Skip to main content
Nieuws

Afvalbeleid in Meierijstad

Geschreven door 25 september 2017januari 14th, 2022No Comments

Afvalbeleid in Meierijstad

Afgelopen raadsvergadering (21 september 2017) stond het afvalbeleid op de agenda. Het afvalbeleid van de drie gemeenten moet namelijk volgens de wet binnen twee jaar na de fusie geharmoniseerd worden. Een mooie kans om gelijk ook te kijken of we nog een stuk verder kunnen gaan met het scheiden van afval. Het voorstel van het college viel qua ambitie echter tegen. Er was geen mogelijkheid om te kiezen voor nieuwe vormen van afvalinzameling waardoor de hoeveelheid restafval fors kan worden verminderd. Tevens bleek dat het voorstel op een aantal punten nog niet goed doordacht was. Zo werd voorgesteld om de inzameling met plastic zakken te vervangen door een extra container, terwijl de meeste mensen (75%) volgens de enquête van de gemeente heel tevreden zijn met de zakinzameling. Daarnaast is onduidelijk hoelang de aparte inzameling van plastic nog blijft bestaan. Daardoor zou een investering in de containers van ongeveer 800.000 euro mogelijk al snel een desinvestering kunnen worden, met als gevolg hoge kosten voor de inwoners.

Team Meierijstad heeft daarom, net als de meeste andere partijen, tegen de invoering van minicontainers voor plasticinzameling gestemd. Tevens vonden we het niet zinvol om in het buitengebied van Meierijstad 1 keer per week GFT in te gaan zamelen. Uit cijfers blijkt namelijk dat in het buitengebied gemiddeld maar 1 keer per jaar (!) een GFT-container buiten staat bij elk huis. Om dan wel 52 keer langs te rijden per jaar is zonde van het geld en slecht voor het milieu. Daarom hebben we gestemd voor eens in de vier weken. Ook deze verandering in het voorstel is aangenomen. De mogelijkheid om inwoners in het buitengebied om gratis een extra GFT-container aan te schaffen als zij veel GFT afval aan te bieden hebben zal nader onderzocht worden.

Als laatste hebben we een motie ingediend waarin het college wordt gevraagd samen met raadsleden en inwoners een visie op te stellen over duurzame afvalinzameling. Ook dit voorstel werd door de meerderheid van de partijen gesteund.

Voor vragen over dit onderwerp neem dan contact op met ons raadslid Erik de Vries.