nieuws van de partij, hier & nu

Buurten in de buurt Sint Oedenrode: openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

By | Team nieuws

Op maandag 30 september houdt de fractie van HIER. Meierijstad in Mariendael te Sint Oedenrode van 20.00 tot 22.00 uur een openbare fractievergadering. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de raadsvergadering van donderdag 10 oktober besproken. De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente. Verder staat onder andere op de agenda: • locatie…

Read More

Visie bedrijfsterreinen

By | Fractie nieuws

Het college van Meierijstad heeft een bedrijventerreinvisie opgesteld. Deze visie is er op gericht om kansen te bieden voor de bedrijven in Meierijstad. Dat is van groot belang, want bedrijven bieden werkgelegenheid en zorgen voor welvaart. Er staan ook nieuwe plannen in, zoals het schuifplan voor het uitwisselen van gronden. Wat HIER betreft een mooie nota. In een onderdeel van…

Read More

Windmolen project Veghel Wind(t)

By | Fractie nieuws

De komende 30 jaar moet er nog veel gebeuren in ons buitengebied als gevolg van de benodigde energietransitie. Windmolenprojecten zijn noodzakelijk, maar hebben ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving van onze inwoners. Daarom heeft de fractie van HIER in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het belang van draagvlak bij inwoners voor dergelijke projecten. Een goed gesprek (omgevingsdialoog) tussen initiatiefnemer en inwoners/omwonenden…

Read More

Wonen naast het oude gemeentehuis Schijndel

By | Fractie nieuws

Tijdens de commissievergadering hebben we de visie gevraagd van de wethouder op mogelijkheden rondom een hogere woontoren dan 15 meter op de plek waar nu het nieuwere gedeelte van het gemeentehuis Schijndel staat. Wij hebben uiteindelijk afgezien van een motie of amendement daar hoogbouw één van de criteria is die meewegen bij de aanbesteding. De wethouder heeft aangegeven dat vanuit…

Read More

Vervanging zwembaden De Beemd en De Neul

By | Fractie nieuws

HIER gaat uit van energieneutrale zwembaden en heeft dan ook ingestemd met het voorbereidingskrediet vervanging zwembaden tijdens de raadsvergadering van 27 juni. Maar we hebben duidelijke zorgpunten. Voer een goede omgevingsdialoog, vooral over behoeften en in Sint Oedenrode ook over de locatie. Behoud van het zwembad in het centrum van Rooi is niet alleen voor de zwemmers van belang, maar…

Read More

Marischka Klotz eerste vrouwelijke commissievoorzitter

By | Team nieuws

Op 27 juni 2019 zal Marischka Klotz (raadslid HIER) in de raadsvergadering benoemd worden tot commissievoorzitter. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke commissievoorzitter in de gemeente Meierijstad. Marischka is woonachtig in Schijndel samen met haar twee kinderen en partner en is al zo’n 10 jaar politiek betrokken (waaronder ook commissie en raadslid gemeente Schijndel). In haar functie als zelfstandig organisatieadviseur…

Read More

Beëdiging Rik Compagne wethouder Meierijstad

By | Fractie nieuws

Na een bijzonder aanloopperiode zal Rik Compagne op 27 juni 2019 namens de partij HIER. (rechtsopvolger Team Meierijstad), aan de gemeenteraad worden voorgedragen als nieuwe wethouder binnen de coalitie (CDA, HIER, VVD en PvdA). Dit met als portefeuille; Zorg, Wonen, Innovatie en Volksgezondheid. De uit Sint-Oedenrode afkomstige 31 jarige bestuurder zal op een rijdende trein springen. Hierin neemt hij 10…

Read More

Fractie van 6, Team Meierijstad als coalitiepartner

By | Geen categorie

Coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA hebben in de splitsing Team Meierijstad, fractie van zes, een betrouwbare coalitiepartner gevonden. Bij de bekendmaking van de splitsing van Team Meierijstad heeft de fractie van 6 steeds aangegeven het Coalitieakkoord en de Mijlpalen van Meierijstad te blijven onderschrijven. Fractievoorzitter Mari van der Aalsvoort is tevreden over het proces: ‘De betrokken partijen hebben op grond…

Read More

Leden Team akkoord met scheidingsconvenant bestuur na breuk in fractie

By | Geen categorie

De gemeenteraadsfractie van Team Meierijstad heeft zich opgesplitst in twee aparte fracties. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Team Meierijstad is gekozen voor een logische vervolgstap dat ook de vereniging zich splitst in twee verenigingen. Het bestuur heeft een scheidingsconvenant voorgesteld welke in grote meerderheid door de leden is aangenomen. De vereniging Team Meierijstad blijft bij de grootste fractie. De…

Read More

Huidige fractie Team Meierijstad verder in twee afzonderlijke fracties

By | Geen categorie

De huidige fractie van Team Meierijstad gaat verder in twee afzonderlijke fracties. Doordat het vormen van één goed draaiende partij niet is gelukt, heeft initiator en mede-oprichter van TEAM, Eus Witlox, besloten dat hij niet verder wil in zijn rol van partijleider en wethouder. Zijn partij bedankt hem voor zijn grote inzet voor Team Meierijstad in de afgelopen jaren en…

Read More

Buurten in de buurt Veghel: openbare fractievergadering Team Meierijstad

By | Geen categorie

Op maandag 18 maart houdt de fractie van Team Meierijstad in De Stapperij te Veghel (wijk Bundershoek) van 20.00 tot 22.00 uur en openbare fractievergadering. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de commissievergadering van donderdag 21 maart en de raadsvergadering van 28 maart besproken. De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente. Verder staat…

Read More

Team Meierijstad breekt een lans voor lokale initiatieven!

