Nieuws

De taartverdeling van de fractie

Geschreven door 10 december 2016 januari 14th, 2022 No Comments

De taartverdeling van de fractie

Vanochtend heeft overleg fractie +2  Team Meierijstad plaatsgevonden met als onderwerp: verdeling portefeuilles.
In feite is er een grove hoofdverdeling op portefeuilles waar de gemeente Meierijstad mee gaat werken:
1. Bedrijfsvoering
* Algemeen Bestuur/Financiën
* Openbare Orde en Veiligheid
2. Ruimtelijk/economie
* Verkeer en Vervoer
* Economische Zaken
* Ruimtelijke Ordening (RO) en Wonen
3. Sociaal Domein
* Onderwijs
* Cultuur, Recreatie en Sport
* Sociaal Domein (transities)
* Volksgezondheid en Milieu
Zie deze indeling als een grote taart waarbinnen een ieder in de fractie een taartpunt voor zijn rekening neemt. Taartpunten worden verdeeld op kennis-, netwerk- en interessegebieden om zodoende de vraagstukken het beste te kunnen behandelen en oppakken. Daardoor ontstaan aanspreekpunten waarmee we ook duidelijkheid willen geven aan inwoners en andere partijen bij wie je voor welk onderwerp terecht kunt. De raadsleden zullen actief de rol naar buiten zichtbaar maken door op deze onderwerpen gesprekken met inwoners, achterban, betrokken instanties of organisaties en andere belanghebbenden aan te gaan.
We zijn in deze fractie+2 een nieuw team en ondanks dat we elkaar het laatste jaar  veelvuldig hebben gesproken tijdens o.a. programmavorming leren we elkaar in razendsnel tempo nu nog beter kennen. Daarnaast zijn er behoorlijk wat portefeuilles te verdelen. De eerste indelingen hebben we vanochtend dus gemaakt en gezien bijvoorbeeld het brede sociaal domein moet er nog een volgende verdiepingsslag gemaakt worden. We zullen de indeling zodra deze klaar zijn bekend maken op de website en social media.
Al vragen? Stuur dan een berichtje naar fractie@teammeierijstad.nl