Wij zijn HIER

HIER is een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de dorpen en wijken in de gemeente Meierijstad en behoud van de lokale waarden en eigen identiteit nastreeft.

Samen maken we Meierijstad!

Verbinding

HIER is een lokale, politieke partij. Ons doel is mensen en organisaties te verbinden, dit doen we door te luisteren en belangen af te wegen. Op deze manier werken we aan Meierijstad, voor iedereen!

Eigenheid

Als krachtige bestuurspartij behartigen wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners, voor iedereen uit de hele gemeente Meierijstad, in alle 13 kernen. Wij zijn trots op de eigenheid van al die 13 kernen. Deze eigenheid willen we behouden en versterken.

Geworteld

Met behulp van een breed netwerk staan wij met onze wortels in Meierijstad. We zijn er niet alleen voor de gemeenschap maar we komen zelf ook uit deze gemeenschap.

Zeggenschap

Goede communicatie met onze inwoners is ons uitgangspunt. Goede communicatie betekent niet alleen luisteren en informeren, het betekent ook samen met de inwoners aan de slag gaan om wensen of plannen te realiseren. Door de inwoners van Meierijstad in een vroeg stadium te betrekken bij onze plannen, geven wij ze zeggenschap. Mensen voelen zich gehoord en betrokken. Dat geeft ons werk draagvlak.

hier & nu

De kogel is door de kerk

Geschreven door | Fractie nieuws

Figuurlijk gelukkig. De bestemmingsplanwijziging “Dorpshart Eerde” komt als een hamerstuk in de raad van 16 december. Alle fracties zijn voor. In Eerde kunnen mogelijk op korte termijn de handen uit de mouwen worden gestoken. Een prachtig plan HIER is er altijd duidelijk over geweest. Eerde heeft keihard een nieuwe basisschool nodig, hoe eerder hoe liever. En het mooie is dat…

Lees meer

HIER presenteert top 10 kandidatenlijst

Geschreven door | Nieuws

Tijdens de algemene ledenvergadering van de politieke partij HIER is de top 10 kandidatenlijst gepresenteerd. Na een zorgvuldige afweging van de kieslijstcommissie is er gekozen om de volgende 10 kandidaten te presenteren aan de inwoners van Meierijstad: 1 Rik Compagne, 34, Boskant 2 Miranda Kerkhof-Ulehake, 33, Schijndel 3 Ülkü Öğüt, 36, Veghel 4 Leon van Boxtel, 49, Veghel 5 Peter…

Lees meer

Terugblik op de Raadvergaderingen van 4 en 11 november

Geschreven door | Fractie nieuws

Het was een overvolle raadsvergadering de gepland stond voor 4 november, zo vol dat de vergadering verdeeld werd over twee avonden. De Raadsvergadering kwam ook op 11 november bijeen om over alle te bespreken punten een besluit te nemen.  Ter voorbereiding op de Raadsvergadering werden de stukken eerder al in twee commissievergadering besproken. Toch werden er veel moties en amendementen…

Lees meer

onze speerpunten

Gezondheid

HIER vindt gezondheid topprioriteit. Een goede gezondheid is waardevol voor iedereen. HIER wil een goede gezondheid bevorderen en stimuleren en legt de nadruk op ‘positieve gezondheid’. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, het gaat ook over geluk en welbevinden. Daarnaast gaat het om persoonlijke gezondheid en een gezonde woon- en leefomgeving. Als wij moeten kiezen, dan kiezen wij voor ieders gezondheid.

Duurzaamheid

HIER wil de ambitieuze duurzaamheidsvisie van de gemeente Meierijstad uitvoeren zodat we voor onze kinderen en kleinkinderen een plek achterlaten waar het goed leven is. Wij zetten hierbij in op maximale participatie van burgers, instellingen en bedrijven.

Rechtvaardige samenleving

HIER staat voor een rechtvaardige overheid die haar inwoners beschermt tegen willekeur, machtsmisbruik en onrecht en ervoor zorgt dat iedereen mee kan doen. Wanneer diezelfde overheid plannen maakt, dan betrekt zij de mensen over wie het gaat vroegtijdig, zodat mensen gehoord worden en invloed kunnen uitoefenen.

Inclusieve samenleving

HIER streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen er toe doet. Iedereen heeft recht op een (t)huis, op werk en een sociaal leven, ongeacht achtergrond, mogelijkheden of beperkingen. Mensen kunnen zichzelf ontwikkelen en, samen met anderen, invloed uitoefenen op hun directe omgeving. De gemeente biedt hulp aan inwoners die het (even) niet redden.

Lokaal ondernemerschap

HIER geeft ondernemers de ruimte om bij te dragen aan een gezonde, lokale economie. HIER streeft naar een evenwichtige mix van agrarische, producerende en dienstverlenende bedrijven die op en duurzame manier werken met mensen en producten uit de regio.

Wonen

HIER vindt dat de overheid de regie op woningbouw verder op moet pakken, met ontwikkelaars, inwoners en coöperaties. Dit door actief woningen te bouwen maar ook woningen te transformeren, passend bij bestaande behoefte. Woningen voor alle doelgroepen in alle kernen met de focus op betaalbaarheid, starters en senioren. Voor HIER bestaan er op voorhand geen heilige huisjes, we moeten dit samen doen. Iedereen roept ‘bouwen, bouwen, bouwen’, HIER gaat voor ‘bewust bouwen en verbouwen’.

Lokale partij

HIER is een lokale, politieke partij en de grootste partij in Meierijstad. HIER heeft leden in bijna alle kernen van Meierijstad en we maken deel uit van de coalitie in de gemeenteraad. De andere coalitiepartners zien ons als een betrouwbare partner en onze wethouder Rik Compagne als een betrouwbare bestuurder. HIER heeft geen binding met een landelijke politieke partij. We zijn onafhankelijk en vrij en bepalen onze standpunten zelf.

Ons DNA

HIER vindt onderstaande politieke standpunten belangrijk en wij dragen die ook uit:

  • We werken samen met organisaties en burgers om het beste voor iedereen te realiseren.
  • We werken pragmatisch en probleemoplossend.
  • We baseren onze standpunten op feiten en cijfers.
  • We houden ons aan afspraken of leggen het uit als dit niet lukt.
  • We luisteren naar onze leden; zij hebben met ons het partijprogramma opgesteld.
  • We staan achter onze speerpunten en maken keuzes die daarmee in overeenstemming zijn.