By | Geen categorie

Tijdens de raadsvergadering van 27 februari mocht de gemeenteraad een besluit nemen over de legesvrijstelling voor non-profit instellingen. Deze vrijstelling is geïnitieerd door de fractie van Team Meierijstad in mei 2018. Non-profit instellingen ontplooien veel initiatieven, zoals de zelfbouw van bouwwerken en de organisatie van evenementen. Volgens de bestaande legesverordening zouden bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen legeskosten moeten betalen bij dergelijke…

Read More

Tijdelijke vervanging van Raadslid Ülkü Ögut door Miranda Kerkhof – Ulehake

By | Geen categorie

Sinds een aantal jaren is het voor een raadslid mogelijk om, net als in het bedrijfsleven, officieel met zwangerschapsverlof te gaan. Zij wordt dan voor een periode van vier maanden vervangen. Na die periode vervalt automatisch het raadslidmaatschap van de vervanger. Op 27 februari is Miranda Kerkhof- Ulehake. beëdigd als raadslid. Miranda woont en werkt in Schijndel. Zij was al…

Read More

Iedere minuut telt!

By | Geen categorie

TEAM wil voor Meierijstad een dekkend netwerk op het gebied van AED’s (Automatische Externe Defibrilator). Een dekkend netwerk wil zeggen een AED beschikbaar 24 uur per dag op 6 minuten afstand in heel Meierijstad. In een groot deel van Meierijstad hangen AED’s die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Ook zijn er veel goed opgeleide vrijwilligers die hulp kunnen bieden…

Read More

Alle kleuren tellen

By | Geen categorie

Team Meierijstad is van mening dat we afstand moeten nemen van de Nashville verklaring. TEAM is van mening dat iedereen zichzelf mag zijn zonder identiteit of gevoelens te moeten onderdrukken. TEAM is blij dat in navolging van het initiatief vanuit Schijndel, aangezet door DORP-ABS, gemeente Meierijstad op de coming out day jaarlijks 1 dag de regenboogvlag hijst maar is van…

Read More

Buurten in de buurt Schijndel

By | Geen categorie

Op maandag 21 januari houdt de fractie van Team Meierijstad in Café Zaal De Heerenmeester te Schijndel van 20.00 tot 22.00 uur en openbare fractievergadering. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de commissievergadering van donderdag 24 januari en de raadsvergadering van 31 januari besproken. De agenda en bijbehorende stukken is te vinden op de website van de gemeente. Verder staat…

Read More

WMO-perikelen?

By | Geen categorie

Nee, WMO perikelen is niet helemaal de juiste benaming voor de twee WMO thema’s die in december in de raad aan de orde kwamen, want de raad wist beide punten snel te behandelen. Begin december werd de aangepaste WMO- verordening besproken. De gehele raad ondersteunde het voorstel, met vooral technische wijzigingen, maar TEAM wist toch een toezegging van de wethouder…

Read More

Team Meierijstad stemt voor handhaving van toeristenbelasting

By | Geen categorie

In de voormalige gemeenten Sint Oedenrode en Veghel werd al toeristenbelasting geheven om voorzieningen voor o.a. toeristen, recreanten en verblijvende arbeidsmigranten te bekostigen. Tijdens de vergadering van 19 december jongstleden werd voorgesteld om voor geheel Meierijstad toeristenbelasting te gaan heffen. De fractie van Team Meierijstad ziet deze harmonisatie als een goede ontwikkeling om net zoals de meeste gemeenten in Nederland…

Read More

Duurzame groei vliegveld Eindhoven

By | Geen categorie

TEAM heeft samen met D66 de gemeenteraad op 8 november overtuigd van de urgentie om op korte termijn een besluit te nemen over de positie die de gemeenteraad van Meierijstad inneemt inzake de groei van vliegveld Eindhoven. De achterliggende reden voor dit initiatief was ondermeer dat inwoners zich tijdens onze fractievergaderingen hadden gemeld met de vraag om als Meierijstad na…

Read More

Meierijstad wordt duurzaam

By | Geen categorie

De langverwachte duurzaamheidvisie van Meierijstad is gereed. Donderdag 8 november werd hij unaniem aangenomen door de raad. En niet voor niets. Er lag een goede en gedegen visie met veel ambitie. Ondermeer om Meierijstad energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te maken. Deze uitgangspunten spelen vanaf nu ook een belangrijke rol bij besluiten van de gemeente inzake beleid, projecten etc.  Bij de visie…

Read More

Team Meierijstad opent deuren voor para-commercie

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jongstleden gaf de fractie van Team Meierijstad aan dat verenigingen en wijk- en dorpshuizen behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent para-commerciële activiteiten. Miranda Kerkhof-Ulehake had veel informatie opgehaald bij de belanghebbenden en wist deze op een goede manier te vertalen naar concrete vragen aan de wethouder. De wethouder deed tijdens de raadsvergadering de toezegging om…

Read More

Raad wil duidelijke kaders

By | Geen categorie | No Comments

In de raadsvergadering van 11 oktober waren het rapport Toegang en de strategische visie Sociaal Domein belangrijke agendapunten. Tijdens de commissievergadering van 4 oktober zijn ze ook al aan de orde geweest, en er had zich toen al een lijn afgetekend. De stap van visie, direct naar de uitvoering werd raadsbreed te groot geacht. Alle fracties hadden bij beide items…

Read More

Paracommercie verenigingen en wijk- en dorpshuizen

By | Geen categorie | No Comments

Op 4 oktober heeft er een commissievergadering plaats gevonden waarin de 4e wijziging van de APV werd behandeld. Paracommercie is een van de onderdelen die daarin werd behandeld. In juni heeft het college de verenigingen een brief gestuurd met de wijzigingen aangaande paracommercie en heeft daarin zowel de openings- en sluitingstijden benoemd als de maximaal aantal dagen, de meldingen die gedaan…

Read More

Erfgoed

By | Geen categorie | No Comments

Over een goede verordening moet je niet te lang praten. Klopt. Toch stelde Team Meierijstad nog de nodige vragen aan wethouder Eric van den Bogaard tijdens de commissievergadering. “Wanneer wordt de visie voor het inhoudelijk beleid ontwikkeld?”; “ Wat is de rol van de raad hier in? “; “Wat zijn de vertrekpunten als er bijvoorbeeld gekozen moet worden tussen de Lambertuskerk…

Read More

Vaststelling standplaatsenbeleid Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Donderdag 20 september is het standplaatsenbeleid vastgesteld. Het maximale aantal standplaatsen wat is toegestaan wordt nu 8 in de grotere kernen en 3 in de kleine kernen. In het raadsvoorstel werd maximaal 6 voorgesteld, maar hierdoor kwam een viskraam in Schijndel in de problemen. Door een raadsbreed gedragen amendement, wat mede door TEAM werd ingediend is dit probleem nu opgelost….

Read More

De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 20 september is het raadsvoorstel waarin extra krediet gevraagd werd om een kindcentrum bij de nieuw te bouwen basisschool in Nijnsel te bouwen unaniem aangenomen. Het kindcentrum zal bestaan uit kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Dit kindcentrum zal aan dezelfde strenge kwaliteitseisen,(Frisse scholen en Bijna Energie Neutraal Gebouw) voldoen als de basisschool. We hebben nog goed…

Read More

Openbare vergadering locatie Erp

By | Geen categorie | No Comments

Op maandag 1 oktober 2018 houdt de fractie van Team Meierijstad een openbare vergadering van 20.00 uur tot 21.30 uur in Café Partycentrum Van Haandel, Hertog Janplein 20 in Erp. Agenda: Welkom door fractievoorzitter Team Meierijstad Zaken aangaande Erp: Bouwen in Erp (meer flexibiliteit en eigen keuzes kunnen maken. Jongeren moeten kunnen blijven wonen in eigen dorp) Behoud van eerstelijns voorzieningen (eventueel…

Read More

Woonvisie gereed: bouwen in alle kernen

By | Geen categorie | No Comments

“Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, in alle kernen, stevig inzetten op sociale huurwoningen, met maximale aandacht voor duurzaamheid”. Dit was kort gezegd de inbreng van Team Meierijstaf bij de behandeling van de Woonvisie, zowel tijdens de commissievergadering als de raadsvergadering. En net als veel andere fracties complimenteerde TEAM wethouder Witlox met de Woonvisie: er was een mooi traject gelopen,…

Read More

Oud-raadslid en fractievoorzitter Team Meierijstad Janine Heisterkamp ontvangt Koninklijke Onderscheiding

By | Geen categorie | No Comments

Burgemeester van Rooij heeft vanavond voorafgaand aan de raadsvergadering een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan oud-raadslid en voormalig fractievoorzitter van Team Meierijstad Janine Heisterkamp (Sint Oedenrode).  Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Er is veel waardering voor de inzet gedurende 12 jaar van Janine Heisterkamp als raadslid van de gemeente Meierijstad en voorheen van de gemeente Sint-Oedenrode. Overzicht…

Read More

Kadernota 2019

By | Geen categorie | No Comments

Kadernota 2019, het belangrijkste richtinggevende document van het college voor 2019. Ons betoog tijdens de raadsvergadering op 2 juli jl. is in zijn geheel te lezen via de volgende link: Kadernota-2019-Team-Meierijstad.pdf Team Meierijstad is tevreden met de kadernota, welke te lezen is via volgende link: Kadernota-2019.pdf. De kadernota is financieel, economisch en tevens sociaal op orde. TEAM heeft toch wel…

Read More

Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 Veiligheid? Samen Doen!

By | Fractie nieuws | No Comments

In de commissievergadering over ruimte economie en bedrijfsvoering is op 28 juni 2018 het Integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 behandeld. Het integraal veiligheidsbeleid, een beleid met helderdere doelstellingen, goede ambities en vooruitstrevende manieren om het juiste effect te bereiken. Ofwel een volwaardig stuk wat aansluit bij een grote gemeente als Meierijstad. Team is dan ook blij met de positieve ontwikkeling,…

Read More

Team Meierijstad stimuleert centraal ontmoeten in de wijk!

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei lag het voorstel voor voorbereidingskrediet voor de realisatie van het wijkgebouw locatie Vossenberg (Boschweg) in Schijndel voor. Een traject waar de wijkbewoners en gebruikers van diverse locaties behoorlijk wat geduld hebben moeten tonen daar het al vanaf 2012 een gespreksonderwerp is. Wij als Team Meierijstad vinden het belangrijk dat er de mogelijkheid is om…

Read More

Team Meierijstad stimuleert lokale initiatieven!

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei mocht de gemeenteraad haar mening geven over de aangepaste legesverordening. Dit was aanleiding voor Wern van Asseldonk van de fractie van Team Meierijstad, een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden voor vrijstelling van leges voor verenigingen, stichtingen en dorps- en wijkraden. Deze non-profit instellingen ontplooien veel initiatieven, zoals de zelfbouw van accommodaties en…

Read More

De toekomst van sporten in Meierijstad

By | Fractie nieuws | No Comments

Op de agenda van de raadsvergadering van 31 mei stond de sportnota “Sportief in Beweging”. In deze nota zijn mede door input van de Sportraad Meierijstad en de sportverenigingen drie mooie ambities uitgewerkt. Ook de kaders voor de subsidies en tarieven zijn daarin opgenomen. Team kon de sportnota met de gestelde uitgangspunten en kaders ondersteunen. De afgelopen weken hebben zowel…

Read More

Vrijstelling legeskosten voor verenigingen!

By | Fractie nieuws, Team nieuws | No Comments

Bij de begrotingsraad in november kondigde TEAM Meierijstad al aan om met een voorstel te komen voor vrijstelling van legeskosten voor verenigingen/non-profit instellingen. Onder aanvoering van Wern van Asseldonk is de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt om te komen tot een goed onderbouwd voorstel. TEAM is dan ook blij dat in de raadsvergadering van 31 mei het voorstel…

Read More

Mari van der Aalsvoort wordt fractievoorzitter van Team Meierijstad

By | Fractie nieuws | No Comments

Met het vertrek van Janine Heisterkamp als raadslid en fractievoorzitter van Team Meierijstad was er een vacature voor het fractievoorzitterschap. De fractie heeft besloten dat vanaf 1 mei de heer van der Aalsvoort (59 jaar) de nieuwe fractievoorzitter is van Team Meierijstad. In de voormalige gemeente Schijndel heeft hij al ervaring opgedaan in deze rol binnen een coalitiepartij. Bestuur, fractie…

Read More

Wisseling Raadslidmaatschap

By | Fractie nieuws, Raadsvergaderingen | No Comments

Afscheid Janine, Welkom Arie!   Vanavond tijdens de raadsvergadering hebben we afscheid genomen van Team Meierijstad raadslid Janine Heisterkamp en hebben we Arie Smetsers welkom geheten als raadslid. Janine is 12 jaar gemeenteraadslid geweest, eerst in de gemeente Sint-Oedenrode en daarna in Meierijstad. Janine is een zorgzaam en liefdevol persoon die graag de verbinding legt tussen mensen. Dit alles zal…

Read More

Wisseling Raadslidmaatschap Team Meierijstad

By | Fractie nieuws, Raadsvergaderingen | No Comments

Afscheid Janine, Welkom Arie!   Vanavond tijdens de raadsvergadering hebben we afscheid genomen van Team Meierijstad raadslid Janine Heisterkamp en hebben we Arie Smetsers welkom geheten als raadslid. Janine is 12 jaar gemeenteraadslid geweest, eerst in de gemeente Sint-Oedenrode en daarna in Meierijstad. Janine is een zorgzaam en liefdevol persoon die graag de verbinding legt tussen mensen. Dit alles zal…

Read More

Janine Heisterkamp stopt als gemeenteraadslid

By | Fractie nieuws | No Comments

Janine Heisterkamp stopt als gemeenteraadslid in Meierijstad. Janine is tevens fractievoorzitter van Team Meierijstad. Zij stopt omdat zij gaat werken in de gezondheidszorg. Janine: ” Ik heb besloten om te gaan werken als verpleegkundige. Dit is mijn vroegere werkveld en ik ga weer aan de slag in de zorg. In de zorg staan ze te springen om herintreders en dit…

Read More

Glasvezel in het buitengebied van Meierijstad?

By | Fractie nieuws | No Comments

Team Meierijstad vindt goed en snel internet van groot belang in de huidige maatschappij. Tegenwoordig maken we dan ook steeds meer gebruik van de digitale snelweg;  voor school, werk en bedrijven is een goede verbinding niet meer weg te denken. Daarnaast gebeuren diensten als winkelen, tv kijken en films kijken ook steeds meer online. TEAM heeft uitgezocht en ontdekt dat…

Read More

Harmonisatie evenementenbeleid gemeente Meierijstad

By | Fractie nieuws | No Comments

Donderdag 12 april is er in een beeldvormende avond gesproken over het evenementenbeleid van Meierijstad. De drie voormalige gemeente Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode hadden allen een ander beleid voor de evenementen en dit moet geharmoniseerd worden. Er werden in 2017 meer dan 400 evenementen georganiseerd van Paaspop en 7th Sunday tot buurtfeesten en jaarmarkten. Beeldvormende avond Tijdens de beeldvormende avond…

Read More

Team-lid Jan van de Vossenberg Koninklijk onderscheiden

By | Team nieuws | No Comments

Zaterdagmiddag 14 april, heeft lid van Team Meierijstad, Jan van de Vossenberg, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor de vele vrijwillige werkzaamheden die hij al sinds jaren verricht. Jan ontving de Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Kees van Rooij en werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Namens Team Meierijstad willen wij Jan van harte feliciteren met…

Read More

“Sporten in Meierijstad: Wat vindt U belangrijk? Vertel het ons.”

By | Fractie nieuws | No Comments

Gemeente en Sportraad Meierijstad hebben samen met besturen van sportclubs al hard gewerkt aan de nieuwe sportnota; delen zijn al bekend maar details nog niet. De gedetailleerde sportnota gaat 31 mei naar de gemeenteraad ter goedkeuring, dan kan de gemeenteraad nog aanpassingen voorstellen en zorgen dat deze in de sportnota worden opgenomen. Wij willen graag van U horen waar U…

Read More

Leden fractie Team Meierijstad vragen Verklaring Omtrent Gedrag aan!

By | Fractie nieuws | No Comments

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven dat zij maatregelen wil nemen om de lokale democratie te versterken en problemen bij (vermeende) integriteitsovertredingen tegen te gaan. Uit een juridische toets is gebleken dat een verplicht VOG voor raadsleden in strijd is met het passief kiesrecht. Aan wethouders kan een dergelijke verplichting wel worden opgelegd. Om de wethouders hierin te steunen,…

Read More

TEAM wil verkeersonveilige situaties terugdringen

By | Fractie nieuws | No Comments

TEAM ervaart dat er in Meierijstad diverse verkeersonveilige situaties zijn. De Schijndelseweg in Sint Oedenrode is daar een voorbeeld van. Bij de bushalte ter hoogte van het bij het benzinestation van Shell) is de situatie daar zeer onveilig voor overstekende voetgangers en fietsers. Het betreft hier een drukke en onoverzichtelijke locatie met veel aandacht afleidende elementen.  Regelmatig vonden hier ongelukken…

Read More

Raadsvergadering 29 maart 2018

By | Raadsvergaderingen | No Comments

Op donderdag 29 maart stonden er weer veel agendapunten op de raadvergadering geagendeerd. Deze avond stonden meerdere onderwerpen rondom veiligheid, sport, onderwijs en gezondheid als hamerstuk op de agenda. Deze stukken zijn vooraf goed besproken en konden door de gehele raad een unaniem akkoord krijgen. Zo was de sporthal de Dioscuren in Schijndel toe aan een renovatie en verduurzaming. Er…

Read More

Wethouder Eric v/d Bogaard actief in Erp tijdens NL Doet

By | Team activiteiten | No Comments

(Bron: Kliknieuws/Stadskrant Veghel) Afgelopen weekend werd in Nederland NLdoet georganiseerd door het Oranjefonds. Voor deze dag worden door diverse organisatie’s klussen aangemeld bij het Oranjefonds waarbij zij hulp nodig hebben van vrijwilligers. Samen gaan ze aan de slag om deze klus te klaren. Ook Team Meierijstad wethouder Eric v/d Bogaard ging aan de slag. Hij ging naar het Molenpark in…

Read More

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad 13 maart 2018

By | Geen categorie | No Comments

Op dinsdag 13 maart houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode van 19.30 uur tot 22.00 uur  Agenda 13 maart Welkom Terugkoppeling Raadsvergadering 8 maart Rondvraag Deel 2: Voorbereiding BOB-cyclus in werkgroepen op domeinen/portefeuilles waaronder o.a.: Herbestemming gemeentehuis Schijndel Besluit reclamebeleid Beleidskader 2019 veilligheidsregio GGD Kwaliteitskader schoolgebouwen Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Integraal huisvestingsplan onderwijs Fietspaden…

Read More

Kadernota 2019 onder de loep

By | Geen categorie | No Comments

Op donderdag 1 maart 2018 stond tijdens de commissievergadering de kadernota 2019 op de agenda. Iedere fractie had de vraag gekregen om op basis van voorstel kadernota hun politieke visie hierop te geven. Zo ook Team Meierijstad. Janine Heisterkamp deed hierin het woord. De uitgangspunten die genoemd zijn betreffen: visie op participatie – sport – zorg en welzijn met versterking…

Read More

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad 26 februari 2018

By | Geen categorie | No Comments

Op maandag 26 Februari houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode van 19.30 uur tot 22.00 uur. Agenda 26 Februari Welkom Notulen 6-2-2018 fractievergadering Evaluatie bespreking buitengebied d.d. 20-2-2018. Evaluatie beeldvormende avond 22-2-2018: o.a. Mijlpalen van Meierijstad Beeldvormende avond 27-2-2018: Presentatie over gemeentelijke dienstverlening en Wijkgebouw Boschweg, Schijndel Beeldvormende avond 27-2-2018 PZ: Presentatie We…

Read More

Statiegeld voorkomt zwerfafval

By | Geen categorie | No Comments

Zwerfafval is een doorn in het oog van onze inwoners. Het staat bovenaan de lijst van ergernissen. Bijna 30% van alle klachten die gemeenten binnenkregen in 2015 ging over afval of zwerfafval. Team Meierijstad heeft daarom het initiatief genomen, samen met D66 en Gemeentebelang, om de gemeente aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie. Die alliantie wil duidelijk maken aan de…

Read More

Maatschappelijk vastgoed in Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

We hebben in de commissie en raad van afgelopen weken het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) behandeld naar het vastgoed in Meierijstad en wat de gemeenteraad nodig heeft om te kunnen sturen op vastgoedbeleid. Gemeenten hebben vaak hun vastgoed en de kosten en baten ervan niet goed in beeld. Informatie is er vaak wel maar het is versnipperd en sluit…

Read More

Motie TEAM leidt tot verbetering N616 Erp

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 8 februari jl. heeft Team Meierijstad een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de inrichting van de weg Veghel-Gemert (N616). Deze motie is met grote meerderheid aangenomen waar wij dan ook blij mee zijn. De fractie van TEAM ziet deze wijziging als een goede verbetering van het oorspronkelijke plan. Team Meijerstad heeft…

Read More

Paracommercie en Horeca Meierijstad in gesprek

By | Geen categorie | No Comments

Vorige week hebben we een beeldvormende avond gehad die in het teken stond van paracommercie. Op deze avond waren veel verschillende doelgroepen aanwezig, zoals Koninklijke Horeca Nederland, sportraad, sportverenigingen, wijk- en dorpsraden en buurthuizen. Maar wat is nu paracommercie? Paracommercie gaat over het schenken van alcohol door andere instellingen dan de horeca. Voor de horeca betekent dit dan dat er…

Read More

Janine Heisterkamp pakt rol fractievoorzitter Team Meierijstad weer op

By | Geen categorie | No Comments

Per 1 februari neemt Janine Heisterkamp haar rol als fractievoorzitter Team Meierijstad weer op. Wern van Asseldonk heeft haar de afgelopen maanden vervangen. Janine: “Na een drukke periode thuis i.v.m. het verkeersongeval van mijn echtgenoot heb ik er zin in om mijn rol als fractievoorzitter weer op te pakken. Bij deze wil ik Wern bedanken die mij tijdens mijn afwezigheid…

Read More

Ontwikkeling wijkgebouw Boschweg Schijndel weer stap dichterbij

By | Geen categorie | No Comments

Vanavond heeft het College aan de betrokken partijen van “ontwikkeling wijkgebouw Boschweg in Schijndel” medegedeeld dat uit de 5 scenario’s er nog 2 voorkeurscenario’s verder onderzocht moeten worden. Dit naar aanleiding van de gesprekken die vanaf de zomer 2017 tot heden hebben plaatsgevonden. Het betreft de volgende 2 scenario’s: Nieuw gebouw van circa 535m2, op basis van Programma van Wensen…

