Category

Nieuws

NieuwsRaadsvergaderingen

Venijn zat in de staart

Als ik in één zin de Raadsvergadering van 29 april 2021 moet samenvatten dan is dat in: het venijn zat hem in de staart. Het begon gemoedelijk met het verwelkomen van weer 2 nieuwe commissieleden. Ditmaal voor Lijst Blanco en voor HART, welkom heren en veel succes! Daarna een heldere uiteenzetting over regiozaken met betrekking tot regio Noord Oost Brabant,…
Marischka Klotz
2 mei 2021
Nieuws

Alda Gloudemans Koninklijk onderscheiden bij Lintjesregen Koningsdag

Een koninklijke onderscheiding is in Nederland een symbolische erkenning voor persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. Hoe trots zijn wij dan ook dat onze Alda (Alda Gloudemans, burgercommissielid HIER) een lintje heeft mogen ontvangen op koningsdag 2021 uit handen van burgemeester Kees van Rooij! Alda is actief betrokken geweest bij de vorming van 6 lokale partijen naar Team Meierijstad. Voor…
Pascal van Oers
27 april 2021
Nieuws

Wereld Amateur Radio dag

Vandaag even geen radio538, Veronica of bijvoorbeeld Skyradio voor mij maar afstemmen op de lokale omroep! ’n Uurke Plat, de 55plusshow en Team Zaterdag: drie voorbeelden van radioprogramma’s die door Omroep Meierij via de radio te beluisteren zijn.  Zo mooi om te beluisteren dat in deze programma’s zowel de oudste als de jongste generatie actief is voor én in onze…
Marischka Klotz
18 april 2021
Nieuws

Realisatie Omnipark: denkrichting breed gedragen. Nu verder vooruit!

Al heel wat jaren is er gesproken over de droom van Erp: een Omnipark voor de inwoners uit deze kern. Wij van HIER onderschrijven de denkrichting, een breed gedragen maar ook vooruitstrevend plan waar sport, waterberging, natuur- en cultuurontwikkelingen maar ook zorg, welzijn én ontmoeten samen komen voor de kern Erp. Ook Boerdonk, Keldonk en Veghels buiten kan op termijn…
Marischka Klotz
5 april 2021
NieuwsRaadsvergaderingen

L’histoire se répète

Bijna anderhalf jaar geleden, op donderdag 3 oktober 2019 stonden zowel Omnipark Erp als het bestuurscentrum Sint Oedenrode op de agenda van de commissievergadering Mens en Maatschappij.  Op die avond werd geschiedenis geschreven. Door het stellen van kritische vragen wist HIER te bewerkstelligen dat het agendapunt “principescenario’s voor toekomstige huisvesting gemeenteraad en griffie” van de agenda werd afgehaald. Het was…
Marischka Klotz
4 april 2021
NieuwsRaadsvergaderingen

Bouwen ten koste van belangrijke principes? Nee!

Zoals een ieder die HIER volgt, weet dat het onderwerp “Wonen” dicht bij ons hart ligt. Zo kwam het onderwerp in de afgelopen raadsvergadering van 1 april weer aan bod. We hebben als Raad voor de derde keer de opnieuw gewijzigde motie van Lokaal behandeld. Deze motie is erop gericht om de eigen inwoners van de kernen als speciale doelgroep…
Marischka Klotz
3 april 2021
Nieuws

“Alles van waarde is weerloos”

Bovenstaande dichtregel van Lucebert laat goed zien hoe HIER naar erfgoed kijkt en in het verlengde daarvan naar de erfgoedvisie tijdens de raadsvergadering op 27 januari. Net als elke fractie in de raad was HIER enthousiast over de visienota. Zowel de inhoud, als het proces wat met alle betrokkenen gelopen was, wordt door ons gewaardeerd. En dat hebben we duidelijk…
Pascal van Oers
30 januari 2021
Nieuws

Extra krediet snelfietsroute

Wij vinden de snelfietsroute naar het bedrijventerrein van Veghel van groot belang. Het verbetert de bereikbaarheid van Meierijstad op een hele duurzame én voor de gebruikers snelle en comfortabele manier. De fractie van HIER is dan ook blij met dit plan. We vinden het echter onwenselijk dat al een jaar na vaststelling van het krediet blijkt dat er verkeerd geraamd…
Marischka Klotz
24 september 2020
Nieuws

Gebiedsvisie Molenheide Schijndel uitgesteld

De gebiedsvisie Molenheide richt zich op het volledige gebied De Molenheide in Schijndel, een gebied waar meerdere vraagstukken spelen. Wij steunen het voorstel van de commissie om het agendapunt af te voeren van de raadsvergadering. We zullen in de agendacommissie bespreken hoe het vervolgproces helder neer te zetten. Let wel: bij ons gaat kwaliteit voor snelheid. In de visie zijn…
Marischka Klotz
24 september 2020
Nieuws

Rens Klaassen: kinderburgemeester Meierijstad

Het is zover: Meierijstad heeft per 24 september 2020 een kinderburgemeester. De jeugdige burgemeester zal meedenken over onderwerpen die kinderen aangaan. Hij zal proberen om onder andere wethouders, andere beleidsmakers maar ook de gemeenteraad mee te nemen in de belevingswereld van jongeren.  Rens Klaassen is tijdens de Raadsvergadering benoemd en zal de gemeente vertegenwoordigen bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten…
Marischka Klotz
24 september 2020