nieuws van de partij, hier & nu

Ecologisch onderzoek bij spouwmuurisolatie

Geschreven door | Nieuws

Bij spouwmuurisolatie moet altijd gekeken worden of dit goed uitgevoerd kan worden. Een van deze eisen is dat er geen vleermuizen in de spouwmuur aanwezig zijn, deze controle werd altijd gedaan door het bedrijf dat de isolatie uitvoerde. Door een uitspraak van de Raad van State is sinds kort een ecologisch onderzoek verplicht wat 5000 tot 6000 Euro kan kosten….

Lees meer

Algemene Beschouwingen 2023

Geschreven door | Fractie nieuws

In de gemeenteraadsvergadering van 6 juli werd de kaderbrief behandeld. Elke fractie gaf via de Algemene Beschouwingen zijn visie op deze kaderbrief. Hieronder de integrale tekst van de algemene beschouwingen zoals deze door de fractie van HIER zijn ingebracht tijdens de raadsvergadering door fractievoorzitter Miranda Kerkhof-Ulehake. Algemene beschouwingen HIER Voorzitter, Voor ons ligt de kaderbrief, een uitwerking van het collegewerkprogramma…

Lees meer

Kunst en Cultuurplan Meierijstad gepresenteerd

Geschreven door | Fractie nieuws, Nieuws

Tijdens de Commissie M&M bijeenkomst op 15 juni 2023, werd een ambitieus Kunst en Cultuur plan gepresenteerd dat ons, de partij HIER, enorm enthousiast maakte. Het Raadsvoorstel vraagt om extra structurele middelen van €297.098 per jaar en een eenmalige bijdrage van €3.307.500 uit de algemene reserve. We willen specifiek het speerpunt ‘iedereen kan meedoen’ benadrukken. Wij streven naar een inclusieve…

Lees meer

Duurzame opwek van energie in Meierijstad

Geschreven door | Fractie nieuws

In de vergadering van 25 mei heeft onze gemeenteraad een nieuw kader vastgesteld voor de opwek van duurzame energie. We moeten als gemeente onze eigen energie gaan opwekken en dat is als Meierijstad een forse opgave, zeker omdat voorlopig windenergie niet mogelijk is. Van de eerste tranche is ook nog weinig zichtbaar. Dit is ook de reden geweest om in…

Lees meer

Voor iedereen een (t)huis

Geschreven door | Fractie nieuws, Nieuws

Er is een tekort aan woningen. Bouwprojecten duren lang en sluiten lang niet altijd aan bij de woonbehoeften. Naast een passende woning is ook de woonomgeving met voldoende voorzieningen belangrijk. Wij willen graag informatie ophalen bij inwoners van Meierijstad met een woonwens of woonvragen. Die informatie is voor ons belangrijk om mee te nemen in het proces van de totstandkoming…

Lees meer

Eindelijk wordt de Ollandseweg opgeknapt

Geschreven door | Nieuws

Op 25 mei zal ook HIER akkoord gaan met het verstrekken van een krediet voor de reconstructie van de Ollandseweg. Al jaren wordt er geklaagd over de slechte staat van deze weg en dan met name de fietspaden. Een van de oorzaken van de slechte staat van de fietspaden was de wortelopdruk. Om te voorkomen dat dit probleem zich weer…

Lees meer

Derde binnen zwembad Meierijstad klaar voor gebruik

Geschreven door | Nieuws

Vanaf 1 mei kunnen zwemliefhebbers een duik nemen in het nieuwe zwembad De Beemd in Veghel. Dit is het derde binnen zwembad in Meierijstad, nadat eerder ook al in Sint Oedenrode een nieuw zwembad in gebruik genomen werd en waar in Schijndel Zwembad De Molen Hey in gebruik is. Vandaag konden raad- en commissieleden alvast kennis maken met het nieuwe…

Lees meer

Bestemmingsplan Helden van Kien

Geschreven door | Nieuws

In de raad van 6 april lag de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Helden van Kien voor. Dit agendapunt ging hoofdzakelijk over het verruimen van de openingstijden en de daarbij behorende feesten, partijen en bijeenkomsten bij de Helden van Kien. HIER heeft voorafgaand aan deze vergadering gewikt en gewogen of de fractie voor of tegen de vaststelling van het…

Lees meer

De Vlagheideberg

Geschreven door | Fractie nieuws

Vanavond staat de visie voor de Vlagheideberg op de agenda. Hier vind het lastig om zich te vinden in deze visie. Zoals vanaf het begin af aan al merkbaar was en ook tijdens de kadernota nogmaals benoemd, is de fractie van HIER geen voorstander van de grootschaligheid van de plannen. Een berg die ingezet wordt voor massatoerisme. We hebben natuurlijk…

Lees meer

Behoud belangrijk monument voor Sint-Oedenrode en Meierijstad

Geschreven door | Fractie nieuws

HIER is enthousiast over de plannen van het college. Een nieuw toekomstbestendig bestuurscentrum voor Meierijstad is immers hard nodig. Het huidige bestuurscentrum voldoet op een groot aantal punten niet meer aan de functionele eisen van deze tijd om nog maar te zwijgen over het hoge energieverbruik. Met dit voorstel lossen we ook de belofte in dat het bestuur van de…

Lees meer

HIER is enthousiast over nieuw toekomstgericht bestuurscentrum voor Meierijstad

Geschreven door | Fractie nieuws

HIER is enthousiast over de plannen van het college. Een nieuw toekomstgericht bestuurscentrum voor Meierijstad is immers hard nodig. Het huidige bestuurscentrum voldoet op een groot aantal punten niet meer aan de functionele eisen van deze tijd om nog maar te zwijgen over het hoge energieverbruik. Met dit voorstel lossen we ook de belofte in dat het bestuur van de…

Lees meer

Openbare fractievergadering HIER. – Meierijstad Buurten in de buurt Bloemenwijk Schijndel

Geschreven door | Fractie nieuws

Op maandag 21 november houdt de fractie van de politieke partij HIER Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie, bij wijkgebouw De Bloemenwijk van 19.30 tot 21.30 uur. Het adres is Papaverstraat 17, 5482 MC Schijndel. Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Tijdens het fractieoverleg worden o.a. de volgende punten besproken: Bestemmingsplan Vossenberg/Bloemenwijk Op 15 december a.s. komt het…

Lees meer

Algemene Beschouwingen 2022

Geschreven door | Nieuws

Hieronder de algemene beschouwingen van HIER. zoals deze tijdens de Raadsvergadering van 4 november jl. zijn ingebracht bij de bespreking van de begroting. Keuzes en ontwikkelingen Ieder moment van de dag moeten we keuzes maken. Kiezen voor je gezin, kiezen voor je carrière. Pakken we er een extra dekentje bij of zetten we de verwarming harder? Gaan we met de…

Lees meer

Biodiversiteit – geen tijd te verliezen

Geschreven door | Fractie nieuws

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag 29 september stond beleidsstuk biodiversiteit op de agenda. Met dit beleid willen we de biodiversiteit in onze gemeente versterken. En dat is volgens HIER een goede zaak want deze neemt veel te snel af! En dat is zorgelijk. Ondanks dat we tevreden zijn dat er de juiste aandacht is voor biodiversiteit zijn er in…

Lees meer

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad “Buurten in de buurt Mariaheide”

Geschreven door | Fractie nieuws, Nieuws

Op maandag 13 juni houdt de fractie van HIER. Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Dorpshuis d’n Brak Mariaheide van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is Ericastraat17, 5464 VR Mariaheide. Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken: Raadsvergadering 23 juni Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad Gewijzigd vaststellen…

Lees meer

Coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad” gepresenteerd

Geschreven door | Fractie nieuws, Nieuws

De fractie van HIER heeft vandaag samen met de andere coalitiepartners CDA, VVD en PvdA/GL het coalitieakkoord “Thuis in Meierijstad” gepresenteerd. Thuis staat voornamelijk voor verbondenheid. De fractie van HIER voelt zich verbonden met dit akkoord, met de coalitie en met de inwoners. We zijn dan ook trots dat we na deze intensieve weken een akkoord op hoofdlijnen hebben, waardoor…

Lees meer

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

Geschreven door | Fractie nieuws

Buurten in de buurt Boskant Op maandag 11 april houdt de fractie van HIER. Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Wijkgebouw De Meidoorn in Boskant van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is Meidoornstraat 10, 5492 EC Sint-Oedenrode. Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken: Raadsvergadering 19 mei Diverse benoemingen van Raadsleden Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan ”Schijndel Centrum…

