Skip to main content
Nieuws

Dag van de uitzendonderneming tijdens coronacrisis

Geschreven door 27 mei 2020januari 14th, 2022No Comments

Dag van de uitzendonderneming tijdens coronacrisis

Er is nu tijdens het coronavirus veel te doen over de uitzendbranche en dan met name de arbeidsmigranten komen negatief in het nieuws. En natuurlijk maken wij als HIER ons ook zorgen over deze groep inwoners. In juni 2019 vroeg raadslid Peter Verbraak bij behandeling van het raadsvoorstel over huisvesting arbeidsmigranten al aandacht voor deze groep inwoners omdat zij ook recht hebben op goede huisvesting en werkomstandigheden. Maar daarnaast dienen zij beter geïntegreerd te worden in onze kernen en dat daarvoor faciliteiten nodig zijn.

Bij navraag is er vanuit de gemeente, maar zeker ook als regio Noordoost Brabant, aan gewerkt om risico’s in te perken en gezamenlijk op te trekken en daar waar nodig is (bij) te sturen in de aanpak van deze problematiek. Weken geleden zijn er al protocollen gestuurd naar uitzendbureaus en huisvestingspartijen met maatregelen om grip te krijgen op de risico’s en ter voorkoming van besmettingen met het coronavirus. Gemeente Meierijstad blijkt daarin zelfs een voortrekkersrol te hebben genomen en de door hun voorgestelde aanpak is uiteindelijk regiobreed toegepast.

Een aantal maatregelen die in het protocol zijn opgenomen zijn:

 • Communicatie richting de werknemers
  • houdt werknemers op de hoogte van de nieuwsberichten in verschillende talen en zorg voor bereikbaarheid voor de werknemers voor hun vragen en zorgen over het coronavirus;
 • Huisvesting:
  • Zet medewerkers niet uit hun woning omdat ze geen werk hebben vanwege het coronavirus, of door ziekte niet kunnen werken;
  • Stop met het wisselen van huisvestingslocaties voor werknemers;
 •  Medische bijstand
  • Zorg voor een meldplicht bij ziekte of koorts;
  • Zorg voor quarantaine-mogelijkheden op locatie;
 • Woon-werkverkeer:
  • Bij georganiseerd vervoer in auto’s en busjes de middelste stoel in elke auto of busje vrij te houden en laat mensen op dezelfde plek zitten;
  • Vervoer de mensen steeds in dezelfde samenstelling;
  • Extra vervoersmiddelen in te zetten zoals (elektrische) fietsen.

Zie voor het gehele protocol de volgende link: Informatiebrief over arbeidsmigranten in relatie tot het coronavirus

Met dit protocol alleen zijn we er niet. Er zijn ondernemingen die hun verantwoordelijkheid nemen maar helaas zijn er ook partijen die het iets minder nauw nemen met de regels. Daar is extra aandacht voor en daar zit de gemeente bovenop. Vanuit het landelijk aanjaagteam zal er ook een extra boost komen waarvoor op 27 mei een eerste bestuurlijk overleg zal plaatsvinden. Gemeente Meierijstad valt onder een van de pilotregio’s die hier aan meewerken.

Echter naast het uitzenden van arbeidsmigranten zijn er nog veel meer beroepsgroepen waarin uitzendondernemingen voorzien in flexibel personeel. En ook daar heeft de coronacrisis haar effect. Veel uitzendkrachten zijn hun baan verloren vanwege de coronacrisis. Sectoren als horeca, luchtvaart, bloementeelt enz. hebben massaal afscheid genomen van hun uitzendkrachten, terwijl er in andere sectoren juist een schrijnend tekort is. Denk aan sectoren als zorg, transport, logistiek, distributie food en land- en tuinbouw.

Omdenken naar kansen

Naast het uitzenden van arbeidsmigranten zijn er nog veel meer beroepsgroepen waarin uitzendondernemingen voorzien in flexibel personeel. En ook daar heeft de coronacrisis haar effect. Veel uitzendkrachten zijn hun baan verloren vanwege de coronacrisis. Sectoren als horeca, luchtvaart, bloementeelt enz. hebben massaal afscheid genomen van hun uitzendkrachten, terwijl er in andere sectoren juist een schrijnend tekort is. Denk aan sectoren als zorg, transport, logistiek, distributie food en land- en tuinbouw.

Victor Akwunwa, (Regional Branchemanager bij Adecco) vertelt:” De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt flink opgeschud. Waar een aantal maanden geleden de vacaturedruk enorm was in bepaalde sectoren, zien we nu dat helaas veel sectoren hard geraakt zijn waardoor veel banen zijn verdwenen. Tijdens de coronacrisis is eens te meer gebleken dat het van groot belang is om te investeren in de duurzame inzetbaarheid van flexmedewerkers. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de eeuwige discussie over: “wie er nu verantwoordelijk is voor deze duurzame inzetbaarheid” een andere toon heeft gekregen. Het is duidelijk, iedereen is verantwoordelijk! We moeten het samen doen, we zien individuen, instanties en ondernemingen massaal in actie komen. Zo heeft Adecco vanuit de het nieuwe employability center het programma Fit For the Future gelanceerd waarin bijvoorbeeld de mensen die voor ons werkten in de luchtvaartsector omgeschoold worden naar beroepen in de vitale sectoren. We zien een positieve beweging bij flexmedewerkers, opdrachtgevers en onszelf. Echter zit er nog wel een zorg, we komen uit een periode van hoogconjunctuur waar alle organisaties nijpende personeelstekorten kenden. Dit zou de komende tijd kunnen veranderen. Maar juist nu is het belangrijk dat we investeren in voldoende leerwerkplekken om medewerkers op te leiden, ook al is dit niet in alle gevallen direct rendabel. Laten we niet in de valkuil trappen om alleen het schaap met de vijf poten aan te nemen, maar laten we ook openstaan voor de medewerker die net nog wat meer te leren heeft. Want alleen samen kunnen we zorgen voor een duurzaam inzetbare arbeidspopulatie.”.

De impact bij de uitzendondernemingen heeft dan ook zijn weerslag op de gemeentelijke taken. Er komen meer inwoners in een uitkeringspositie en anderszins is het dus van belang om de economie in brede zin te blijven ondersteunen. Als we bijvoorbeeld – blijven meedenken over verbindingen maken tussen bedrijven lokaal – regionaal en verder, financiële steun bieden bij innovatievraagstukken en meedenken over effect bij versoepelen maatregelen en daarmee de boost voor werkgelegenheid geven, kunnen banen behouden blijven en dus uitzendkrachten worden ingezet. Belangrijk dus vooral nu dat daar waar we kunnen versnellen en gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen er nu niet alleen meer over gesproken wordt. Uitzendondernemingen willen samen met ondernemers, overheid en onderwijs de schouders eronder zetten en ook voor uitzendkrachten een duurzame toekomst te ontwikkelen. Mooie opdracht voor o.a. de bedrijvencontactambtenaren en het (regionaal) portefeuilleoverleg Economische Zaken. Wij zijn van mening dat in deze bijzondere situatie we ook iets moeten doen voor de uitzendkrachten die door de coronacrisis werkloos zijn geworden. “Van werk naar werk” vouchers zoals stichting Doorzaam aanbiedt (www.doorzaam.nl) zijn daar een middel voor. Belangrijk om dus vanuit alle betrokken partijen de zorgen om te zetten naar kansen, maar dit kan alleen als we het wel samen doen!

Wij blijven met de sector in gesprek, mochten jullie hier met ons over willen spreken kun je contact opnemen met Marischka Klotz via marischkaklotz@wijzijhier.nu