Skip to main content
Nieuws

Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen Veghel

Geschreven door 16 juni 2020januari 14th, 2022No Comments

Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen Veghel

De Congregatie van Zusters Franciscanessen houdt op te bestaan en willen iets achterlaten in haar gedachtengoed: “Betrokken bij samenleving en kwetsbare medemens. Zorg aanbod, inspelen op verandering, maar ook dynamisch, dienstbaar en met kunst van samenleven”.

HIER kan volledig meegaan in dit gedachtengoed:

  • Het kloostercomplex krijgt een update en gaat in de ogen van initiatiefnemers, deelnemers en gemeente een voorbeeld worden voor Nederland.
  • En een groot gedeelte van het kloostercomplex wordt openbaar als stadspark.

Maar vooral over het idee “leefgoed” voor de toekomstige bewoners worden wij van HIER blij. We zien het als een mogelijke blauwdruk voor sociaal Nederland, te beginnen in Meierijstad. De initiatiefnemers stellen zich ten doel om samen met anderen, zorg en ondersteuning beter, sneller te maken. Meedoen, zelfstandig dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving en kwaliteit van leven. Van wethouder Compagne verwachten we dat het gedachtengoed en initiatieven zoals die vorm krijgen in het kloostercomplex ook elders in Meierijstad overgenomen worden.

De congregatie werd door wethouder Goijaarts bedankt voor hun geduld en de wil om de snelheid erin te houden. Waarschijnlijk om die reden staat in het voorstel om een verklaring van geen bedenking af te geven aan het college. HIER is wat voorzichtig om zulke verklaringen af te geven en hebben om die reden daarover ook technische vragen gesteld. We zijn gerustgesteld over de reikwijdte daarvan.

Maar HIER is vooral enthousiast over het participatietraject. We waren onder de indruk van het aantal bijeenkomsten en input en invloed van omwonenden en andere belangstellenden op het plan zoals er dat nu ligt. Complimenten aan initiatiefnemers en participanten.

Voor de kern Veghel zal dit project een grote steun zijn. Evenals metamorfose van marktplein, stadhuisplein en een compacter winkelcentrum. Maar al die puzzel stukjes moeten wel in elkaar gaan vallen wil elk onderdeel, en dus het geheel, slagen.

We vragen het college om de raad goed en tijdig te blijven informeren, over voortgang en beslismomenten.

Voor meer vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met Mari van der Aalsvoort (marivanderaalsvoort@wijzijnhier.nu)