Geen categorie

Ieder kind veilig in Meierijstad

By 23 juni 2017 mei 2nd, 2019 No Comments

Kinderen kunnen thuis of door een volwassene buitenshuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt worden. Thuis maar het kan ook gebeuren op andere plekken, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf, op school, op de sportclub, bij een activiteit van de muziekschool of een ander georganiseerd evenement voor minderjarigen. Veiligheid voor kinderen, dat is wat we als Team Meierijstad belangrijk vinden. Om meer garantie te geven om veiligheid te borgen hadden de fracties Hart voor Schijndel en PvdA een amendement ingediend op het raadsvoorstel subsidieverordening (raadsvergadering 22 juni). Verenigingen en stichtingen die subsidies aanvragen ten behoeve van activiteiten voor minderjarigen zouden door het amendement verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag moeten overleggen voor bestuursleden, uitvoerende medewerkers en vrijwilligers.

Voorkomen is beter dan genezen zou je zeggen, echter hebben we als TEAM niet ingestemd met het amendement daar we ervan overtuigd zijn dat als het motto, Ieder kind veilig in Meierijstad, breed wordt gedragen we meer bereiken! Je moet zorgen voor draagvlak en dus niet (alleen) confronteren met een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie. De wethouder heeft toegezegd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om die veiligheid zo goed mogelijk tot stand te laten komen. Uiterlijk 1 oktober moeten de resultaten uit het onderzoek worden gepresenteerd. Wij als TEAM verwachten dat dit een integraal onderzoek is en waar de volgende punten in terugkomen:

  • Is er draagvlak onder de verenigingen/stichtingen?
  • Zo niet, wat is hiervan de oorzaak?
  • Welke problematieken kunnen gaan ontstaan bij de verenigingen en stichtingen?
  • Hoe kunnen we de problematieken of weerstand weerleggen danwel oplossen?
  • Welke mogelijkheden en/of instrumenten zijn er om in te zetten naast een VOG?

Wij gaan ervanuit dat er een plan van aanpak ontstaat hoe we binnen Meierijstad gezamenlijk als één front breed gaan inzetten op: Ieder kind veilig in Meierijstad! Een collectief tegen Kindermishandeling: samen het verschil maken.

Bij instrumenten en een plan van aanpak denken wij als TEAM aan:

  • een manifest die getekend wordt door alle verenigingen/stichtingen die daarmee de uitgangspunten omarmen, actief oppakken en uitdragen,
  • brede media aandacht binnen onze gemeentegrenzen en daarmee bewustwording creëren bij inwoners,
  • opleiden van bestuursleden, uitvoerende medewerkers en verenigingen op hoe signalen te herkennen maar ook hoe dan om te gaan met signalen of vermoedens
  • mogelijk ondersteunen bij administratieve lasten
  • en wellicht komt ook de subsidieverordening daar opnieuw uit als één van de instrumenten.

Zoals Marrik van Rozendaal (D66) tijdens de Raadsvergadering al zei: er kan en mag geen enkel argument zijn om er niet gezamenlijk voor te zorgen dat we de veiligheid zo optimaal mogelijk trachten te borgen met de middelen en instrumenten die we beschikbaar hebben. Wij zullen wethouder Coby van der Pas onze punten en denkrichtingen voor instrumenten meegeven en in oktober krijgt dit onderwerp dus een vervolg!

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met onze raadsleden Pascal Timmers of Marischka Klotz.