Nieuws

Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad

Geschreven door 25 september 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Adviesraad Sociaal Domein en Seniorenraad

Elk college in Nederland laat zich over het beleid in het sociaal domein, gevraagd en ongevraagd adviseren door een adviesraad Sociaal Domein. Zo ook het college van Meierijstad.

Op 21 september is de verordening Adviesraad Sociaal Domein door de gemeenteraad van Meierijstad vastgesteld. Door de inbreng van Team Meierijstad is hierin vastgelegd dat deze adviesraad onafhankelijk is, en dat leden zitting hebben zonder last of ruggespraak. Voor onze fractie was dit een principiële zaak.

Wethouder Witlox nam de aanpassingsvoorstellen, die TEAM in de commissievergadering ingebracht had, over.

Tevens heeft de wethouder, mede op verzoek van TEAM de relatie tussen de gemeente en de Seniorenraad hersteld. Omdat te kunnen had je, volgens de oppositie, “magische samenwerking- en herstelkwaliteiten” nodig. Team heeft die complimenten aan het adres van de wethouder goed gehoord. De samenwerkingsafspraken tussen college van Meierijstad en de Seniorenraad zijn vastgelegd in een convenant.

Voor vragen over dit onderwerp neem dan contact op met onze raadsleden Peter Verbraak, Marja van der Heijden of Marischka Klotz.