Skip to main content
Nieuws

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad

Geschreven door 20 september 2017januari 14th, 2022No Comments

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad

Op dinsdag 26 september houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Agenda 26 september

 • Welkom
 • Terugkoppeling Raadsvergadering 21 september
 • Afstemming communicatie fractie/achterban
 • Rondvraag
 • Deel 2: Voorbereiding BOB-cyclus t/m 9 november in werkgroepen op domeinen/portefeuilles waaronder o.a.:
  • Subsidieverordening verduurzaming bestaande particuliere woningen
  • Initiatiefvoorstel Hart voor Schijndel Kinderparlement ‘Kinderen zijn de burgers van morgen’
  • Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen (BRP)
  • Wijziging APV in verband met invoering wet aanpak overlast
  • Planning woordvoerders BOB-cyclus tot december 2017

Noteer verder alvast dat de achterbanvergadering van 31 oktober a.s. zal plaatsvinden in ’t Span in Keldonk. Daarover volgt meer informatie op een later moment.

Voor de onderliggende stukken verwijzen wij graag naar de website van de gemeente via de volgende link: raadsagenda

Vragen of informatie gewenst neem dan contact op via het fractiesecretariaat: fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl