Skip to main content
Nieuws

De WSD en de mensen voor wie we er willen zijn

Geschreven door 15 juli 2020januari 14th, 2022No Comments

De WSD en de mensen voor wie we er willen zijn

De WSD is een gemeenschappelijk regeling waarbij ook de gemeente Meierijstad is aangesloten. Vanuit de gemeenteraad ben ik vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de WSD. Afgelopen juli heb ik de raad geïnformeerd over de stand van zaken bij de WSD en de impact van COVID-19 op de medewerkers, organisatie en samenwerkingsverbanden.

De laatste keer dat het Algemeen Bestuur bij elkaar is gekomen was in december 2019, de vergadering van maart is wegens coronacrisis niet doorgegaan. Tussentijds zijn we als Algemeen Bestuur wel degelijk op hoofdlijnen door de WSD op de hoogte gehouden over ontwikkelingen, zowel per mail als het WSD-journaal. Op woensdag 10 juni jl. heeft er een informeel overleg plaatsgevonden om iets verder in te gaan op de afgelopen tijd en wat de WSD te wachten staat.

De AB-leden hebben de complimenten overgebracht hoe WSD-organisatie, medewerkers, gemeenten en andere ketenpartners met elkaar samenwerken in deze periode. Daarnaast goed dat we vanuit de 10 gemeenten hebben mogen en kunnen delen wat daar speelt en hoe is opgepakt. Een gemeenschappelijke regeling waarin de kracht van samen tot uiting komt.

Lees hier mijn gehele update over de worstelingen maar ook de kansen die zijn opgepakt tijdens de coronacrisis: Update aan Gemeenteraad Meierijstad vanuit WSD als AB-lid vertegenwoordiger_25062020.

En nu is het jaarverslag 2019 van WSD uit.  Tijdens de laatste AB-vergadering voor het zomerreces op 8 juli jl. kregen we al een sneakpreview. Voor het eerst hebben ze een beknopte online versie gemaakt waarin de tien belangrijkste speerpunten van 2019 terug te vinden zijn. Met daarbij de verhalen van de mensen voor wie de WSD zich inzet. Zeer overzichtelijk en geeft duidelijk en makkelijk leesbaar weer waar de WSD voor staat.

Bekijk het via www.jaarverslagwsd.nl

Heb je vragen over de WSD, participatiewet, werk en inkomen? Dan nodig ik je graag uit om contact op te nemen met mij via marischkaklotz@wijzijnhier.nu

Marischka Klotz (Raadslid, WSD AB-lid gemeente Meierijstad)