Skip to main content
Nieuws

Internationale dag van de biodiversiteit

Geschreven door 22 mei 2020januari 14th, 2022No Comments

Internationale dag van de biodiversiteit

Vandaag is het Wereld Biodiversiteitsdag. De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ (International Day for Biological Diversity / World Biodiversity Day).

De term “biodiversiteit” verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio’s, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten en de vermindering van de biodiversiteit.

In 1992 werd het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro) ondertekend op de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling (Top van Rio). Dit verdrag is gericht op het behoud van de biodiversiteit op aarde en het duurzaam gebruik van de componenten ervan. Landen verplichten zich de biodiversiteit zowel in hun eigen land te beschermen als ook geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden.

De ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ is in het leven geroepen om de belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit jaarlijks extra aandacht te geven. Aanvankelijk werd deze dag op 29 december gehouden, de dag dat in 1993 het Biodiversiteitsverdrag in werking trad. In 2000 werd de datum verplaatst naar 22 mei om de dag van de goedkeuring van de tekst van de Top van Rio in 1992 te herdenken. De ‘Internationale Dag van de Biodiversiteit’ heeft elk jaar een ander thema.

Tijdens COVID-19 is er één ding zeker: ondanks al onze technologische vooruitgang zijn we volledig afhankelijk van gezonde en levendige ecosystemen voor onze gezondheid, water, voedsel, medicijnen, kleding, brandstof, onderdak en energie, om er maar een paar te noemen. HIER erkent het belang van samenwerking op alle niveaus om een ​​toekomst van leven op te bouwen in harmonie met de natuur, in jouw straat – wijk – dorp in Meierijstad maar ook regionaal, landelijk en wereldwijd.

@fotograaf Arie Smetsers