Fractie nieuws

“Sporten in Meierijstad: Wat vindt U belangrijk? Vertel het ons.”

Geschreven door 7 april 2018 januari 14th, 2022 No Comments

"Sporten in Meierijstad: Wat vindt U belangrijk? Vertel het ons."

Gemeente en Sportraad Meierijstad hebben samen met besturen van sportclubs al hard gewerkt aan de nieuwe sportnota; delen zijn al bekend maar details nog niet. De gedetailleerde sportnota gaat 31 mei naar de gemeenteraad ter goedkeuring, dan kan de gemeenteraad nog aanpassingen voorstellen en zorgen dat deze in de sportnota worden opgenomen.

Wij willen graag van U horen waar U als sportclub nog ideeën en/of zorgen heeft; mail deze aub tijdig naar ons op fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl en wij nemen ze mee in onze voorbereiding.

Alvast hartelijk dank voor Uw hulp.

Namens fractie Team Meierijstad, Miranda, Marja, Will.