Read More

Zorg verkeersituatie Lidl

By | Geen categorie | No Comments

In de commissievergadering van REB had Team Meierijstad aangekondigd misschien een motie in te dienen op het raadsvoorstel bestemmingsplan Lidl, Boskantseweg 43-45 Sint-Oedenrode. De wethouder verwees naar de anterieure overeenkomst waarin harde afspraken met de Lidl zijn gemaakt met betrekking tot de verkeersituaties. Dit maakt dat we op de raadsvergadering toch geen motie hebben ingediend voor dit moment maar wel…

Read More

De theatergordijnen kunnen open!

By | Geen categorie | No Comments

Vanavond is er dan eindelijk het besluit genomen over de uitvoering van de podium accommodatie op Schijndelse maat in het Spectrum. Een historisch moment en een goed besluit voor alle verenigingen die graag aan de directe omgeving vol trots willen laten zien waar ze mee bezig zijn, het creëren van kunst en cultuur. Een podium accommodatie op Schijndelse maat: dat is…

Read More

Team Meierijstad laat het er niet bij zitten!

By | Geen categorie | No Comments

Op woensdag 15 november heeft Team Meierijstad een woontafel georganiseerd in Olland. Er waren maar liefst 60 geïnteresseerden op locatie de Loop’r. Na de opening door de fractievoorzitter Wern van Asseldonk heette Ad van der Heijden de fractie Team Meierijstad en alle aanwezigen welkom namens de dorpsraad. Ad hield een emotioneel woordje en was teleurgesteld dat na jaren van proberen…

Read More

Fractievergadering Team Meierijstad in Schijndel

By | Geen categorie | No Comments

Op dinsdag 21 november houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in cc ‘t Spectrum in Schijndel van 19.30 uur tot 22.00 uur. Agenda 21 november Welkom Openbare vergadering: rondvraag van 19.30 tot 20.00 uur Sluiting Achterbanvergadering Bespreking Raadsvergadering 7 en 14 december Rondvraag Voor meer informatie kijk op onze website www.teammeierijstad.nl of op onze facebookpagina of stuur een…

Read More

Team Meierijstad geeft goedkeuring aan bestemmingsplannen

By | Geen categorie | No Comments

In de raadsvergadering van 9 november en de commissie vergaderingen heeft TEAM Meierijstad met diverse bestemmingsplannen kunnen instemmen. De fractie van TEAM is dan ook zeer gelukkig dat na bijna 20 jaar het bouwplan “De Campanula” op de hoek van de Sluisstraat met de Vondelstraat in Veghel vlot is getrokken. Wethouder Eric van de Boogaard heeft afgelopen jaar een uiterste…

Read More

Compensatie legeskosten voor verenigingen moet kunnen

By | Geen categorie | No Comments

Bij de presentatie van de eerste begroting van Meierijstad tijdens de raadsvergadering van maandag 6 november, constateert Team Meierijstad dat het huidige college een structureel sluitende begroting heeft kunnen aanbieden, wat een goede uitgangspositie is om Meierijstad de  komende jaren verder te ontwikkelen. De partij hoopt dat het college méér zal inzetten op vrijwilligersbeleid; hier ontbreekt het nog aan de…

Read More

Wern van Asseldonk tijdelijk fractievoorzitter Team Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Wern van Asseldonk is de komende maanden de fractievoorzitter van Team Meierijstad. Door persoonlijke omstandigheden legt Janine Heisterkamp deze taak tijdelijk neer. Wern was al vice-fractievoorzitter. Janine blijft zich wel inzetten als raadslid. Janine: “Dit heeft te maken met omstandigheden in de thuissituatie. Voor Team Meierijstad is het belangrijk om een fractievoorzitter te hebben die dit met volle inzet kan…

Read More

Wonen en bouwen in Olland

By | Geen categorie | No Comments

Op woensdag 15 november a.s. om 19.30 uur organiseert Team Meierijstad een bijeenkomst in De Loop’r in Olland. Team Meierijstad komt op deze avond naar Olland toe om informatie op te halen betreffende wensen en behoeften ten aanzien van wonen en bouwen in Olland. Onze wethouders, Eus Witlox en Eric van den Bogaard, zullen ook aanwezig zijn en gaan in gesprek…

Read More

Fractievergadering Team Meierijstad in Keldonk

By | Geen categorie | No Comments

Op dinsdag 31 oktober houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in Sport- en ontmoetingscentrum ‘tt Span in Keldonk van 19.30 uur tot 22.00 uur. Agenda 31 oktober Welkom Openbare vergadering: rondvraag van 19.30 tot 20.00 uur Sluiting Achterbanvergadering Bespreking Raadsvergadering 6 en 9 november (begroting en berap) Rondvraag   Voor meer informatie kijk op onze website www.teammeierijstad.nl of…

Read More

Afvalbeleid in Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Afgelopen raadsvergadering (21 september 2017) stond het afvalbeleid op de agenda. Het afvalbeleid van de drie gemeenten moet namelijk volgens de wet binnen twee jaar na de fusie geharmoniseerd worden. Een mooie kans om gelijk ook te kijken of we nog een stuk verder kunnen gaan met het scheiden van afval. Het voorstel van het college viel qua ambitie echter…

Read More

Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad

By | Geen categorie | No Comments

Elk college in Nederland laat zich over het beleid in het sociaal domein, gevraagd en ongevraagd adviseren door een adviesraad Sociaal Domein. Zo ook het college van Meierijstad. Op 21 september is de verordening Adviesraad Sociaal Domein door de gemeenteraad van Meierijstad vastgesteld. Door de inbreng van Team Meierijstad is hierin vastgelegd dat deze adviesraad onafhankelijk is, en dat leden…

Read More

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Op dinsdag 26 september houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode van 19.30 uur tot 22.00 uur. Agenda 26 september Welkom Terugkoppeling Raadsvergadering 21 september Afstemming communicatie fractie/achterban Rondvraag Deel 2: Voorbereiding BOB-cyclus t/m 9 november in werkgroepen op domeinen/portefeuilles waaronder o.a.: Subsidieverordening verduurzaming bestaande particuliere woningen Initiatiefvoorstel Hart voor Schijndel Kinderparlement ‘Kinderen zijn…

Read More

Op de bres voor vrijstelling legeskosten verenigingen

By | Geen categorie | No Comments

Team Meierijstad heeft vragen gesteld aan het college van Meierijstad over de mogelijkheden om tot vrijstelling van legeskosten van verenigingen te komen. Afgelopen tijd komen bij TEAM steeds meer geluiden binnen dat diverse verenigingen moeite hebben tot het organiseren van evenementen en het ontplooien van initiatieven zoals de bouw van een verenigingsgebouw. Een groot deel van het financieel budget zou…

Read More

Dossier varkenshouderij Sint-Oedenrode: TEAM’s Gordiaanse knoop

By | Geen categorie | No Comments

Met een knoop in onze maag hebben we als TEAM vanavond een besluit genomen op het raadsvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen in verband met voorgenomen vestiging van een varkenshouderij aan de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode. Een knoop waar we met respect voor elkaar en waar in alle openheid in de fractie over gepraat is. Het is eigenlijk een onmogelijke keuze waar…

Read More

Beschouwingen mijlpalen van Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni jl. hebben alle fracties een beschouwing gegeven over de Mijlpalen van Meierijstad. Wij nemen u mee in onze beschouwingen De centrale thema’s zijn ons als Team Meierijstad uit het hart gegrepen. We benoemen er 3. Als we het hebben over participatie dan is dat een onderwerp waar alle partijen achter staan maar je ziet…

Read More

Fractie TEAM vergadert 4 juli op locatie in Nijnsel

By | Geen categorie | No Comments

Op dinsdag 4 juli a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De vergadering vindt plaats in het gemeenschapshuis De Beckart van 19.30 tot 21.30 uur. Op de agenda van deze avond staat onder andere: Koersbepaling WSD Voorgenomen vestiging varkenshouderij aan de Lieshoutseweg te Sint-Oedenrode. Het adres van…

Read More

Opwaardering N279 bij Veghel

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni stond de opwaardering N279 bij Veghel op de agenda. Alle fracties ervaren tijdsdruk, opgelegd door de Provincie. Zo ook het College van gemeente Meierijstad. Het college heeft gezien de tijdsdruk van de stuurgroep een uitwerking gemaakt van de opties uit de quickscan van Goudappel. Het ontbreekt echter aan inzicht in verkeersaantallen en consequenties van…

Read More

Ieder kind veilig in Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

Kinderen kunnen thuis of door een volwassene buitenshuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Thuis maar het kan ook gebeuren op andere plekken, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school, op de sportclub, bij een activiteit van de muziekschool of een ander georganiseerd evenement voor minderjarigen. Veiligheid voor kinderen, dat is wat we als Team Meierijstad belangrijk vinden. Om meer garantie…

Read More

College, Raad- en Commissieleden bewust onbekwaam!

By | Geen categorie | No Comments

“Ik SMEK aan tafel en ben bewust onbekwaam!” Met deze statements begon Raadslid Marischka Klotz haar betoog tijdens de commissie bij het agendapunt Kaderstelling fairtrade. Want SMEKken mag namelijk, voor degene die het lokale tv-programma nog niet kennen: smullen met eerlijke kost van fairtrade en lokale producten! Daarnaast is ze bewust onbekwaam ten aanzien van fairtrade en duurzaamheid. Haar toelichting: “Schijndel…

Read More

Collegewerkprogramma, een hele set aan mijlpalen!

By | Geen categorie | No Comments

Het College van Meierijstad heeft vanuit de kaders van het Coalitiebeleid Akkoord een werkprogramma opgesteld en vastgelegd in: Mijlpalen van Meierijstad. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met coalitie- en niet coalitiepartijen, het maatschappelijk middenveld, inwoners en ondernemers. Ook de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben input geleverd. Het vertrekpunt voor de vertaling van de ambities voor…

Read More

Wie is wie? TEAM-contacten!

By | Geen categorie | No Comments

Sinds 1 januari is gemeente Meierijstad een feit, de angst van veel inwoners is dat door de fusie de afstand naar de politiek groter wordt. Veel gehoorde vragen zijn: hoe kan ik mijn standpunt op de politieke agenda krijgen, bij wie kan ik aankloppen als ik het niet eens ben met een bepaalde ontwikkeling. We zijn ons er dus wel…

Read More

In Meierijstad: iedereen mag zijn wie die is!

By | Geen categorie | No Comments

Op 11 oktober vindt jaarlijks de Coming Out Day, of vrij vertaald de Kom-Uit-De-Kast-Dag, plaats. Een dag die als doel heeft uit te komen voor je seksuele geaardheid, en hier meer erkenning voor te vragen. Benadrukt wordt dat iedereen zich het hele jaar door geaccepteerd en (sociaal) veilig voelt en zichzelf moet kunnen zijn. Op school, op straat, op het…

Read More

Fractie TEAM vergadert 30 mei op locatie Veghel

By | Geen categorie | No Comments

Op 30 mei a.s. vergadert de fractie van Team Meierijstad op locatie. Daarbij wordt de achterban van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De vergadering vindt plaats in het gebouw van wijkvereniging de Leest van 19.30 tot 21.30 uur. Op de agenda van deze avond staat onder andere: Het advies van het college over het voorkeursalternatief  N279 Veghel-Asten Het collegeprogramma…

Read More

Klip-en-klaar die gemeentetaal! Toch?

