Geen categorie

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad 13 maart 2018

Geschreven door 5 maart 2018 mei 2nd, 2019 No Comments

Op dinsdag 13 maart houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode van 19.30 uur tot 22.00 uur 

Agenda 13 maart

 • Welkom
 • Terugkoppeling Raadsvergadering 8 maart
 • Rondvraag
 • Deel 2: Voorbereiding BOB-cyclus in werkgroepen op domeinen/portefeuilles waaronder o.a.:
  • Herbestemming gemeentehuis Schijndel
  • Besluit reclamebeleid
  • Beleidskader 2019 veilligheidsregio
  • GGD
  • Kwaliteitskader schoolgebouwen
  • Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting
  • Integraal huisvestingsplan onderwijs
  • Fietspaden Populierlaan Veghel
  • Bestemmingsplan buitengebied Sint-Oedenrode
  • Planning voorbereiding opvolgende BOB-cyclus

Voor vragen kan contact worden opgenomen met fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl