Skip to main content
Nieuws

In Memoriam Jo van Ballekom

Geschreven door 17 juni 2021januari 14th, 2022No Comments

In Memoriam Jo van Ballekom

Op 16 juni 2021 bereikte ons het bericht dat Jo van Ballekom, een van de grondleggers van de lokale Schijndelse politiek, was overleden op 101-jarige leeftijd. Allereerst willen wij zijn familie heel veel sterkte wensen bij het verlies van deze geweldige man. Een man die een groot gemis achter zal laten maar tevens ook veel mooie en gedenkwaardige momenten.

Jo was een man die middenin de samenleving stond en altijd een steentje heeft bijgedragen aan zijn woon- en leefomgeving. Dit gaat al terug vanaf de tijd direct na de oorlog waar hij samen met onder andere Jo Brus op een constructieve maar sociale manier de opbouw van Schijndel mede heeft vorm gegeven.

Hij werd in 1946 meteen na de oorlog benoemd als raadslid voor de werknemerspartij. Daarvoor was hij al van 1 oktober 1945 lid van de vakbond en daarna voor diezelfde bond voorzitter van de textielafdeling. Jarenlang zat hij in de raad, getuige ook van de plaquette in de hal uit 1953 van het toen nieuwe gemeentehuis, waarin de volledige namen van gemeenteraadsleden van die tijd gebeiteld staan.

Als beginnende politieke partij viel het niet mee, maar de Werknemerspartij heeft vanaf die tijd altijd bestuursverantwoordelijkheid gedragen. Overigens niet altijd onder die naam, maar het gedachtegoed is altijd meegenomen.

Een voorbeeld van zijn gedachtegoed is het mede door Jo ingestelde sociaal fonds, een potje waaruit mensen die het minder hadden in geval van tegenslag extra financiële ondersteuning konden krijgen. Dit potje is tot 1990 in de lucht gebleven, waarna die is opgegaan in de bijzondere bijstand. Maar het tekende wel het sociale hart van Jo en daarmee van de Werknemerspartij. Ook is in die tijd van opbouw natuurlijk veel gedaan aan sociale huisvesting. Jo heeft ook jarenlang in de toewijzingscommissie van Huis en Erf gezeten.

Jo kende iedereen en stond ook altijd voor iedereen klaar. Met elkaar in gesprek zijn en blijven heeft hij ons meegegeven, Maar vooral ook het feit dat hij zo nadrukkelijk kon zeggen: heb vertrouwen in elkaar, dan kom je er altijd uit.

Politiek zat in je haarvaten en je bent, wel steeds meer op de achtergrond, de politiek blijven volgen en ons voorzien van adviezen en inzichten. Bedankt Jo voor al je inzichten en in de geest van jouw gedachtengoed zullen wij verder politiek bedrijven in Meierijstad. We zullen nog regelmatig aan je denken: een markant figuur met een groot sociaal hart, een monument van de Schijndelse gemeenschap.

Bestuur, fractie en leden

HIER Meierijstad