Skip to main content
Nieuws

Extra krediet snelfietsroute

Geschreven door 24 september 2020januari 14th, 2022No Comments

Extra krediet snelfietsroute

Wij vinden de snelfietsroute naar het bedrijventerrein van Veghel van groot belang. Het verbetert de bereikbaarheid van Meierijstad op een hele duurzame én voor de gebruikers snelle en comfortabele manier. De fractie van HIER is dan ook blij met dit plan. We vinden het echter onwenselijk dat al een jaar na vaststelling van het krediet blijkt dat er verkeerd geraamd is en de kosten 30% hoger liggen dan oorspronkelijk begroot is en dat we hier dus opnieuw een besluit over moeten nemen. Dat is dubbel werk. Het geeft bovendien inwoners mogelijk het beeld dat we als raad met gemak enkele miljoenen extra uitgeven aan een snelfietsroute, terwijl er op meerdere plekken in Meierijstad er traagfietsroutes liggen waar gaten, hobbeltjes en scheuren in zitten en waar dus blijkbaar nog geen geld voor is uitgetrokken. Het is dan ook belangrijk dat het college dergelijke verrassingen in de toekomst voorkomt. Dat kan onder meer door vroegtijdig belanghebbenden te laten participeren in het proces en in het ontwerp.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Erik de Vries (erikdevries@wijzijnhier.nu ) of Arie Smetsers (ariesmetsers@wijzijnhier.nu).