de fractie

De fractie van HIER bestaat uit maar liefst zes raadsleden en twee burgercommissieleden. In onderstaand overzicht zullen de rollen, portefeuilles en kerngebieden per fractielid beschreven worden.

Mari van der Aalsvoort

Raadslid/ Fractievoorzitter

Biografie
Mari van der Aalsvoort is woonachtig in Schijndel en getrouwd met Ronny Witlox.

Ik ben vooral op zoek naar verbinding, praten niet over maar MET de inwoners van Meierijstad is daarbij mijn standpunt. Mijn interesses liggen bij de wijkraden. Wat kunnen de bewoners van de wijk zelf betekenen voor haar eigen leefomgeving. Groenvoorziening, veiligheid, inrichting en sociale cohesie. Maar ook wat kunnen wij als wijkbewoners voor elkaar betekenen en hoe gaan we dat zelf doen. Vol enthousiasme zet ik me graag in voor HIER. Dit met speciale aandacht voor wonen, natuur en veiligheid.

Portefeuilles

  • Woningbouw
  • Buitengebied
  • Natuur
  • Volksgezondheid & Milieu
  • Openbare orde & Veiligheid

Kerngebieden

  • Schijndel
  • Wijbosch

Contactgegevens
e-mail: marivanderaalsvoort@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-52600671

Miranda Kerkhof- Ulehake

Burgercommissielid/ PR

Biografie
Miranda Kerkhof – Ulehake, geboren op 22 oktober 1988 te Schijndel. Sinds 2011 wonend in de Michiel de Ruyterstraat op de Boschweg in Schijndel en op 27 mei 2016 getrouwd met Raymond Kerkhof.

De studies die ik gevolgd heb, zijn Integrale Veiligheid op de Avans Hogeschool te ‘S -Hertogenbosch met direct daarna een universitaire studie Sociologie, vraagstukken van beleid en organisatie in Utrecht. Mijn afstudeerscriptie heb ik gemaakt bij de gemeente Sint-Oedenrode met als thema de zelfredzaamheid van oudere burgers in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Momenteel ben ik werkzaam bij dWise als procesmanager, Hierbij heb ik veel contact met klanten over communicatievraagstukken en zorg ik voor de interne gang van zaken binnen ons bedrijf.

Mijn grootste hobby is paardrijden. Ik ben in het bezit van een eigen paard en lid van de Rooise Ruiters in Sint-Oedenrode.

Portefeuilles
• Sport & recreatie
• Openbare Orde & Veiligheid
• Verkeer & Veiligheid

Kerngebieden
• Schijndel
• Olland

Miranda Kerkhof-Ulehake

Contactgegevens
e-mail: mirandakerkhof@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-23574217

Marischka Klotz

Raadslid/ PR/lid algemeen bestuur WSD

Biografie
Marischka Klotz, woonachtig – geboren en getogen in Skendel.

Ik heb een Indische achtergrond van mijn moeders kant maar vooral als Brabantse opgevoed. Samen met mijn partner Dick heb ik twee kinderen (basisschoolleeftijd en vanaf zomer 2020 ook een op het voortgezet onderwijs)

Degene die mij kennen ervaren mij als bezige bij. Ik heb mijn eigen bureau van waaruit ik ondernemingen ondersteuning biedt met personeels- en organisatievraagstukken. Tevens actief met Coole Trips waarbij ik met de kids op pad ga om coole uitjes te ontdekken. Daarnaast ben ik organisator van netwerkbijeenkomsten Open Coffee het Groene Woud en zit ik in de Medezeggenschapsraad op de basisschool van onze kinderen. En dat is een greep van de zaken waar ik mij dagelijks mee bezig houd.

