de fractie

De fractie van HIER bestaat uit vijf raadsleden. In onderstaand overzicht worden de rollen, portefeuilles en kerngebieden per fractielid beschreven.

Miranda Kerkhof-Ulehake

Raadslid/Fractievoorzitter

Miranda Kerkhof – Ulehake, geboren op 22 oktober 1988 te Schijndel. Wonend in de Willem III straat in Schijndel samen met mijn man, twee dochters en zoon.

De studies die ik gevolgd heb, zijn Integrale Veiligheid op de Avans Hogeschool te ‘S -Hertogenbosch met direct daarna een universitaire studie Sociologie, vraagstukken van beleid en organisatie in Utrecht. Mijn afstudeerscriptie heb ik gemaakt bij de gemeente Sint-Oedenrode met als thema de zelfredzaamheid van oudere burgers in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Momenteel ben ik werkzaam bij Grey Advice als vergunningverlener WABO en ben ik inzetbaar bij verschillende gemeentes.

Ik geniet van de tijd met mijn kinderen, mijn hobby paardrijden en de gezelligheid met vrienden.

Portefeuilles
• Sport & recreatie
• Openbare Orde & Veiligheid
• Ruimtelijke Ordening

Kerngebieden
• Schijndel

Miranda Kerkhof-Ulehake (Fractievoorzitter HIER Meierijstad)

Contactgegevens
e-mail: mirandakerkhof@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-23574217

Peter Kuijs

Raadslid

Biografie

Ik ben in 1962 geboren in Wijbosch en opgegroeid op de Boschweg in Schijndel. Na mijn opleiding als maatschappelijk werker hebben Marja en ik een aantal jaren met veel plezier in 's-Hertogenbosch gewoond waar ook onze kinderen geboren zijn. Sinds 1994 wonen wij in Schijndel (wijk Plein).
Ik ben sinds de jaren '80 werkzaam in zorg en welzijn als maatschappelijk werker, adviseur en directeur. Sinds 2021 werk ik als beleidsadviseur gemeenschapsontwikkeling en welzijn bij de gemeente Gennep. In de periode voor de fusie naar Meierijstad was ik voor DORP-ABS lid van de Schijndelse gemeenteraad.

Motivatie

Ik vind het belangrijk dat de politiek dicht bij mensen staat. De gemeenteraad neemt tenslotte veel besluiten die direct hun invloed hebben op het wonen en leven van mensen in onze mooie gemeente. Ik vind het dan ook belangrijk om als politieke partij in gesprek te zijn en te blijven met inwoners, organisaties en bedrijven in Meijerijstad zodat we weten wat er speelt en mee te nemen in onze keuzes.

Leefbaarheid en sociaal domein hebben mijn warme belangstelling. De gemeente is immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, jeugdzorg en leefbaarheid en kan daar voor onze inwoners het verschil maken.

Portefeuilles

- Vice fractievoorzitter
- Welzijn en zorg
- Sociaal domein
- Leefbaarheid
- Arbeidsmarkt

Kerngebied

- Schijndel
- Wijbosch

Ülkü Ögüt

Raadslid/ lid werkgeverscommissie

Biografie
Ülkü Ogut is woonachtig in Veghel met haar man en zoontje.

“We build too many walls and not enough bridges” – Isaac Newton is één van mijn lijfspreuken.

Ik sta bekend om mijn doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid en eerlijkheid. In het dagelijkse leven ben ik advocate van beroep. Daarnaast ook één van de initiatiefnemers van Turks-Nederlands Tegengeluid, een landelijk actieve beweging die verantwoordelijk is voor de oprichting van een denktank die het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid adviseert over te vormen beleid.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid ontpopte zich rond 19-jarige leeftijd. Zo nam ik deel aan het Lagerhuis Debat en snuffelde aan de gemeentelijke politiek door commissies op de voet te volgen. De gemeenteraadsverkiezingen zie ik bij uitstek als de meest geschikte manier om burgers te gidsen door het oerwoud van regels en procedures. Verbinden, ongeacht de positie, is het belangrijkste speerpunt.

