Nieuws

Duurzame groei vliegveld Eindhoven

Geschreven door 10 november 2018 januari 14th, 2022 No Comments

Duurzame groei vliegveld Eindhoven

TEAM heeft samen met D66 de gemeenteraad op 8 november overtuigd van de urgentie om op korte termijn een besluit te nemen over de positie die de gemeenteraad van Meierijstad inneemt inzake de groei van vliegveld Eindhoven. De achterliggende reden voor dit initiatief was ondermeer dat inwoners zich tijdens onze fractievergaderingen hadden gemeld met de vraag om als Meierijstad na te denken over de toenemende hinder van het vliegverkeer.

Onlangs stond in het Brabants Dagblad dat er op 1 april 2019 een breed gedragen advies komt te liggen over de toekomst van vliegveld Eindhoven. Dat advies komt tot stand door inbreng van experts en belanghebbenden, waaronder gemeenten als Meierijstad. Pieter van Geel geeft leiding aan dit proces. Veel politieke partijen in de buurgemeenten van vliegveld Eindhoven hebben hun mening hierover al gevormd. In Meierijstad heeft hierover nog geen discussies plaatsgevonden. Onze wethouder Van Rooijen bezoekt de door Van Geel georganiseerde bijeenkomsten echter al wel. Hoog tijd dus om als raad richting te geven aan de inbreng van onze wethouder.

TEAM heeft daarom een motie ontwikkelt met duidelijke standpunten. Die standpunten zijn er op gericht om belangrijke doelen met elkaar te verbinden, namelijk gezondheid van onze inwoners, het economisch belang van ons bedrijfsleven en de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij.

Bijna alle fracties onderschreven het belang en de urgentie om over dit onderwerp een standpunt in te nemen. Omdat het een complex onderwerp is, waar nog niet eerder de discussie over gevoerd is, kon een aantal fracties de voorgestelde punten nog niet goed beoordelen. Daarom is in goed gezamenlijk overleg besloten tot een beeldvormende avond die uiterlijk in januari 2019 plaatsvindt. Daarna volgt besluitvorming in de raad.

Indien er vragen zijn over dit onderwerp dan kun je contact opnemen met Erik de Vries (e.de.vries@teammeierijstad.nl).

Vliegveld, Eindhoven, Vliegtuig