Nieuws

Gebiedsvisie Molenheide Schijndel uitgesteld

Geschreven door 24 september 2020 No Comments

De gebiedsvisie Molenheide richt zich op het volledige gebied De Molenheide in Schijndel, een gebied waar meerdere vraagstukken spelen.

Wij steunen het voorstel van de commissie om het agendapunt af te voeren van de raadsvergadering. We zullen in de agendacommissie bespreken hoe het vervolgproces helder neer te zetten. Let wel: bij ons gaat kwaliteit voor snelheid.

In de visie zijn voor HIER de volgende punten nog onvoldoende meegenomen:

  • Participatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Huisvesting in totaliteit

Participatie: Om te komen tot een gedragen gebiedsvisie vinden wij het belangrijk om alle stakeholders te bevragen en voorstellen (met elkaar) te wegen op haalbaarheid.  Daarbij willen wij graag inzicht in de resultaten die het gevolg zijn van de participatie. Alleen proces opnemen “de stakeholders” zijn gehoord is voor ons niet voldoende. Een addendum met zienswijze zou een optie kunnen zijn maar onze voorkeur gaat ernaar uit om de Raad scenario’s aan te bieden van mogelijke visies en deze voorleggen zodat die de afweging kan maken en een definitief besluit nemen. Dus komen tot een kwalitatieve en gedragen visie. Zes weken is wat ons betreft veel te kort. We nemen graag de tijd die hiervoor nodig is

Handhaving: los van aanpakken permanente bewoning op recreatiepark Molenheide zijn er volgens fractie HIER nog steeds andere onderdelen waarop gehandhaafd kan worden. Een handhavingsplan daarvoor zou een goede toevoeging zijn. Gezien het feit dat er sprake is van verloedering en criminaliteit, heeft dit wat ons betreft prioriteit en zien we graag een plan tegemoet voor het eind van dit jaar.

Huisvesting: er is vanuit de raad geen visie vastgesteld op huisvesting buiten de bebouwde kom of bij recreatieparken. Bouwsteen Schijndel is door het College vastgesteld. Vanuit de Nederlandse overheid en ook andere fracties klinken andere geluiden over permanente bewoning op recreatieparken waarover we in ieder geval met elkaar nog nader in gesprek moeten gaan. Wellicht is dat ook het vormen van een integrale visie op recreatieparken Meierijstad.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Marischka Klotz (marischkaklotz@wijzijnhier.nu) en Mari van der Aalsvoort (marivanderaalsvoort@wijzijnhier.nu).