Portefeuilles
• Ruimtelijke Ordening
• Verkeer & Vervoer
• Openbare ruimte
• Onderwijs
• Veiligheid/preventie
• Wonen

Kerngebieden
• De Leest
• Oranjewijk
• Veghel Zuid
• Het Ven

Ülkü Ögüt

Contactgegevens
E-mail: ulkuogut@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-47028269

Leon van Boxtel

Raadslid

Biografie

Bijna vijftig jaar geleden ben ik geboren en opgegroeid in Veghel. En met nog steeds met heel veel plezier ben ik daar woonachtig, samen met mijn vrouw Martje en onze twee katten.
Na de afronding van de PABO in Veghel, ben ik filosofie in Nijmegen gaan studeren. Tijdens en na deze studie heb ik lesgeven op het HBO en me gericht op volwassen educatie. Toch heeft het basisonderwijs altijd mijn voorkeur gehad. Begin 2009 ben ik voor SKIPOV basisonderwijs gaan werken en 2009 gestart als directeur van basisschool De Ark in Veghel. Vanaf 2014 tot heden mag ik met veel plezier cluster-directeur van drie basisscholen zijn. Deze scholen staan in Erp, Keldonk en Boerdonk.
In het verleden ben ik een aantal jaren als bestuurslid actief geweest voor de carnavalsvereniging De Kuussegatters, een geweldige club mensen. Momenteel mag ik met een aantal leden het ouderencarnaval “De jong van Toen” organiseren. In de overig vrije uurtjes die ik heb, train ik samen met mijn vrouw voor het lopen van marathons en ben ik lid van de burger sociëteit Veghel.

Motivatie
Gemeente politiek gaat over beslissingen die invloed hebben op de directe woonomgeving van onze burgers. Ik heb in Veghel twee periodes in de gemeenteraad mogen zitten voor de lokale partij, Hart voor Veghel. Uit ervaring weet ik dat een lokale partij dichtbij de mensen staat en makkelijk het gesprek aan gaat. Weten wat er bij de mensen leeft, voelen wat de bewoners nodig hebben. In de grote kernen, maar zeker ook in de kleine!

Kerngebied
Veghel
Erp
Keldonk
Boerdonk

Leon van Boxtel

Contactgegevens
E-mail: leonvanboxtel@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer:

Arie Smetsers

Raadslid

Biografie

Arie Smetsers is geboren in Eerschot en in 1986 verhuisd naar de Kienehoef.
Daar woon ik samen met mijn vrouw Lucyna en onze jongste zoon. Eind 2014 ben ik met prepensioen gegaan na 35 jaar als procesoperator bij Mars in Veghel te hebben gewerkt.
Nu kan ik nu veel tijd besteden aan mijn hobby’s, en als trotse opa genieten van mijn twee kleinzonen.

Al sinds 1985 ben ik politiek actief. Ook ben ik lid van de wijkraad Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos om de leefbaarheid in deze wijken te bevorderen. Tevens ben ik actief lid van heemkundekring “De Oude Vrijheid” en houd ik mij met verschillende duurzaamheidsvraagstukken bezig, waarbij ik ook actief ben als energiecoach. En verder ben ik amateurfotograaf en lid van Fotogroep De Vriendschap.

Portefeuilles

- Bestuurszaken en Financiën
- Belastingen
- Energietransitie en Duurzaamheid
- Economie en Bedrijvigheid- Regionale samenwerking

Kerngebieden

- Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel.
- Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos

Arie Smetsers

Contactgegevens
E-mail: ariesmetsers@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-49954417

Alda Gloudemans

Burgercommissielid/PR

Biografie

Alda Gloudemans woont met veel plezier in het buitengebied van Zijtaart en is getrouwd met Martin van Eert.
We hebben een dochter en een kleinzoon. Mijn politieke ervaring heb ik opgebouwd door 12 jaar actief te zijn geweest in de gemeente Veghel. Vier jaar als burgerraadslid en acht jaar als gemeenteraadslid.

Mijn wortels liggen hoofdzakelijk in het sociale domein. Ik was werkzaam geweest bij meervoudig gehandicapten in verschillende functies. In eerste instantie als verpleegkundige begeleidster en na enkele jaren kreeg ik de leiding over een tehuis voor meervoudige gehandicapten. Tegelijkertijd haalde ik daarnaast mijn diploma’s in managementtaken en deed de sociaal Academie in Den Haag. Na mijn verhuizing vanuit Zoetermeer waar ik 11 jaar heb gewoond, kwam ik terug naar Brabant. Daarna ben ik als maatschappelijk werkende in Eindhoven en de Kempen langdurig als hulpverlener werkzaam geweest in de jeugdzorg. Door deze ervaring had ik de kans om veel expertise op te bouwen in de zorg en het onderwijsland.

Vele uren besteed ik nu aan bestuurswerkzaamheden. Ik ben voorzitter van de werkgroep Zorg en Welzijn in Zijtaart, waar ik met veel plezier woon. Daarnaast zit ik in het bestuur van Stichting Dementievriendelijk Meierijstad en vertegenwoordiger in het Brabantse Regionaal overleg Alzheimer.
Iedereen kan me aanspreken met vraagstukken die te maken hebben met zorgaspecten en zaken die te maken hebben met een goed en leefbaar klimaat.

Voor de tijd die ik dan nog over heb, lees ik graag een boek. Tennissen, fietsen en wandelen houden mij vitaal en energiek.

Portefeuilles

- Cultuur
- Jeugdbeleid
- Ouderenbeleid

Kerngebieden

- Veghel
- Zijtaart
- Mariaheide
- Erp
- Eerde
- Keldonk
- Boerdonk

Alda Gloudemans

Contactgegevens
E-mail: aldagloudemans@wijzijnhier.nu
Telefoonnummer: 06-20978507

Rik Compagne

Wethouder

Mijn naam is Rik Compagne, 35 jaar oud en vader van Toby (3), Milou (1) en partner van Olga. Met zijn vieren wonen we in de heerlijke groene omgeving van Boskant/Sint-Oedenrode. Ik durf mijzelf een echte Bourgondiër te noemen. Samen met vrienden of familie een hapje eten of een pilsje pakken is aan mij wel besteed. Daarnaast wandel ik graag met onze honden, speel ik graag een potje voetbal of ga ik hardlopen door onze mooie gemeente.

Sinds mijn 18e ben ik politiek/bestuurlijk actief, eerst in de gemeente Sint-Oedenrode en momenteel in mijn tweede periode als wethouder wonen, zorg en gezondheid binnen Meierijstad. Het mooiste hieraan is dat je daadwerkelijk iets voor de mensen dichtbij kan betekenen. Goed luisteren naar elkaar en constructief samenwerken zijn daarin voor mij punten waarmee je het verschil kunt maken.

Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat iedereen hier mee kan doen en gehoord wordt. Daarbij is het belangrijkste punt momenteel dat iedereen een passend dak boven het hoofd heeft.

Portefeuilles
Zorg, Volksgezondheid, Wonen: HIER, 2e loco (wethouder)
• Wmo
• Ouderen
• Welzijn
• Volksgezondheid
• Vrijwilligersbeleid
• Mantelzorg
• Wonen
• Gemeentelijk vastgoed
• Coördinatie leefbaarheid
• Inclusie
• Participatie

Contactwethouder voor Veghel

(Grote)Projecten
• Bestuurscentrum Sint-Oedenrode
• Leefgoed/Kloosterkwartier Veghel
• Nota Wonen/Welzijn/Zorg
• Woningbouwversnelling

Nevenfuncties
• Voorzitter Dagelijks en Algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling (GR) kleinschalig collectief vervoer (KCV) Noordoost Brabant
• Dagelijks en Algemeen bestuur van GGD ‘Hart van Brabant’
• Voorzitter POHO Maatschappelijke Zaken Meierij
• Lid POHO Wonen regio Brabant Noordoost
• Lid POHO HV regio Brabant Noordoost
• Voorzitter Stuurgroep regioproject Drugs
• Lid Taskforce Wonen en Zorg
• Lid stuurgroep Regiodeal leefbaarheid

Contactgegevens
e-mail: rikcompagne@wijzijnhier.nu

de wethouder

HIER vormt samen met het CDA, VVD & de PvdA de coalitie. Samen wordt er hard gewerkt aan de uitvoering van het mijlpalendocument en coalitiebeleidsakkoord. HIER heeft één wethouder, Rik Compagne. Klik op de foto voor meer informatie over Rik.

het bestuur

Het bestuur van HIER bestaat een 4- koppig gezelschap en is verantwoordelijk voor de structuur bij verkiezingen, de partijfinanciën en het partijbureau. Hieronder ziet u, wie onze bestuursleden zijn en welke rol zij vervullen.

