Skip to main content
Nieuws

Klip-en-klaar die gemeentetaal! Toch?

Geschreven door 19 mei 2017januari 14th, 2022No Comments

Klip-en-klaar die gemeentetaal! Toch?

Het zal je maar gebeuren: Je leest een gemeentelijke tekst over een onderwerp dat je interesse heeft of waar je een belang in hebt. Je wilt meer weten over gemeentelijke plannen waar binnenkort een politieke markt over wordt gehouden. Sommige delen van de tekst moet je wel twee of drie keer lezen voor je precies begrijpt wat er staat. En van sommige delen is na een aantal keren nog steeds onduidelijk wat er staat. De tekst is niet echt moeilijk maar er worden vage termen en ambtelijke woorden gebruikt. Je kunt goed lezen en schrijven maar je gaat bijna aan jezelf twijfelen, aangezien dit stuk toch onduidelijk en vaag blijft. Zo kun je er niet veel mee. Je blijft met meer vragen zitten dan je aan antwoorden vindt in het stuk.  Laat dan maar zitten, denk je. Daarom sloot Team Meierijstad zonder twijfel aan bij de motie die D66 als initiatiefnemer had voorbereid. Een motie voor helder taalgebruik, ook in ambtelijke teksten. Dat maakt het voor inwoners in Meierijstad makkelijker om deel te nemen aan discussies of gebruik te maken van bijvoorbeeld voorzieningen.

Maar schrijven in Klare Taal is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker in een gemeentelijke organisatie. We hebben ingewikkelde regelgevingen, veel afkortingen en ‘ambtelijke’ woorden. Klare Taal is schrijven op het gemiddelde taalniveau B1. A1 is het laagste niveau en C2 het hoogste. Taalniveau B1 kan bijna iedereen begrijpen. Zo’n 95% van de bevolking. Ook mensen die geen hoge opleiding hebben gehad en voor hun werk nooit hoeven te lezen. En hoger opgeleiden vinden taalniveau B1 vaak ook sneller en makkelijker lezen.

Een tekst in Klare Taal heeft een logische structuur, duidelijke tussenkopjes, makkelijke woorden en korte, actieve zinnen. De motie die tijdens de raadsvergadering van 18 mei is ingediend door de fracties D66, Hart voor Schijndel en Team Meierijstad had als doel om Klare Taal te gaan realiseren in: brieven, B&W adviezen, de voorjaarsnota, formulieren, websiteteksten, juridische teksten etc..

De wethouder gaf als reactie dat naast een leespanel er al vele acties zijn gestart en ideeën leven hoe we Gemeente Meierijstad in Klare Taal gaan laten communiceren. We zullen hierover via een raadsinformatiebrief verder worden geïnformeerd. De toelichting van de wethouder en de toezegging van de raadsinformatiebrief hebben we als positief ervaren en kijken ernaar uit om meer informatie te ontvangen. De motie is uiteindelijk daarom ook niet in stemming gebracht.

Enkele punten die wij verwachten terug te lezen in de raadsinformatiebrief zijn: 

  • Maak beleidsstukken die duidelijk zijn en dus geschikt voor een groter publiek;
  • Gebruik duidelijke taal in deze beleidsstukken maar géén ‘Jip-en-Janneketaal’! Een tekst te simpel maken verbetert de tekst niet;
  • Vermijd zoveel mogelijk ambtelijke woorden, afkortingen cetera. Bied bij stukken standaard een begrippen- of afkortingenlijst aan;
  • Laat het klantenpanel, dat gemeentelijke informatie  beoordeelt op kwaliteit en begrijpelijkheid, ook beleidsteksten meenemen in zijn beoordeling;
  • Leg procedures en termijnen rond besluitvorming in stukken helder uit, zodat mensen weten hoe en wanneer ze contact moeten zoeken met gemeente of raadsfracties;
  • Zorg ervoor dat in de ambtelijke organisatie kritisch gekeken wordt naar stukken. Laat altijd iemand met een rode pen de stukken beoordelen!
  • Beloon ambtenaren die goede, heldere stukken schrijven. Stel binnen de gemeente een competitie in om de goede voorbeelden te tonen.

Klip-en-klaar!