Nieuws

Meierijstad kiest: sport- en vereniging programmavergelijking

Geschreven door 17 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: sport- en vereniging programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Sport en vereniging

CDA

 • CDA zet zich in om accommodaties voor vitale verenigingen betaalbaar te houden en waar nodig te investeren
 • CDA is voorstander van omni-verenigingen, faciliteiten delen
 • Samenwerken van verenigingen leidt tot gemeentelijk sportbedrijf of Sportcollectief Meierijstad (wat bedoelt men hiermee????)
 • Drempel voor sporten moet laag zijn, in Meierijstad geharmoniseerde tarieven die gemiddeld niet worden verhoogd
 • Instellen vrijwilligersprijs en jeugdlintje

 

SP

 • Opstellen meerjarenplan voor sportvoorzieningen in overleg met verenigingen
 • Sporten blijft bereikbaar en betaalbaar voor iedereen
 • Privatiseren accommodaties alleen op eigen verzoek
 • Sportstrippenkaart voor scholieren
 • Vergoeding van extra kosten voor sporter met beperking
 • Stimuleren schoolzwemmen
 • Podiumaccommodatie in elke grote kern
 • Poppodium in de grote kernen
 • Bevorderen fietsen en wandelen, instellen en uitbouwen wandel- en fietsroutes
 • Investeren in cultuuronderwijs

 

VVD

 • Sport heeft grote maatschappelijke betekenis, ook voor integratie. Gemeentelijk beleid moet voorwaarden scheppen, sport is voor iedereen toegankelijk.
 • Breedtesport en recreatieve sport kan gemeentelijk financieel ondersteund worden. Betaalde sporten niet.
 • Ondersteunen van verenigingen op gebied van vrijwilligers werven en behouden
 • Subsidiebeleid moet continuïteit verenigingen waarborgen. Privatiseren daar waar verenigingen dat zelf willen.
 • Huurtarieven van binnen- en buitenaccommodaties meer in balans brengen
 • Sportcomplexen voldoen aan NOC/NSF normen, voorzieningen zijn voldoende gespreid, en bereikbaar voor alle kernen
 • Omni-gedachte/multifunctioneel gebruik kan betaalbaarheid/rendement verbeteren

 

PVDA

 • Sporten voor iedereen, breedtesport is uitgangspunt voor sportbeleid
 • Sportverenigingen moeten zelfvoorzienend zijn. Inkomsten uit activiteiten investeren in sportaccommodatie
 • Streven naar goed geoutilleerde sportaccommodaties, waar nodig (Rhode?) renovatie of verplaatsing
 • Gemeente faciliteert opleiding voor trainers/begeleiders van gehandicaptensport. Accommodaties worden waar mogelijk geschikt gemaakt.

 

D66

 • Ieder kind moet gestimuleerd worden om bij een vereniging actief te zijn. De gemeente stimuleert
 • De gemeente subsidieert verenigingen daar waar zij hun activiteiten delen met andere organisaties of burgers
 • D66 wil kwalitatief goede accommodaties, met goede bereikbaarheid en in de buurt.

Team Meierijstad

 • Meierijstad kent in elke dorpskern een accommodatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Meierijstad heeft in elk dorp en elke kern goede basissportvoorzieningen.
 • Team Meierijstad wil recreatiemogelijkheden dichtbij woonwijken.
 • Wat goed is in een dorp en/of wijk moet blijven en blijven we ondersteunen.
 • Goede evenementen van dorpen/wijken koesteren we en moeten blijven.
 • Team Meierijstad wil goede theatervoorzieningen/podiumaccommodatie voor de verschillende kernen op lokale maat.
 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • Meierijstad organiseert jaarlijks een sportgala, waarbij de lokale sporters worden gehuldigd.
 • Extra aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.
 • Iedereen ‘moet kunnen meedoen’, ongeacht leeftijd, etniciteit, geloof, geaardheid of beperkingen.
 • Hulpbehoevenden mogen niet tussen wal en schip vallen.
 • In alle kernen dient een adequaat aanbod van cultuureducatie en sport te zijn, met een huur- en subsidiebeleid dat bestaansrecht aan verenigingen biedt.
 • Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Taalprogramma’s en de bibliotheek zijn dan ook belangrijke lokale basisvoorzieningen.
 • Meer aandacht en meer ruimte voor gehandicaptensport.
 • In zetten op toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte.
 • De gemeente Meierijstad profileert zich mede met de organisatie van grote evenementen.
 • De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren.
 • Het multifunctioneel inzetten van accommodaties.
 • Onderzoek naar de realisatie omni-sportpark, met onder meer beachvoetbal en beachvolleybal.
 • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
 • Ondersteuning van het lokale verenigingsleven.

