Skip to main content
Fractie nieuws

De toekomst van sporten in Meierijstad

Geschreven door 1 juni 2018januari 14th, 2022No Comments

De toekomst van sporten in Meierijstad

Op de agenda van de raadsvergadering van 31 mei stond de sportnota “Sportief in Beweging”. In deze nota zijn mede door input van de Sportraad Meierijstad en de sportverenigingen drie mooie ambities uitgewerkt. Ook de kaders voor de subsidies en tarieven zijn daarin opgenomen. Team kon de sportnota met de gestelde uitgangspunten en kaders ondersteunen.

De afgelopen weken hebben zowel de sportraad als diverse verenigingen hun zorgen uitgesproken door middel van brieven en inspraakreacties over de financiële vertaalslag naar subsidies, waarbij gevreesd wordt voor het voortbestaan van die verenigingen na invoering van de nieuwe tarieven. Team deelt deze zorgen en vindt dat we in Meierijstad vitale verenigingen moeten houden, nu, over een jaar en ook over 5 jaar.

Team had daarom een amendement ingediend om de mogelijkheid van een overgangsregeling, als vorm van maatwerk, te bewerkstelligen. Dit om de kosten de eerste jaren te beperken. Helaas was hier in de raad niet voldoende steun voor.

Echter, wethouder Coby van der Pas heeft nogmaals toegezegd dat er geen verenigingen omvallen, dat er maatwerk wordt toegepast waar nodig en dat er al een concept richtlijnen overgangsregeling aanwezig is. Verenigingen krijgen nu in de loop van het jaar een beschikking van de gemeente Meierijstad waarop ze kunnen reageren; schriftelijk of indien gewenst tijdens een gesprek. Team houdt een vinger aan de pols of deze procedure naar tevredenheid van de verenigingen gevolgd wordt en zal aan de bel trekken indien verenigingen daarom vragen.

Indien er vragen zijn over dit onderwerp kun je contact opnemen met Marja van der Heijden (m.vander.heijden@teammeierijstad.nl), Will van Gerwen (w.van.gerwen@teammeierijstad.nl) of Miranda kerkhof-Ulehake (m.kerkhof@teammeierijstad.nl).