Nieuws

Meierijstad kiest: veiligheid en openbare orde programmavergelijking

Geschreven door 21 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: veiligheid en openbare orde programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Veiligheid en openbare orde

VVD

 • Aanwezige en zichtbare politie op straat, wijkagenten
 • Buurtpreventieteams en BIN vervullen belangrijke rol voor veiligheid in eigen buurt
 • Gemeente neemt handhaving serieus
 • Politie, BOA en Wijkraden werken samen in bestrijding overlast en criminaliteit

 

PVDA

 • Buurtapps en buurtpreventie stimuleren
 • Voldoende BOA’s
 • Brandweer en politiebureaus behouden, veiligheidsloket bij gemeentelijke servicepunten met spreekuur wijkagenten
 • Experimenten met legalisering van softdrugsproductie om criminaliteit tegen te gaan
 • Gebiedsgerichte aanpak criminaliteit

Team Meierijstad

 • Politieagenten en BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in wijken en dorpen.
 • Behoud politiebureau en een sterke regionale positie van de brandweerkazerne in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
 • Behoud van de brandweerkazernes.
 • Verbetering van het veiligheidsgevoel met behulp van BIN-WhatsApp projecten.