By | Geen categorie | No Comments

Het zal je maar gebeuren: Je leest een gemeentelijke tekst over een onderwerp dat je interesse heeft of waar je een belang in hebt. Je wilt meer weten over gemeentelijke plannen waar binnenkort een politieke markt over wordt gehouden. Sommige delen van de tekst moet je wel twee of drie keer lezen voor je precies begrijpt wat er staat. En…

Read More

Leerlingenvervoer in het belang van het kind

By | Geen categorie | No Comments

In de raadsvergadering van 18 mei stond de verordening leerlingenvervoer op de agenda. Tijdens de oordeelvormende avond een week eerder hebben we als Team Meierijstad uitgebreid stil gestaan bij een goede verordening daar wij als TEAM van mening zijn dat bij het leerlingenvervoer het belang van het kind centraal moet staan. Deze groep kinderen kan om een of andere reden al…

Read More

Aan de slag met de Omgeving van Meierijstad

By | Geen categorie | No Comments

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Tijdens de beeldvormende avond op 19 april werden Raad- en Burgercommissieleden meegenomen over de huidige status omtrent deze wet en gemeente Meierijstad. Het…

Read More

Realisatie podium biedt kans voor o.a. kunstmuseum in oud gemeentehuis Schijndel

By | Geen categorie | No Comments

Vanavond tijdens beeldvormende avond werden we als raad- en commissieleden bijgepraat over de stand van zaken realisatie podium accommodatie in Cultureel Centrum ‘t Spectrum te Schijndel. Voorgeschiedenis werd geschetst want de podiumwens speelt al vanaf 1992. Verder werd het voorontwerp getoond hoe de huidige bibliotheekzaal omgebouwd kan worden tot theaterzaal en welke bijbehorende faciliteiten meegenomen kunnen worden. Door een telescopische…

Read More

Burgemeester Meierijstad gezocht!

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de extra Raadsvergadering op woensdag 19 april is de profielschets burgemeester Meierijstad vastgesteld. De leden van de vertrouwenscommissie hebben hard gewerkt om een profiel op te stellen die ons helpt in de zoektocht naar de burgemeester die wij als Meierijstad verdienen! Niet alleen de raad heeft aan de commissie input gegeven maar ook vertegenwoordigers van organisaties zoals politie, veiligheidsregio,…

Read More

Portefeuilleverdeling TEAM-fractie

By | Geen categorie | No Comments

Namens Team Meierijstad nemen 11 Raadsleden zitting in de raad van gemeente Meierijstad. Daarnaast zijn er 2 Burgercommissieleden benoemd. Als Team Meierijstad zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als fractie op ons hebben genomen om onze dorpen-stad, oftewel de 13 kernen in Meierijstad, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op alle portefeuilles. Om dit voor de inwoners en onszelf zo inzichtelijk mogelijk…

Read More

Nieuw plan voor Sluisstraat

By | Geen categorie | No Comments

Op het braakliggende terrein aan de Sluisstraat in Veghel kan na jaren van stilstand de schop de grond in. Het kerkbestuur van de Franciscusparochie, Bouw- en Ontwikkelmaatschappij Van Wanrooij/Van Schijndel en de gemeente zijn tot een akkoord gekomen. Lees hier verder het artikel in Stadskrant Veghel: Nieuw plan voor verloederd stukje Sluisstraat    

Read More

Sportvragen: harmonisatie gewenst!

By | Geen categorie | No Comments

Team Meierijstad vindt sport belangrijk en zeker onze sportverenigingen. Afgelopen tijd bereiken ons signalen vanuit sport verenigingen die zich zorgen maken over de ontstane situatie waarin zij op dit moment verkeren. Voetbalclub SCMH uit Mariaheide en Ollandia uit Olland hadden een brief gestuurd aan College en raad van Meierijstad waarin vragen werden gesteld over de speelvelden van SCMH en de veldhuren…

Read More

Openbare fractievergadering 11 april in De Schakel Schijndel

By | Geen categorie | No Comments

Op dinsdag 11 april hebben wij een openbare fractievergadering. Iedereen is van harte welkom! Plaats: Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1 te Schijndel. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de beeldvormingsbijeenkomst van donderdag 20 april besproken. Deze is te vinden op de website van de gemeente. Iets anders met ons bespreken kan natuurlijk ook. Laat het…

Read More

Team Meierijstad draagt oplossing aan voor impasse “Zwijsenhof “

By | Geen categorie | No Comments

Tijdens de beeldvormende avond van de raad op 23 maart jl. heeft o.a. de heer Kristen gesproken over de realisatie en voortgang van zijn project Zwijsenhof (het voormalig gebouw van het Zwijsencollege) aan de Hertog Janstraat en Burgemeester de Kuijperlaan.  De heer Kristen uitte daarbij kritiek op het negatieve welstandsadvies over een gedeelte van het project Zwijsenhof. Team kreeg de…

Read More

Meer ruimte voor huishoudelijke hulp Wlz

By | Geen categorie | No Comments

De overgang van WMO naar Wlz heeft aardig wat gespreksstof gegeven de afgelopen maanden. Landelijk, regionaal maar ook in onze gemeente Meierijstad. Er is nieuws voor inwoners die overgaan van de WMO naar Wlz: Van Rijn neemt de werkwijze van gemeente Meierijstad over. Overleg tussen wethouder Eus Witlox en Zorgkantoor krijgt landelijk bijval. Van Rijn heeft aangegeven dat het Zorgkantoor…

Read More