Nieuws

Kadernota GGD, een gezond cafetariamodel

Geschreven door 31 maart 2017 januari 14th, 2022 No Comments

Kadernota GGD, een gezond cafetariamodel

Na de beeldvormende bijeenkomst van 16 februari j.l. stond 30 maart de kadernota van de GGD opnieuw op de agenda, nu vergezeld van een financiële – en een juridische vraagstelling.

We kennen de GGD als een professionele betrokken partner, die met een grote diversiteit aan activiteiten op een breed veld werkzaam is.

De ontwikkelde speerpunten voor 2017 en 2018, zoals transparantie, integrale adviezen e.d. beoordelen wij als positief. Even als de mogelijkheden om gezondheid mee te nemen i.r.t de omgevingswet.

Meer maatwerk voor de gemeente, ons inziens vergelijkbaar met het Cafetaria scenario van de WSD, spreekt ons als Team zeer aan, even als meer werken vanuit Big Data.

In de praktijk werkt de GGD vaak heel direct met onze inwoners, of levert met een passende afstand een deskundig rapport op. Prima.

Soms echter ervaren wij een te grote afstand. Dan spreek ik over “verbinden met het veld”. Het is opvallend dat in jaarplannen en jaarverslagen van zorg- en welzijnsorganisaties in onze gemeente niet of nauwelijks gesproken wordt over de GGD.

We hebben portefeuillehouder wethouder Witlox dan ook verzocht om met de GGD en met het veld in gesprek te gaan over de samenwerking. Hun opdracht en hun expertise ligt in elkaars verlengde. Zeker in de jeugdzorg. Haal de GGD dichterbij, daar waar dat nodig is! Kijk ook naar andere gemeenten zoals Vught en Nijmegen waarbij die nabijheid wel te zien is. Ook de GGD schrijft in haar kadernota: “Hier is nog veel te winnen”.

De wethouder heeft toegezegd om de signalen door te geven en ons op de hoogte te houden door hierover te rapporteren. En, natuurlijk, zien we dit graag terug in “Mijlpalen van Meierijstad”.

Tot slot, met de financiële en juridische vraagstellingen kunnen wij akkoord gaan. Goed dat er binnenkort eenduidige rekenmethode toegepast wordt.

Na de positieve beantwoording en toezeggingen door de wethouder mag het voorstal wat betreft Team Meierijstad op 7 april a.s. als hamerstuk. Zie de link met daarin het raadsvoorstel: GGD-Kadernota-2018-raadsvoorstel.pdf.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons raadslid Peter Verbraak.