Nieuws

Hart voor Rooi wordt Team Meierijstad

Geschreven door 17 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Hart voor Rooi wordt Team Meierijstad

Hart voor rooi is een lokale partij en bestaat sinds 28 november 1997. Vanaf 1998 hebben we zitting in de gemeenteraad van Sint- Oedenrode. In die periode hebben we bestuursverantwoordelijkheid gekregen en een grote groep kiezers waardeerde dit bij elke verkiezing. Want we zeiden wat we deden, helder en duidelijk, én handelden ernaar. Dat deden we als Hart voor Rooi, dat gaan we opnieuw doen als Team Meierijstad.

Het lokale sociale en groene hart blijft kloppen voor een leefbaar Rooi voor alle Rooienaren:

– inwoners die ondersteuning nodig hebben, moet hulp worden geboden,

– de sociale binding tussen inwoners willen we verbeteren,

– Rooi voor de jeugd aantrekkelijk houden vinden we belangrijk,

– respect hebben voor onze leefomgeving is respect voor de toekomst,

– economische activiteiten stimuleren om inwoners werk te bieden.

Deze uitgangspunten zijn altijd ons kompas geweest waarop we onze beslissingen gebaseerd hebben en waarbij de menselijke maat altijd voorop staat.

Toen de beslissing om te gaan fuseren met Schijndel en Veghel een feit was hebben we als fractie en bestuur van Hart voor Rooi, samen met onze leden, bewust de wens uitgesproken om te gaan fuseren met lokale partijen uit Schijndel en Veghel. We moeten goed zorgen voor alle kernen van Meierijstad, want die kwaliteit bepaalt het leven van onze inwoners.

Die chemie is ontstaan, die krachten zijn gebundeld. Met alle zes de zittende lokale partijen vormen we nu Team Meierijstad! Dit betekent dat we ook als nieuw TEAM meteen grondig geworteld zijn in alle kernen van Meierijstad. De kandidaten kennen hun roots en komen daarvoor op. Kiezen voor een mooi Meierijstad.

Ons Rooise hart zetten we nu in voor een krachtige lokale partij, waarbij wij onafhankelijk van de landelijke en provinciale politiek de belangen van onze inwoners behartigen. Wij zijn niet alleen in verkiezingstijd in Meierijstad maar permanent!