Nieuws

KAAS uit het vuistje!

Geschreven door 13 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

KAAS uit het vuistje!

Schijndel was het dorp van de drie K’s: klompen, kaarsen en kousen. Maar we zijn veranderd en gegroeid. Tegenwoordig staat die gemeente meer bekend om de kunst, werkgelegenheid en bedrijvigheid, goede (sport)voorzieningen,een sociaal vangnet, de festivals, (dementie)vriendelijkheid, fairtrade gemeente, compleet onderwijsaanbod van 4 tot 17 jaar, de Glazen Boerderij, gevarieerd winkelaanbod met gratis parkeren, een levendige verenigingsleven en bijzondere evenementen.

In alle 13 kernen van toekomstig Meierijstad is altijd wat te doen. We proberen iedereen mee te laten doen. We hebben onze zaakjes goed voor mekaar. Veel inwoners hebben zich door de jaren heen, vrijwillig of beroepsmatig, enthousiast, ingezet voor hun woon- en leefomgeving en voor hun dorpsgenoten. Chapeau!

De Rijksoverheid legt steeds meer (zorg)taken neer bij gemeenten en haalt van het budget, als een kaasschaaf, ieder jaar een plakje geld af. Kleine gemeenten komen klem te zitten en moeten bezuinigen op voorzieningen en diensten.

We laten ons de kaas niet van het brood eten. Schijndel gaat fuseren met Rooi, Veghel en alle kleine kernen die daarbij horen. Dat is nodig om de gemeente gezond en toekomstbestendig te houden. Maar wat we niet willen is eenheidsworst. Kaas hebben we nodig, 6 K’s:

Kaas om het goeie leven, het goeie wonen en het goeie werken te behouden:

Kortbij u blijven; zowel in Rooi, Schijndel (’t Spectrum) als Veghel kunt u terecht voor alle burgerzaken, de gemeentelijke dienstverlening blijft gelijk, we blijven werken op afspraak. Dorps- en wijkraden en burgerkracht blijven we aanmoedigen en ondersteunen. Er komen wijkcontactfunctionarissen.

Kwaliteit van voorzieningen gaan we behouden; iedere kern en elk dorp blijft vitaal en leefbaar door woningbouw en onderwijs.

Karakter (identiteit) van iedere kern en dorp blijft; we respecteren en waarderen elkaars dorpsgebruiken en dorpsactiviteiten.

Kleurrijk blijven; Meierijstad blijft een plaats voor iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperking, meer of minder bemiddeld, voor boeren, burgers en buitenlui, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

Krachtig besturen; we krijgen een sterke economische en maatschappelijke positie in de regio. Het verantwoordelijk dagelijks bestuur wordt ondersteund door een robuust, kundig en daadkrachtig ambtenarenapparaat. Wat we zelf kunnen regelen, regelen we ook zelf en inwoners hebben medezeggenschap.

Kosten beperken; door samen te gaan werken kan efficiënter en doelmatiger gewerkt worden en zo kunnen we voorzieningen op peil houden.

Meierijstad, kom maar op! Er gaat wat veranderen, we nemen het goeie mee en we blijven onszelf!

Uit het vuistje: TEAM Meierijstad, lijst 2, goed voor mekaar.