Skip to main content
Raadsvergaderingen

Kadernota 2022

Geschreven door 16 juli 2021januari 14th, 2022No Comments

Kadernota 2022

Op de donderdagen 1 en 8 juli jl. is de kadernota 2022 besproken in de raad. Ieder jaar wordt er gekeken naar hoe het afgelopen jaar is gegaan en wat de toekomst zal brengen. In de kadernota worden de begrotingen opgenomen voor volgend jaar en de jaren daarop. HIER is van mening dat je moet weten wat je inkomsten zijn voordat je deze uit kunt geven. Echter is er, op moment van schrijven en bespreken van de kadernota, nog geen duidelijkheid over de inkomsten vanuit de regering en kiest HIER er daarom voor om niet aan de knoppen te draaien om kosten voor de inwoners te verhogen óf om te bezuinigen op de kosten die er nog aankomen zoals bijvoorbeeld de schoolgebouwen.

De kracht van samen

De kracht van samen wordt aangestipt in het betoog om vanuit verschillende portefeuilles vaker samen te werken: door participatie en het bundelen van krachten gericht op de budgetten. Alleen de kracht van samen is niet alleen het budget goed besteden. De samenleving draait op de kracht van samen.

Inclusiviteit lukt alleen als wij er samen voor staan. Iedereen doet mee betekent niet alleen de raad die zorgt voor de juiste voorzieningen, dit betekent ga met elkaar in gesprek, geef aan wat er nodig is en laat van je horen.

Met het oog op het veiligheidsgevoel pleit HIER niet alleen voor meer BOA’s voor het aanpakken van misstanden. Het gaat om handhaven op wat belangrijk is en regelingen schrappen die niet worden gecontroleerd. Maar ook voor de bereikbaarheid en de veiligheid op de wegen in Meierijstad om het veiligheidsgevoel van de inwoners te verstevigen.

In deze raadsvergaderingen zijn de nodige vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over onze thema’s. Wij verwachten met de gegeven antwoorden weer verder te kunnen binnen Meierijstad. Ben je nieuwsgierig naar de vragen of om welke cijfers het precies gaat, klik hieronder dan verder voor het betoog en de kadernota.