Skip to main content
Nieuws

Maatschappelijk vastgoed in Meierijstad

Geschreven door 9 februari 2018januari 14th, 2022No Comments

Maatschappelijk vastgoed in Meierijstad

We hebben in de commissie en raad van afgelopen weken het onderzoek van de Rekenkamercommissie (RKC) behandeld naar het vastgoed in Meierijstad en wat de gemeenteraad nodig heeft om te kunnen sturen op vastgoedbeleid. Gemeenten hebben vaak hun vastgoed en de kosten en baten ervan niet goed in beeld. Informatie is er vaak wel maar het is versnipperd en sluit niet op elkaar aan. In de vastgoedportefeuille gaat veel geld om bovendien spelen er grote maatschappelijke belangen bij. Het is dus zaak om als raad de zaak structureel in beeld te hebben.

Vanuit mijn verleden als Roois raadslid heb ik ervaren hoe belangrijk dit is: Op het moment dat er een bezuinigingstaakstelling op het vastgoed moet komen en er wordt dan pas uitgezocht hoe het nu precies gesteld is met je vastgoed ben je veel en veel te laat met alle ellende van dien.

Om continu de juiste keuzes te kunnen maken en problemen voor te zijn moet je als raad proactief kunnen sturen en handelen. Daarvoor  moet je de juiste vragen kunnen stellen en moet informatie integraal beschikbaar zijn. Het rapport van de RKC geeft hier goede handvatten voor. Dit werd breed gedragen door alle fracties van Meierijstad. Er is dan ook een raadsbreed amendement ingediend waarbij we het college gevraagd hebben de aanbevelingen van de RKC over te nemen. De strekking van het amendement is als volgt:

a. in alle plannen en beleidswijzigingen waar maatschappelijk vastgoed mee gemoeid is, een vastgoedparagraaf op te nemen, waarin de opgaven voor het maatschappelijk vastgoed zijn benoemd;

b. aan de raad in het derde kwartaal een voorstel voor wijziging van de financiële verordening voor te leggen inhoudende dat:

  1. de kaders voor het vastgoed worden vastgelegd in een kadernota Vastgoed, die periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) wordt geactualiseerd;
  2. jaarlijks in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde vastgoedbeleid;
  3. bij de aanbieding van de kadernota Vastgoedbeleid (september/oktober 2018) aan de raad te rapporteren over de wijze waarop de aanbevelingen voor verbetering van de informatiearchitectuur in de kadernota zijn verwerkt.

Voor vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Raadslid/Fractievoorzitter Janine Heisterkamp.