Nieuws

Coalitieakkoord Meierijstad zijn we samen!

Geschreven door 12 januari 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Coalitieakkoord Meierijstad zijn we samen!

Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt: Meierijstad zijn we samen! In het coalitieakkoord staan de woorden participatie, innovatie, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende vijf jaren. Het coalitieakkoord staat op de agenda van de raad op donderdag 19 januari aanstaande.

Formateur Eus Witlox is zeer tevreden over het proces: ‘De vier partijen hebben op grond van gelijkwaardigheid op een transparante, positief-kritische manier samengewerkt. Ik dank allen voor hun inzet en betrokkenheid. We hebben het samen gedaan!’

De beoogde wethouders zijn Eus Witlox (Team Meierijstad), Jan Goijaarts (CDA), Harry van Rooijen (VVD), Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), Coby van der Pas (CDA) en Menno Roozendaal (PvdA). Samen met burgemeester Marcel Fränzel gaan zij het nieuwe college van B&W van Meierijstad vormen. In hiervoor genoemde raadsvergadering worden de wethouders benoemd door de gemeenteraad.

Het coalitieakkoord omschrijft de ambities voor de komende vijf jaren:  ‘In Meierijstad is het goed werken, wonen en leven. En dat gaan we samen met u verder versterken op een manier die getuigt van daadkracht, het leggen van verbinding en een integrale aanpak van kansen en problemen die zich voordoen. Dat vraagt om een stevige bestuurlijke inzet. Er liggen grote opgaven die om actieve houding van het gemeentebestuur van Meierijstad vragen. Er is dus werk aan de winkel!’

Het is de ambitie om dat samen te doen: ‘We willen dat iedereen, naar vermogen, meedoet. En ook dat alle wijken, buurten, kernen, organisaties, instellingen, bedrijven en scholen meedoen en samenwerken.’

Klik op de link voor 2017-01-12-bereikte-coalitieakkoord-Meierijstad-zijn-we-samen.pdf