Skip to main content
Nieuws

Meierijstad kiest: duurzaamheid programmavergelijking

Geschreven door 21 november 2016januari 14th, 2022No Comments

Meierijstad kiest: duurzaamheid programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Duurzaamheid

CDA

 • Duurzaamheid bevorderen (bouwen) en ondersteunen initiatieven zoals Energie Coöperatie

 

SP

 • Geen schaliegas
 • Streven naar duurzame landbouw
 • Geen windmolenpark in omgeving Wijboschbroek

 

PVDA

 • Gemeente vervult voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid
 • Streven naar energieneutrale gemeente
 • Plaatsen oplaadpunten voor elektrisch vervoer

 

D66

 • Stimuleren van duurzame energie, gemeente heeft voorbeeldfunctie
 • Geen winning van schaliegas
 • Investeren in duurzame landbouw. Innovatie stimuleren
 • Bij uitbreiding van landbouwactiviteiten een reële afweging maken tussen volksgezondheid, (dieren)welzijn en milieu

 

Team Meierijstad

 • Keuze voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit door middel van ontwikkeling in natuur en landschap.
 • De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector.
 • Beperken van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling.
 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • Zuinig ruimtegebruik in combinatie met realisatie van kwaliteit bij de planning en realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen. Bij de grondexploitatie daarvan houden we rekening met een bijdrage aan een fonds voor sloop en renovatie van bestaande terreinen.
 • Meierijstad wordt een fairtrade gemeente.
 • Natuurwaarden die verloren gaan door aanleg van infrastructuur, de bouw van woningen of de aanleg van bedrijventerreinen, dienen zo dichtbij mogelijk te worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van ruime groenbuffers.
 • Streven naar bouw nul-op-de-meter woningen, ook bij sociale woningbouw.
 • Tegen schaliegaswinning in Meierijstad.
 • Een voorbeeldfunctie op het gebied van energiebesparing en grondstoffenbeleid.
 • Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s op prominente plaatsen, bijvoorbeeld in de centra.
 • Ontwikkeling van beleid voor welstandsarmer (ver)bouwen