Portefeuilles

• Winkelcentra en markten
• Stadsmarketing
• Speeltuinen
• Evenementenbeleid
• Ondernemersinnovatiefonds
• Sport incl. accommodaties
• Recreatie en toerisme
• Economie en ondernemerscontacten
• Agrifood / Regio Noordoost Brabant
• Werk en inkomen (participatiewet)
• Arbeidsmarktparticipatie en -integratie
• Kunst en cultuur
• Bedrijfsvoering (P&O, ICT en privacy)

Kerngebieden
• De Beemd
• Centrum Schijndel
• Hopstraat

Marischka Klotz

Contactgegevens
E-mail: marischkaklotz@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-53624631

Erik de Vries

Raadslid

Biografie
Erik de Vries is woonachtig met mijn gezin in Zijtaart en is werkzaam als verandermanager (interim) bij overheden.

Ik vind het in mijn werk en als raadslid belangrijk dat de overheid vertrouwt wordt door haar inwoners. Daarom wil ik graag dat de gemeente transparant, betrouwbaar en rechtvaardig werkt. Vertrouwen krijgen doe je ook door vertrouwen te geven. Dit kan bijvoorbeeld door als gemeente te vertrouwen op de kracht van onze inwoners door ze ruimte te geven voor initiatieven en ze ook vroegtijdig betrekken bij beleid en plannen. Gezondheid is het belangrijkste dat een mens heeft. De gemeente kan die gezondheid beschermen en verbeteren, omdat zij middels regels en inrichting van de buitenruimte kan zorgen schone lucht en groene omgeving.

Portefeuilles
• Volksgezondheid & Milieu
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare Ruimte

Kerngebieden
• Veghel
• Zijtaart
• Eerde

Erik de Vries

Contactgegevens
E-mail: erikdevries@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-81112734

Ülkü Ögüt

Raadslid/ lid werkgeverscommissie

Biografie
Ülkü Ogut is woonachtig in Veghel met haar man en zoontje.

“We build too many walls and not enough bridges” – Isaac Newton is één van mijn lijfspreuken.

Ik sta bekend om mijn doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid en eerlijkheid. In het dagelijkse leven ben ik advocate van beroep. Daarnaast ook één van de initiatiefnemers van Turks-Nederlands Tegengeluid, een landelijk actieve beweging die verantwoordelijk is voor de oprichting van een denktank die het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid adviseert over te vormen beleid.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid ontpopte zich rond 19-jarige leeftijd. Zo nam ik deel aan het Lagerhuis Debat en snuffelde aan de gemeentelijke politiek door commissies op de voet te volgen. De gemeenteraadsverkiezingen zie ik bij uitstek als de meest geschikte manier om burgers te gidsen door het oerwoud van regels en procedures. Verbinden, ongeacht de positie, is het belangrijkste speerpunt.

Portefeuilles
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare ruimte
• Onderwijs
• Veiligheid/preventie
• Wonen

Kerngebieden
• De Leest
• Oranjewijk
• Veghel Zuid
• Het Ven

Ülkü Ögüt

Contactgegevens
E-mail: ulkuogut@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-47028269

Peter Verbraak

Raadslid

Biografie
Peter Verbraak woont in Rooi, is getrouwd, en heeft vier kinderen.

Ik wil bijdragen aan een in alle opzichten gezonde gemeente, waarin het voor iedereen goed wonen, werken en leven is. “Tweedeling voorkomen, leren omgaan met verschillen” is mijn motto.

Mijn kennis en ervaring ligt vooral bij (een integrale benadering van) het sociaal domein, volksgezondheid, onderwijs en volkshuisvesting. Daarnaast heb ik erfgoed (incl. mobiel erfgoed ) als aandachtsveld.

Portefeuilles
• Sociaal Domein
• Cultureel Erfgoed
• Onderwijs & Volksgezondheid

Kerngebieden
• Boskant
• Sint Oedenrode

Peter Verbraak

Contactgegevens
E-mail: peterverbraak@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-29043905

Arie Smetsers

Raadslid

Biografie
Arie Smetsers is geboren in Eerschot en in 1986 verhuisd naar de Kienehoef.

