Skip to main content
Nieuws

De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden

Geschreven door 25 september 2018januari 14th, 2022No Comments

De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden

Tijdens de raadsvergadering van 20 september is het raadsvoorstel waarin extra krediet gevraagd werd om een kindcentrum bij de nieuw te bouwen basisschool in Nijnsel te bouwen unaniem aangenomen. Het kindcentrum zal bestaan uit kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Dit kindcentrum zal aan dezelfde strenge kwaliteitseisen,(Frisse scholen en Bijna Energie Neutraal Gebouw) voldoen als de basisschool.

We hebben nog goed gekeken of een Multi Functionele Accommodatie tot een mogelijkheid zou behoren. In een MFA zouden dan naast een onderwijsvoorziening ook een gemeenschapsfunctie en zorg- en hulpverleningsfuncties in het kader van het sociaal domein gehuisvest worden. Dit was echter niet mogelijk in Nijnsel.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met raadslid Marja vd Heijden – Peters.

School