Skip to main content
NieuwsRaadsvergaderingen

Bouwen ten koste van belangrijke principes? Nee!

Geschreven door 3 april 2021januari 14th, 2022No Comments

Bouwen ten koste van belangrijke principes? Nee!

Zoals een ieder die HIER volgt, weet dat het onderwerp “Wonen” dicht bij ons hart ligt. Zo kwam het onderwerp in de afgelopen raadsvergadering van 1 april weer aan bod. We hebben als Raad voor de derde keer de opnieuw gewijzigde motie van Lokaal behandeld. Deze motie is erop gericht om de eigen inwoners van de kernen als speciale doelgroep te kwalificeren en hun een voorrangsrecht te geven, of althans om dit te onderzoeken. En dit voorrangsrecht wordt genoemd als een vangnet voor starters en senioren. Dit lezen we terug in de overwegingen en constateringen. In eerste instantie klinkt het best sympathiek toch? HIER haalde echter de onderbouwing voor deze motie onderuit op onder andere juridische gronden.

Ook na vele wijzigingen en vragen die tijdens de commissie zijn gesteld over de juridische haalbaarheid is deze motie niet uitvoerbaar, omdat simpelweg je  eigen inwoners geen voorrangsrecht kunt geven op basis van de Huisvestingswet 2014 wanneer dit gericht is op koop. Maar wat betekent dit nu concreet eigenlijk voor Meierijstad? Deze motie brengt met zich mee dat iemand die woonachtig is in de kern Veghel (bijvoorbeeld ik) niet zou kunnen wonen, dan wel kopen in de kerndorpen, omdat de eigen inwoners voorrang krijgen? Dit betekent concreet dat je mensen aan de voorkant al aan het uitsluiten bent. Dit druist in tegen onze kernwaarde. En tuurlijk vinden wij het onderwerp Wonen wezenlijk en pleiten we als de grootse lokale partij dat onze kernen vitaal en levendig moeten blijven. Maar om dit doel te kunnen bereiken hoef je niet mensen aan de voorkant uit te sluiten. Dit is dan ook geen ideaal instrument. We kunnen kijken naar andere instrumenten zoals woningsplitsing. Al vaker heb ik namens HIER om de kansen bij VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) in te zetten. De VAB’s bieden namelijk zo veel mogelijkheden om snel en effectief te kunnen bouwen. Dus resumerend er zijn voldoende andere instrumenten om de problematiek rondom het wonen op te lossen. Ook hebben we als partij naar voren gebracht dat het college de woongave realiseert en dat ze boven de gemiddelde zitten.

Een van de kernwaarde van HIER is inclusiviteit. Dit betekent dat iedereen op een gelijke wijze wordt behandeld en de kans krijgt om te wonen waar hij of zij wil wonen in Meierijstad. Moeten we gaan bouwen, bouwen en bouwen ten koste van belangrijke principes? Zoals gelijkwaardigheid? Nee, zegt de fractie HIER. Om die reden hebben we dan de motie van Lokaal niet ondersteund en zullen we kijken naar instrumenten die wel uitvoerbaar zijn.

Vragen over dit onderwerp beantwoord ik graag. Neem dan contact met mij op via: ulkuogut@wijzijnhier.nu

Namens de fractie HIER

Ülkü Ögut