Raadsvergaderingen

Raadsvergadering 29 maart 2018

Geschreven door 31 maart 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Raadsvergadering 29 maart 2018

Op donderdag 29 maart stonden er weer veel agendapunten op de raadvergadering geagendeerd. Deze avond stonden meerdere onderwerpen rondom veiligheid, sport, onderwijs en gezondheid als hamerstuk op de agenda. Deze stukken zijn vooraf goed besproken en konden door de gehele raad een unaniem akkoord krijgen. Zo was de sporthal de Dioscuren in Schijndel toe aan een renovatie en verduurzaming.

Er waren echter ook stukken die nog wat verheldering nodig hadden en in de raadvergadering besproken zijn. Enkele punten hiervan zijn de herbestemming van het voormalige gemeentehuis in Schijndel en het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Herbestemming voormalig gemeentehuis Schijndel

Team heeft ingestemd met het raadsvoorstel waarin voorgesteld wordt het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis te verkopen voor woningbouw en het oude gedeelte door Meierijstad in eigendom te behouden met daarin plek voor zowel de bibliotheek als de kunstcollectie.

Het oude gedeelte is een mooie plek voor de kunstcollectie die op deze manier letterlijk weer in de kijker komt te staan. Met de Bibliotheek en het klantcontact centrum (KCC) erbij krijg je op deze plek meer reuring waardoor het oude gemeentehuis een aanwinst wordt voor het centrum van Schijndel.

Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs

Kwalitatief goede schoolgebouwen, eigentijds, functioneel en duurzaam met een goed en gezond binnenklimaat, dat is wat we willen in Meierijstad. Daarvoor zijn, in samenspraak met de schoolbesturen 2 verordeningen, een beleidskader en het Integraal HuisvestingsPlan opgesteld. Deze werden allen unaniem goedgekeurd in de raadvergadering.

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs huisvesting en daarom is er een meerjarenplan opgesteld waarin de nieuwbouw/renovatie van schoolgebouwen in onze gemeente is opgenomen. Team is blij met de insteek dat bij investeringen in de onderwijshuisvesting waar mogelijk een Multi Functionele Accommodatie (MFA) als uitgangspunt zal dienen.

Team vindt het echter wel heel jammer dat de nieuwbouw van de St. Nicolaas school in Boerdonk meerdere jaren naar achter is geschoven en heeft de wethouder daarover vragen gesteld.

Najaar 2018 komt er een update van het IHP daarin kunnen nieuwe ontwikkelingen meegenomen worden.