Nieuws

Buurten in de buurt Schijndel

Geschreven door 1 januari 2019 januari 14th, 2022 No Comments

Buurten in de buurt Schijndel

Op maandag 21 januari houdt de fractie van Team Meierijstad in Café Zaal De Heerenmeester te Schijndel van 20.00 tot 22.00 uur en openbare fractievergadering.

Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de commissievergadering van donderdag 24 januari en de raadsvergadering van 31 januari besproken. De agenda en bijbehorende stukken is te vinden op de website van de gemeente. Verder staat op de agenda:

  • legesverordening
  • zienswijze over verstrekking subsidies aan wijk- en dorpsraden
  • activiteiten Dorpsraad
  • onveilige verkeerssituaties
  • wenkend perspectief oud-gemeentehuis Schijndel

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Laat het even weten via fractie@teammeierijstad.nl .

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.teammeierijstad.nl of op onze facebookpagina.

Team Meierijstad, Goed voor mekaar!