Daar woon ik samen met mijn vrouw Lucyna en onze jongste zoon. Eind 2014 ben ik met prepensioen gegaan na 35 jaar als procesoperator bij Mars in Veghel te hebben gewerkt.

Al sinds 1985 ben ik politiek actief. Ook ben ik lid van de wijkraad Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos om de leefbaarheid in deze wijken te bevorderen. Tevens ben ik lid van heemkundekring “De Oude Vrijheid” en houd ik mij met verschillende duurzaamheidsvraagstukken bezig.

Portefeuilles
• Bestuurszaken en Financiën
• Belastingen
• Energietransitie en Duurzaamheid

Kerngebieden
• Sint-Oedenrode
• Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos

Arie Smetsers

Contactgegevens
E-mail: ariesmetsers@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-49954417

Alda Gloudemans

Burgercommissielid/PR

Biografie
Alda Gloudemans woont met veel plezier in het buitengebied van Zijtaart en is getrouwd met Martin van Eert.

We hebben een dochter en een kleinzoon. Mijn politieke ervaring heb ik opgebouwd door 12 jaar actief te zijn geweest in de gemeente Veghel. Vier jaar als burgerraadslid en acht jaar als gemeenteraadslid.

Mijn wortels liggen hoofdzakelijk in het sociale domein. Ik was werkzaam in eerste instantie als verpleegkundige bij meervoudig gehandicapten en heb na het behalen van hoger management leiding gegeven als clustermanager in een tehuis. Daarna ben ik als maatschappelijk werkende in Eindhoven en de Kempen langdurig als hulpverlener werkzaam geweest in de jeugdzorg. Door deze ervaring had ik de kans om veel expertise op te bouwen in de zorg en het onderwijsland.

Vele uren besteed ik nu aan bestuurswerkzaamheden. Ik ben voorzitter van een grote muziekvereniging en ben actief in een werkgroep Zorg en Welzijn Zijtaart. Daarnaast zit ik in het bestuur van Stichting Dementievriendelijk Meierijstad. Iedereen kan me aanspreken met vraagstukken die te maken hebben met zorgaspecten en zaken die te maken hebben met een goed en leefbaar klimaat.

Voor de tijd die ik dan nog over heb, lees ik graag een boek. Tennissen, fietsen en wandelen houden mij vitaal en energiek.

Portefeuilles
• Cultuur
• Jeugdbeleid
• Ouderenbeleid

Kerngebieden
• Veghel
• Zijtaart
• Mariaheide
• Erp
• Eerde
• Keldonk
• Boerdonk

Alda Gloudemans

Contactgegevens
E-mail: aldagloudemans@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-20978507

Peter Kuijs

Burgercommissielid

Biografie
Ik ben in 1962 geboren in Wijbosch en opgegroeid in Schijndel op de Boschweg. Na mijn opleiding als maatschappelijk werker heb ik samen met mijn vrouw een aantal jaren met veel plezier in ’s-Hertogenbosch gewoond waar ook onze kinderen geboren zijn. Sinds 1994 wonen wij weer in Schijndel (wijk Plein).
Ik ben sinds de jaren ’80 werkzaam in zorg en welzijn als maatschappelijk werker, adviseur en directeur. In de periode voor de fusie naar Meierijstad was ik voor DORP-ABS lid van de Schijndelse gemeenteraad.

Motivatie
Ik vind het belangrijk dat de politiek dicht bij mensen staat. De gemeenteraad neemt tenslotte veel besluiten die direct hun invloed hebben op het wonen en leven van mensen in onze mooie gemeente. Ik vind het dan ook belangrijk om als politieke partij in gesprek te zijn en te blijven met inwoners, organisaties en bedrijven in Meijerijstad zodat we weten wat er speelt en mee te nemen in onze keuzes.
Leefbaarheid en sociaal domein hebben mijn warme belangstelling. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en leefbaarheid en kan daar voor onze inwoners het verschil maken.

Kerngebied
Schijndel
Wijbosch

Contactinformatie
E-mail: peterkuijs@wijzijnhier.nu
Tel: (06) 52888761

de wethouder

HIER vormt samen met het CDA, VVD & de PvdA de coalitie. Samen wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het mijlpalendocument en coalitiebeleidsakkoord. HIER heeft één wethouder, die we hieronder aan u voorstellen.

Rik Compagne

Wethouder

Rik Compagne is 32 jaar en woont samen in Sint-Oedenrode met zijn verloofde Olga en pasgeboren zoon Toby.

``Met veel enthousiasme wil ik door te verbinden uitvoering geven aan de plannen en ambities hier in Meierijstad``

Portefeuilles
Zorg, Volksgezondheid, Volkshuisvesting: HIER, 2e loco (wethouder)
• Wmo
• Ouderen
• Welzijn
• Volksgezondheid
• Vrijwilligersbeleid
• Mantelzorg
• Volkshuisvesting inclusief doelgroepenhuisvesting inclusief arbeidsmigranten
• Kleinschalig collectief vervoer
• Leerlingenvervoer
• Innovatie

Contactwethouder voor
• Wijbosch
• Mariaheide
• Keldonk
• Boerdonk
• Nijnsel

Nevenfuncties

• Dagelijks en Algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling (GR) kleinschalig collectief vervoer (KCV)
• Lid Algemeen bestuur van de regionale ambulance voorziening (RAV)
• Dagelijks en Algemeen bestuur van GGD Hart van Brabant
• Voorzitter POHO Maatschappelijke Zaken Meierij
• Lid POHO Wonen regio Brabant Noordoost

Contactgegevens

E-mail: info@wijzijnhier.nu

het bestuur

Het bestuur van HIER bestaat een 4- koppig gezelschap en is verantwoordelijk voor de structuur bij verkiezingen, de partijfinanciën en het partijbureau. Hieronder ziet u, wie onze bestuursleden zijn en welke rol zij vervullen.

Jeanne Hendriks-van Kemenade

Voorzitter

Biografie
Jeanne Hendriks-van Kemenade is geboren en getogen in SInt-Oedenrode.

Met Jan woon ik aan de rand van de wijk Kienehoef. Samen hebben we twee zonen, twee schoondochters en drie kleinkinderen die dichtbij wonen.

Als bedrijfskundige heb ik gewerkt in het bedrijfsleven, een ziekenhuis en de gemeente.
Al sinds ca. 1997 ben ik betrokken bij de lokale politiek, eerst in de partij, daarna als commissielid en raadslid/fractievoorzitter. Ruim 11 jaar wethouderschap (sociaal domein, financiën, cultuur) hebben bijgedragen aan veel bestuurlijke ervaring, overzicht en inzicht.
Nu werk ik 3 dagen per week voor de gemeente Helmond, ben ik lid van de Raad van Commissarissen van de lokale Rabobank, lid van de Raad van Toezicht van SKOSO en bestuurslid van het Pualusgasthuis, naast het voorzitterschap van Hier.

Verder duik ik graag in het zwembad om mijn conditie op peil te houden (bij Argo) en ga ik sporten bij Basic Fit (als dat weer mag) Van lezen en wandelen word ik ook heel blij.

Jeanne Hendriks-Van Kemenade

Contactgegevens
E-mail: voorzitter@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-10547567

Robert Elbertse

Penningmeester

Biografie
Robert Elbertse is in 1996 in Veghel komen wonen. Daar woont hij met zijn in vrouw en zoon (beiden in Veghel geboren en getogen) in de wijk ‘de Bunders’.

Sinds 2010 ben in politiek actief in eerst de gemeente Veghel en later Meierijstad. Ik begon als raadscommissielid maar werd al snel raadslid en fractievoorzitter. Mijn kennis zit vooral op economie, financiën en bestuur maar als fractievoorzitter kom je met alle facetten van de politiek in aanraking. Bij de fusie in Meierijstad heb ik bewust een stap terug gezet uit de actieve politiek. Ik ben nu de penningmeester van onze partij en help ook met de communicatie en het partijprogramma.

