Skip to main content
NieuwsRaadsvergaderingen

L’histoire se répète

Geschreven door 4 april 2021januari 14th, 2022No Comments

L’histoire se répète

Bijna anderhalf jaar geleden, op donderdag 3 oktober 2019 stonden zowel Omnipark Erp als het bestuurscentrum Sint Oedenrode op de agenda van de commissievergadering Mens en Maatschappij.  Op die avond werd geschiedenis geschreven. Door het stellen van kritische vragen wist HIER te bewerkstelligen dat het agendapunt “principescenario’s voor toekomstige huisvesting gemeenteraad en griffie” van de agenda werd afgehaald. Het was gewoon nog niet rijp voor de raad. En toen het – later dan gepland – weer op de agenda kwam, werd een motie van HIER door bijna de gehele raad gesteund. Meer dan duidelijk was: de fusieafspraak wordt niet geschonden, het bestuurscentrum van de gemeenteraad van Meierijstad is en blijft in Sint Oedenrode.

Op donderdag 1 april 2021 stond – na twee emotionele commissievergaderingen in maart – het Omnipark en het bestuurscentrum weer samen op een raadsagenda. Weer waren beide onderwerpen beladen. Ter voorbereiding had bijna de hele fractie van HIER het bestuurscentrum bezocht om – met de stukken in de hand – beter zicht te krijgen op de plannen. Onze bevindingen: het aangereikte scenario, scenario 2, zagen wij niet als een echte verbetering. Die vierkante raadszaal met een ronde tafel geeft mogelijk nog minder echte werkruimte dan nu. Wij ervaren het als “er met de schoenlepel ingelepeld”.  Ontvangen we hier met bescheiden trots de inwoners en gasten die met ons democratisch meedenken? En waar is dan nog ruimte voor sociaal-culturele activiteiten? Maar vooral: kunnen we voor het zelfde geld niet meer krijgen?

Ook op het gebied van participatie was er nog een verbeterslag te maken. Eind 2018, begin 2019 zijn alle fracties bevraagd over het huidige bestuurscentrum. Maar raadsleden, noch bewoners zijn ooit betrokken geweest bij de plannen voor optimalisatie. Ja, in de Raads Informatie Brief van 3 maart stond dat na de beslissing van 1 april er een participatietraject opgezet zou worden. Dat vonden wij mosterd na de maaltijd. Wij streven een nader onderzoek na –  vanuit een bredere visie en met meer participatie – ook vanuit de raad. HIER streeft een bestuurscentrum na, waarin het goed te werken is, en waarvan de deuren letterlijk en figuurlijk open staan voor onze inwoners, binnen de financiële kaders.

Er waren meer fracties met soortgelijke bevindingen. Dit heeft ertoe geleid dat we samen met de VVD en de PvdA  een amendement hebben ingediend. Dit amendement haalde op 1 april – echt waar – ruim de meerderheid. Chapeau, ook, omdat – zonder uitzondering – alle fracties herhaalden dat het bestuurscentrum van de gemeenteraad van Meierijstad in Sint Oedenrode moet blijven. Dat geeft de zekerheid dat er over enige tijd “garen op de klos komt”.

Zie begaand het amendement:20210401 Amendement VVD, Hier, PvdA scenario bestuurscentrum

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Peter Verbraak: peterverbraak@wijzijnhier.nu