Nieuws

HIER stemt in met concept RES

Geschreven door 8 mei 2020 januari 14th, 2022 No Comments

HIER stemt in met concept RES

Via de Regionale Energie Strategie (RES) moet elke regio een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord.
In de RES gaat het dan over de Gebouwde Omgeving en Energie. In deze RES staat wat de regio moet doen en hoe ze dat willen gaan doen. De focus ligt hierbij op:

  1. Energiebesparing;
  2. Opwekken van duurzame energie;
  3. Nieuwe vormen van warmte in de gebouwde omgeving.

Het doel is 49% minder CO2 uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. De opgave voor Meierijstad vanuit de RES is lager dan wat onze eigen ambitie is, dus als we die halen voldoen we ook aan de RES. Door samenwerking in de regio kunnen we ons gezamenlijk doel makkelijker halen.

Om deze ambitie te halen is het belangrijk dat er draagvlak is onder de bevolking. De energietransitie moet haalbaar en betaalbaar zijn. Betaalbaar betekent ook dat niet elke woning energieneutraal hoeft te worden. Als we doen wat financieel rendabel is komen we al een heel eind.

HIER is ervan overtuigd dat het RES bod haalbaar is. Zeker als we in de tussenrapportage van de duurzaamheidsvisie zien dat er in Meierijstad op het gebied van duurzaamheid flinke stappen gemaakt worden.

Voor vragen over dit onderwerp kan er contact worden opgenomen met raadsleden Arie Smetsers (ariesmetsers@wijzijnhier.nu) of Erik de Vries (erikdevries@wijzijnhier.nu)