Ik werk bijna mij hele werkzame leven voor een internationaal IT bedrijf waarbij ik grote bedrijven in Noord-Europese help met het verbeteren van hun IT. Daarbuiten kun je mij op het honkbalveld vinden als trainer, coach en gewoon speler of op een zonnige ochtend op de golfbaan. Op de school van mijn zoon zit ik in de medezeggenschapsraad en bij de honkbalvereniging ook in het bestuur. Al met al, weet ik zo mijn dagen wel vol te houden.

Ik vindt dat wij allemaal op een goede, eerlijke en gelijkwaardige manier met elkaar om moeten gaan en dat we ervoor moeten zorgen dat we de aarde schoner en beter achterlaten dan dat we hem gekregen hebben. Hier ben ik zelf heel pragmatisch in en ga graag op zoek naar de meest effectieve methode. Dit is niet altijd de meest sexy of meest allesomvattende methode.

Robert Elbertse

Contactgegevens
E-mail: penningmeester@wijzijnhier.nu

Leyla Soysal

Secretaris

Biografie
Leyla Soysal - in het jaar 1974 ben ik geboren in Eindhoven. Mijn achtergrond is Turks Nederlands. Na een succesvolle carrière als docente besloot ik in het jaar 2011 om mezelf verder te ontwikkelen. Als vrijwilliger heb ik ontdekt dat mijn talent ligt in het coachen en helpen van mensen. Sindsdien begeleid ik jongeren en volwassenen in hun zoektocht naar zichzelf en nieuwe toekomstperspectieven. Ieder mens wordt in zijn leven gevormd en getekend door gebeurtenissen. Ook ik heb mijn verhaal. Vanuit mijn levenservaring begeleid ik mensen in hun groeiproces. Via mijn bedrijf Soysal Training help ik mensen om hun vleugels uit te slaan en een positieve wending te nemen in het leven.

Frans Cruijsen

Bestuurslid

Biografie
Frans Cruijsen is in 1976 met Marianne van den Brand in Erp komen wonen.

We hebben een dochter en schoonzoon.

Meer dan veertig jaar ben ik als gemeenteambtenaar in verschillende gemeenten werkzaam geweest, voornamelijk in het sociaal domein.

Na de herindeling van Erp bij Veghel in 1998 heb ik als burgercommissielid in Veghel mijn politieke ervaring opgebouwd.

Het opgaan van D66/GroenLinks/PvdA in 2002 in Hart voor Veghel heb ik vanaf het begin meegemaakt.

Als burgercommissielid ben ik in de periode van 2010-2014 begonnen in de commissie Publiek en Samenleving met daarbij vanaf 2012 nog de commissie Bestuur en Organisatie. Een heel leerzame en interessante periode waarbij in deze commissies allerlei zaken en ontwikkelingen in de gemeente Veghel de revue passeerden.

Na de verkiezingen in 2014 kwam ik in de commissie Ruimte en Milieu terecht, een terrein dat voor mij nog nieuw was en waarin ik mij nog moest verdiepen en inlezen. Mijn ervaring is dat het deelnemen als burgercommissielid een goede basis kan zijn voor het vervullen van de veeleisende taak als raadslid, hoewel ik dit zelf nooit geambieerd heb.

Daarnaast ben ik in de periode 2009-2017 als penningmeester in het Bestuur van Hart voor Veghel werkzaam geweest.

Sinds de fusie in Meierijstad zit ik vanaf 2017 in het Bestuur van TEAM/HIER Meierijstad.

Verder wandelen en fietsen we veel, en hebben tal van vakanties in ons geliefde Oostenrijk doorgebracht zowel `s zomers als `s winters.

Frans Cruijsen.

Contactgegevens
E-mail: bestuur@wijzijnhier.nu