Lees meer

Verkeersveiligheid Centrum Schijndel

Geschreven door | Artikel 33 vragen, Fractie nieuws

Tijdens de laatste raadsvergadering van de huidige raad op 17 februari 2022 hebben de partijen CDA, HIER en PvdA Artikel 33 vragen gesteld. Deze vragen hadden betrekking op de verkeersveiligheid in het centrum van Schijndel, waar alle drie de partijen zich al enige tijd actief voor inzetten. Vorig jaar hebben Jankees Schwiebbe (CDA), Miranda Kerkhof-Ulehake (HIER) en Arie de Zwart…

Lees meer

Geen zandwinning bij Boerdonk

Geschreven door | Fractie nieuws

De inwoners van Boerdonk zijn geconfronteerd met een initiatief dat grootschalig is en te dichtbij is voor de dorpskern van Boerdonk. Het bedreigt de leefbaarheid van het dorp en er is hiervoor dan ook geen draagvlak bij de inwoners van Boerdonk. Dit initiatief mag wat de politieke partij HIER betreft dan ook niet doorgaan. In de gemeenteraadsvergadering van 17 februari…

Lees meer

Medegebruik scoutinggebouw Sint-Oedenrode

Geschreven door | Fractie nieuws

Het oude scoutinggebouw in Sint-Oedenrode, gebouwd in 1963, is in een zo slechte staat dat alleen nieuwbouw mogelijk is. HIER heeft veel waardering voor het werk van de scouting, met name voor onze jeugd en daar hoort ook een goede huisvesting bij. We hebben daarom ook ingestemd met het krediet voor de bouw. Bij de bouw moet echter wel gekeken…

Lees meer

Warmtevisie Meierijstad

Geschreven door | Fractie nieuws

Verduurzaming van de maatschappij vinden we als fractie van HIER  bijzonder belangrijk. De warmtevisie die we onlangs in de raad vastgesteld hebben, heeft als doel om hier een belangrijke bijdrage aan bij te leveren. Hieraan is goed en hard gewerkt door onze ambtenaren, waarvoor hulde en onze dank! We hadden echter twee kanttekeningen waarvoor we de aandacht hebben gevraagd. Die…

Lees meer

HIER geen grootschalige zandwinning

Geschreven door | Fractie nieuws

Afgelopen week heeft Leon van Boxtel namens de fractie van HIER gesproken met bezorgde leden van de actiegroep geenzandindustrieboerdonk.nl. Uit deze gesprekken werden de vermoedens van de fractie van HIER bevestigd: de plannen om in Boerdonk in het gebied Akkerweg te starten met een grootschalige zandafgraving is niet wenselijk! De fractie van HIER is dus tegen een mogelijke grootschalige zandafgraving…

Lees meer

Een korte terugblik van de fractie op 2021….

Geschreven door | Fractie nieuws, Het nieuws van Hier.

Waar hield de fractie van HIER zich mee bezig? De fractie van HIER heeft niet stilgezeten het afgelopen jaar. Misschien is niet alles even zichtbaar. Daarom goed om jullie mee te nemen in de genomen stappen. In het kort 80 genomen besluiten, waarvan 55 hamerstukken en dus 25 bespreekstukken; 143 vragen gesteld, 31 bestuurlijke (zogenoemd art 33) vragen en 112…

Lees meer

Wel of geen Geldmaat in Rooi

Geschreven door | Fractie nieuws

Het verdwijnen van de betaalautomaten bij de Rabobank in het centrum van Sint-Oedenrode, wordt door veel inwoners en ondernemers als een groot gemis gezien. Voornamelijk de mogelijkheid om dag en nacht te kunnen pinnen wordt gemist. Er zijn nu twee geldmaten bij de AH en Primera, maar deze zijn alleen tijdens de openingstijden beschikbaar en dit is voor veel Rooienaren…

Lees meer

Inleiding van ons programma

Geschreven door | Nieuws, Verkiezingen 2022

Tijdens de (digitale) algemene ledenvergadering op 11 januari is het verkiezingsprogramma vastgesteld. Een programma waarin zowel de grote beleidslijnen worden meegenomen, als ook de belangrijke concrete zaken in de verschillende kernen.

Lees meer

Na de verkiezingen de golfbaan op?

Geschreven door | Nieuws
Na de verkiezingen de golfbaan op? Even geleden zat ik met een goede vriendin op een gezellig terras in Schijndel. Allerlei onderwerpen passeerden de revue, zelfs de gemeenteraadsverkiezingen van 2022....
Lees meer

In Memoriam Jo van Ballekom

Geschreven door | Nieuws
In Memoriam Jo van Ballekom Op 16 juni 2021 bereikte ons het bericht dat Jo van Ballekom, een van de grondleggers van de lokale Schijndelse politiek, was overleden op 101-jarige...
Lees meer

Skip die Trip

Geschreven door | Fractie nieuws
Skip die Trip Drugs, wat doet het met jou? Deze vraag wordt gesteld tijdens het regioproject van Oost-Brabant. Een projectteam onder leiding van Lieke Vogels (Meierijstad) die naar een monitor...
Lees meer

LHBTI+

Geschreven door | Fractie nieuws
LHBTI+ Ben je lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender of ben je een intersekse persoon? Ervaar je nog steeds discriminatie? HIER zou willen dat dit niet zo was. Voor ons is iedereen...
Lees meer

Afghanistan

Geschreven door | Fractie nieuws
Afghanistan De zondagmorgen bestaat uit een aantal vaste rituelen. Een extra lange wandeling met Basje (hond) en tussen de wekelijkse schoonmaak verplichtingen luister ik naar Vroege vogels en OVT (onvoltooid...
Lees meer

Wereld Amateur Radio dag

Geschreven door | Nieuws
Wereld Amateur Radio dag Vandaag even geen radio538, Veronica of bijvoorbeeld Skyradio voor mij maar afstemmen op de lokale omroep! ’n Uurke Plat, de 55plusshow en Team Zaterdag: drie voorbeelden...
Lees meer

Verbinding

Geschreven door | Fractie nieuws
Verbinding Voor mij staat HIER gelijk aan verbinding. Verbinding zoeken tussen partijen, zowel politiek als inhoudelijk. Zo lang als de partij bestaat zijn wij, fractieleden, wethouder Compagne, bestuur en achterban...
Lees meer

Tolerantie

Geschreven door | Fractie nieuws
Tolerantie Tolerantie. Volgens de dikke van Dale betekent tolerantie: “verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden”. Er zijn nog andere betekenissen maar niet in de context waar ik het vandaag over wil hebben. Er...
Lees meer

Zwerfafval

Geschreven door | Fractie nieuws
Zwerfafval Zwerfafval staat in de top-3 ergernissen over de eigen buurt, samen met hondenpoep en een tekort aan parkeerplaatsen. HIER deed afgelopen weekend een zwerfafval opruimactie. De actie voerden we...
Lees meer

Sneeuw

Geschreven door | Fractie nieuws
Sneeuw Vanmorgen stond ik vroeg op, wandelen in maagdelijk wit, nog niet betreden sneeuw. De wereld bestaat even uit mij en de natuur. Even de gedachten ordenen, de week een...
Lees meer

4711

Geschreven door | Fractie nieuws
4711 Per toeval ging ik terug in de tijd. Geconfronteerd met de geur van 4711 raakte ik abrupt een grote stap terug in mijn herinnering. Een goede herinnering naar de...
Lees meer

Lente

Geschreven door | Fractie nieuws
Lente Ik kan het hebben over de mogelijk aanstaande extra maatregelen tijdens de lockdown, maar dat wil ik niet. De lente is aanstaande. Natuurlijk de winter(lees Covid-19) is nog niet...
Lees meer

2021

Geschreven door | Fractie nieuws
2021 De eerste weken van 2021 zijn alweer achter de rug. Berichten van wanorde en hoop wisselen elkaar af. Het is een roerige tijd, zowel lokaal, landelijk als op wereldniveau....
Lees meer

Extra krediet snelfietsroute

Geschreven door | Nieuws
Extra krediet snelfietsroute Wij vinden de snelfietsroute naar het bedrijventerrein van Veghel van groot belang. Het verbetert de bereikbaarheid van Meierijstad op een hele duurzame én voor de gebruikers snelle...
Lees meer

Meierijstad bereikt hoogst haalbare niveau Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Geschreven door | Nieuws

HIER feliciteert de gemeente Meierijstad met het certificering op sociaal ondernemen. Met het behalen van het PSO keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) op Trede 3 niveau heeft de  gemeente het hoogst haalbare niveau bereikt en loopt ze voorop in  Nederland. Via een onafhankelijke toetsing is gebleken dat gemeente Meierijstad ruim bovengemiddeld presteert in het faciliteren van werk  voor personen met…

Lees meer

Meer samen, Samen meer.

Geschreven door | Nieuws
Meer samen, Samen meer. Het is overduidelijk, in het eerste halfjaar van 2020 gingen de meeste gesprekken over Corona, over Covid-19, over de pandemie. Het kan ook niet anders, het...
Lees meer