Voorbeelden van standpunten bij de kernen:

Sint-Oedenrode:

 • Verplaatsing van RKSV Rhode naar de Kienehoef.
 • De zwembadfunctie behouden.
 • Harmonisatie huur- en subsidiebeleid voor de buitensport met als doel realistische tarieven gekoppeld aan bestaansrecht verenigingen
 • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat (Mariëndaal).

Schijndel:

 • Realisatie gemeentelijk kunstmuseum met daarin onder meer de Schijndelse kunstcollectie. Bij de ontwikkeling ervan wordt het Jan Heestershuis betrokken.
 • Ontwikkeling van Schijndel tot een regionaal centrum voor Wielersport en Zwemsport.
 • Binnen het leerprogramma van de EBC’s meer aandacht voor lokale cultuur, natuur en recreatie.
 • Behoud van het huidige hoge niveau van sportaccommodaties tegen realistisch op te brengen huurprijzen.
 • Binnen het leerprogramma van de EBC’s meer aandacht voor lokale cultuur, natuur en recreatie.
 • Doorontwikkeling van de Bizzi en de omgeving van de skatebaan tot ontmoetingsplaats voor de ‘oudere jeugd’.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat.
 • Verder versterken en uitbreiden van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Een recreatieve fietsverbinding tussen Schijndel en Sint-Oedenrode (Kienehoef) is hierbij wenselijk.
 • Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en recreatiegebied.
 • Zorgt voor een goede accommodatie in de wijk Boschweg.

Erp:

 • Voorzieningen voor buitenspelen en recreatie op niveau houden, onder meer door aanleg van wandel- en fietspaden in en om Erp.
 • Veiliger wandelroute van Simeonshof naar Ter Aa.
 • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
 • Realisatie van een omni-sportpark. Onderdeel hiervan is aanleg van een brug als verbinding tussen voetbal, korfbal en tennis.
 • Veiligere ontsluiting van sportpark Den Uil met voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, om zo ook de overlast voor omwonenden te verminderen.

Keldonk:

 • Behoud van natuurwaarden en versterking van het recreatieve buitengebied zoals De Roost, de Keldonkse Molen en het Aadal.

Boskant:

 • Meer faciliteiten en activiteiten voor de jeugd (14-18 jaar).

Olland:

 • Blijvende aandacht voor MFA De  Loop’r.
 • Versterking van de recreatieve functies in en rond Olland, onder meer door uitbreiding van wandel-, fiets- en ruiterroutes.

Wijbosch:

 • Behoud van de sportfaciliteiten (WEC, Celeritas, Loopgroep en Gymzaal) in Wijbosch op een dusdanig niveau dat de sportverenigingen bestaansrecht houden.
 • De Schakel is dé ontmoetingsplek voor inwoners van Wijbosch.

Zijtaart:

 • Verbetering bereikbaarheid tussen Zijtaart en Veghel door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar in Veghel en de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart, mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
 • Passende compensatie in natuur en recreatievoorzieningen voor het gebied dat tot bedrijventerrein is bestemd.
 • Versterking van de recreatieve functies in en rond Zijtaart, onder meer door uitbreiding van wandel-, en fietsroutes.
 • Stimuleren van zelfwerkzaamheid bij lokale verenigingen in samenhang met subsidiebeleid.