Skip to main content
Nieuws

Gedenkwaardige raadsvergadering

Geschreven door 8 mei 2020januari 13th, 2022No Comments

Gedenkwaardige raadsvergadering

De raadsvergadering van 07 mei 2020 zal de geschiedenis ingaan als een gedenkwaardige avond. Door de coronacrisis is het op dit moment nog niet verstandig om een bijeenkomst te houden met fysieke aanwezigheid van 35 raadsleden, 4 wethouders, raadsvoorzitter en griffier. Er is dan ook gekozen om dit met ondersteuning van de digitale hulpmiddelen te doen.

Na een sessie in 2 commissievergaderingen was nu de raad aan de beurt. En wonder boven wonder, dat ging goed. Complimenten aan de techniek, griffie en raadsvoorzitter is op zijn plaats. Maar ook de vergaderdiscipline van de raadsleden was bewonderingswaardig. Al gaat er niet boven een fysieke bijeenkomst waar het gemakkelijker is om vragen te stellen, te interrumperen schorsen waar nodig. Maar goed, binnen de beperkingen ging het goed en was het ook weer plezierig om besluiten te nemen die de voortgang van bestuur en initiatiefnemers verder te kunnen laten gaan.

Veel van de raadsbesluiten waren immers bestemmingsplannen, Trentweg en Erpseweg in Erp, de spoorlaan in Veghel, Kapelstraat in Eerde en Meijgraaf in Schijndel zijn unaniem aangenomen. Deze waren niet allemaal zonder slag of stoot door de commissie REB behandeld maar ook HIER kan er mee leven. Aandacht voor initiatieven MET minimaal 25% sociale woningbouw blijft voor ons hoog op de agenda staan.

De regionale samenwerking Noord Oost Brabant kan ook verder. Het kwaliteitskader vrijkomend agrarische bebouwing (VAB) kwam ook ongeschonden door de raad, HIER heeft daar met een stemverklaring wel duidelijk aangegeven dat er extra aandacht geschonken moet worden aan de mogelijkheid van kleinschalig wonen en dat buitengebied geen industrieterrein moet worden.

Een voorbeeld over kritisch zijn op industrie in het buitengebied was het raadsvoorstel De Aa 3 in Erp, gedeeltelijk in Boekel, waar onduidelijkheid was over maximaliseren tot 200m2 en de milieucategorie. Dit is door een amendement van Lokaal en Lijst Blanco in samenwerking met wethouder Goijaarts nu duidelijk in het raadsvoorstel opgenomen.

De regionale energiestrategie (RES) concept is aangenomen. Door Gemeentebelang Meierijstad was extra aandacht gevraagd voor de besteedbaar inkomen in combinatie met energie. Hiervoor was echter al extra aandacht en daar heeft ook Arie Smetsers op gewezen. Vanuit de werkgroep RES was dit ook opgenomen in de stukken, deze motie werd dan ook verworpen.

Verder waren er 2 moties ingediend voor een regeling woonplicht. Woonplicht wil tegengaan dat mensen met geld, woningen gaan opkopen en dan duur verhuren zodat inwoners met een smalle beurs geen woningen kunnen kopen c.q. huren. De motie van SP en Gemeentebelang Meierijstad wilden dit meteen invoeren en de versie van CDA en HIER ging er om eerst te weten hoe groot precies het probleem was voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Peter Verbraak heeft veel bijgedragen aan de vorm en inhoud van deze motie. Wethouder Rik Compagne overtuigde bijna de voltallige raad om mee te gaan in de motie van CDA en HIER en werd met uitzondering van de VVD aangenomen en overgenomen door het college.

Als laatste agendapunt was de motie onderzoek naar luchtkwaliteit in relatie met corona aan de orde. HIER ondertekende deze motie ook, net zoals de grote meerderheid van de raad. Het gaat in deze motie om vooral de regio Noord Oost Brabant extra te onderzoeken hoe het komt dat hier zo veel coronabesmettingen en slachtoffers zijn. Duidelijkheid te scheppen in oorzaak en wat wij als gemeente, regio en landelijk kunnen doen om zoveel mogelijk preventief de oorzaken te kunnen minimaliseren zonder direct zondebokken aan te wijzen. Na uiteenzetting door initiatiefnemer D66 en verdere uitleg door de raadsvoorzitter werd ook deze motie unaniem omarmd door voltallige raad. De raadsvoorzitter wees overigens op het feit dat wethouder Compagne portefeuillehouder is van dit onderwerp in uitvoering.

Al met al een goede avond in bestuurlijk Meierijstad.

Mari van der Aalsvoort  (Fractievoorzitter HIER)