Nieuws

Aan de slag met de Omgeving van Meierijstad

Geschreven door 20 april 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Aan de slag met de Omgeving van Meierijstad

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Tijdens de beeldvormende avond op 19 april werden Raad- en Burgercommissieleden meegenomen over de huidige status omtrent deze wet en gemeente Meierijstad.

Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

De planning is dat de Omgevingswet in 2019 in werking treedt. Deze wetgevingsoperatie heeft gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. Ook burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving krijgen te maken met de Omgevingswet. Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken.

Meer weten over deze wetgeving in het algemeen of de visie van Noord-Brabant:

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/omgevingsvisie.aspx

Ook in Meierijstad zullen we verder gezamenlijk aan de slag gaan met deze wet. Houdt onder andere de berichten van Team Meierijstad in de gaten voor het verdere vervolg.