we trots op de prestaties van de gemeente Meierijstad in de afgelopen jaren: als één van de weinige gemeenten behaalden we in de laatste jaren onze doelstellingen op het gebied van het bouwen van woningen (400 woningen per jaar) en hebben we deze ambitie verhoogd (600 woningen per jaar). Maar ook zijn na een complexe fusie de gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening op niveau, en is er veel aandacht voor gezondheid, toegankelijkheid en leefbaarheid in de dertien kernen. Dat is niet alleen onze verdienste, maar vooral de verdienste van goed samenwerkende politieke partijen, intermediaire (maatschappelijke)organisaties zoals dorps- en wijkraden, het bedrijfsleven, de ambtelijke organisatie en uiteraard onze inwoners.

Ons DNA

HIER vindt dat niet alleen onze politieke standpunten er toe doen, maar ook hoe wij ons gedragen.

  • We werken samen met organisaties en burgers om het beste voor iedereen te krijgen.
  • We werken pragmatisch om problemen op te lossen.
  • We baseren onze standpunten op feiten en cijfers.
  • We houden ons aan onze afspraken of leggen uit waarom dit niet lukt.
  • We luisteren naar onze leden, zij hebben samen ons partijprogramma opgesteld.
  • We staan achter onze speerpunten en maken keuzes die in lijn zijn met deze speerpunten.