Toon v/d Wijst

Voorzitter

Biografie

Ik ben Toon van der Wijst, woon in St Oedenrode en vormde in het verleden ooit een fractie in de gemeenteraad van St Oedenrode met Janine, Rik en Janneke. Jeanne was de wethouder namens Hart voor Rooi. Ik was betrokken bij het ontstaan van een plaatselijke partij op niveau Meierijstad. Je kunt mijns inziens niet voor een fusie stemmen en je dan weer terugtrekken in je eigen dorp. In de loop van dit jaar ben ik toegetreden tot de kiescommissie. Al werkende in de kiescommissie groeide de belangstelling voor de politiek weer.

Ik stel me voor dat wij als bestuur op de achtergrond het politieke proces faciliteren. In de schijnwerpers werken de fractieleden aan de realisatie van ons programma in een stijl waarin de menselijke maat richtinggevend is en waarbij procedures zijn, waar ze voor bedoeld zijn, een hulpmiddel om iedereen gelijk te behandelen.

Bij de komende verkiezingen gaat het om onze kandidaten voor de gemeenteraad, zij zullen zich laten zich zien als de echte: Hiero’s van Hier.

Toon van der Wijst

Contact

e-mail: voorzitter@wijzijnhier.nu

Robert Elbertse

Penningmeester

Biografie

Ik woon sinds 1996 in wijk ‘de Bunders’ in Veghel met mijn vouw en zoon. Zij zijn beiden geboren en getogen in Veghel. In 2010 werd ik burgerlid en vrij snel daarna raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Veghel. Mijn kennis zit vooral op economie, financiën en bestuur maar als fractievoorzitter kwam je met alle facetten van de politiek in aanraking. Bij de fusie tot Meierijstad heb ik bewust een stap teruggezet uit de actieve politiek. Ik ben nu de penningmeester van onze partij en help ook met de communicatie en het partijprogramma.

Ik werk bijna mij hele werkzame leven voor een internationaal IT bedrijf waarbij ik grote bedrijven in Noord-Europa help met het verbeteren van hun IT. Daarbuiten kun je mij op het honkbalveld, de golfbaan of het water vinden.

Ik vindt dat wij allemaal op een goede, eerlijke en gelijkwaardige manier met elkaar om moeten gaan en dat we ervoor moeten zorgen dat we de aarde schoner en beter achterlaten dan dat we hem gekregen hebben. Hier ben ik zelf heel pragmatisch in en ga graag op zoek naar de meest effectieve methode. Dit is niet altijd de meest sexy of meest allesomvattende methode.

Robert Elbertse

Contactgegevens

E-mail: penningmeester@wijzijnhier.nu

Mari v/d Aalsvoort

Bestuurslid

Mari van der Aalsvoort is geboren in Nistelrode, 2 juli 1958. Woon al weer jaren in Schijndel maar heb ook in Heesch en Veghel gewoond. Ben getrouwd met en heb een bonuskind.

Sinds 2009 politiek actief, eerst als commissielid voor DORP en later als raadslid voor DORP-ABS, fusie van 2 lokale partijen in Schijndel. Later ben ik ook fractievoorzitter van die partij geworden. Als fractievoorzitter ben je van alle markten thuis maar altijd een voorkeur gehad voor het sociale domein. In de pre fusie periode veel werk gehad met de fusie in de vorm van alle gemeenteraden bij elkaar maar ook bij de lokale partijen. Hieruit is TEAM gevormd en intussen weten we hoe dat gelopen is en nu in de vorm van de lokale partij HIER. Ook in die heftige periode fractievoorzitter geweest en nu sinds maart 2022 ben ik uit de actieve politiek gestapt.

Inmiddels ben ik ook gestopt in het werkzame leven zoals dat heet en vul nu mijn tijd met klussen in huis, fietsen als het maar enigszins kan en met een aantal vrijwilligers baantjes. Kortom ik vermaak me wel.

Ik ben blij met HIER, toch een echte bestuurspartij met het hart op de juiste plek voor degene die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Mari van der Aalsvoort