Nieuws

Meierijstad kiest: Verkeer en vervoer programmavergelijking

Geschreven door 12 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Meierijstad kiest: Verkeer en vervoer programmavergelijking

VERKIEZINGSPROGRAMMA’S GEMEENTERAAD 2017-2022 MEIERIJSTAD

We hebben voor de kiezer op een rijtje gezet wat de partijen in de verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen. Wat willen ze bereiken voor:

Verkeer en Vervoer

 

CDA

 • Goed openbaar vervoer à Rondje Meierijstad
 • Stimuleren snelfietsroutes, tegengaan sluipverkeer
 • A50, N279 en Zuid-Willemsvaart moeten volwaardige verbindingen worden, oa door gebruik van slimme communicatietechnieken

 

SP

 • Omleiding N279 zuid is overbodige en dure oplossing
 • Oplaadpunten elektrisch rijden promoten en faciliteren
 • Geen bezuinigingen op wegenonderhoud, investeren in veiligheid langzaam verkeer
 • Gratis parkeren winkelgebieden
 • HOV versterken

 

VVD

 • Opstellen van integraal verkeers- en vervoersplan, knelpunten aanpakken
 • Verhogen frequenties buslijnen, betere afstemming OV, HOV
 • Uitbreiden bestaande fietsroutes
 • Voldoende parkeergelegenheid bij kernen voor auto en fiets. Blauwe zone en geen betaald parkeren
 • Veilige inrichting wegen voor veiligheid langzaam verkeer

 

PVDA

 • Beperken hinderlijk vliegverkeer boven Meierijstad
 • N279 : oplossing met zo min mogelijk overlast voor bewoners van wijken en dorpen
 • HOV halte aan A50 bij st Oedenrode
 • Kijken naar mogelijkheden spoorverbinding Eindhoven – Nijmegen via Veghel-Uden-Oss

 

D66

 • Infrastructuur van fiets- en wandelpaden versterken ook voor toeristische ontwikkeling
 • N279 : verbeteren van de verbinding Veghel – Helmond met omleiding bij Zijtaart die goed wordt ingepast

 

Team Meierijstad

En dit hebben we als Team Meierijstad opgenomen in ons programma voor 2017 – 2022:

 • Beperken van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling.
 • De kernen zijn goed bereikbaar.
 • Er komt een HOV-verbinding met Eindhoven Airport;
 • Realisatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s op prominente plaatsen, bijvoorbeeld in de centra.

Veghel:

 • Bij aanleg van nieuwe en grote infrastructurele werken zijn nut en noodzaak aangetoond. De maatschappelijke kosten en baten zijn zowel op lokaal als regionaal verband in kaart gebracht (zoals bij de N279). Alle realistische varianten zijn onderzocht. Het resultaat van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse, eventueel aangevuld met gekwantificeerde argumenten (plus of min) moet positief zijn.
 • Bereikbaarheid én gezondheid zijn beide belangrijk.
 • Versterking verblijfsfunctie/attractiewaarde van het Veghelse centrum, waarbij rivier De Aa meer wordt betrokken.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Noordkade, bijvoorbeeld door realisatie van een vrij liggend fietspad op de NCB-laan.
 • Verbetering van de bereikbaarheid tussen Veghel en Zijtaart door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar en Zijtaart/Past. Clercxstraat; dit mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
 • Realisatie groenverbinding tussen het Julianapark, via het centrum naar de Aabroeken.
 • Aantrekkelijker maken van het Veghelse winkelcentrum. Dit betekent: investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, gratis parkeren en een blauwe zone.
 • Uit economisch en toeristisch-recreatief oogpunt een snelle en aantrekkelijke verbinding maken tussen het centrum en de Noordkade, bijvoorbeeld via een “moving sidewalk”.
 • Betere ontsluiting van de bedrijventerreinen, onder meer door aanvullend openbaar vervoer (bijv. shuttlebusjes).

Sint-Oedenrode

 • Uitbouwen van het toeristisch recreatieve karakter (Concept Natuurlijk Rooi) onder meer door een uitbreiding van toeristische paden.
 • Goed openbaar vervoer gekoppeld aan realistische HOV-verbindingen.
 • Opknappen van de kwalitatief slechte wegen.

Schijndel

 • Verder versterken en uitbreiden van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Een recreatieve fietsverbinding tussen Schijndel en Sint-Oedenrode (Kienehoef) is hierbij wenselijk.
 • Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en recreatiegebied.
 • Adequaat openbaar vervoer door de dorpskern en met de kernen van Sint-Michielsgestel en Den Dungen mag niet verdwijnen als gevolg van de goede HOV-verbinding naar Eindhoven, Den Bosch en Veghel/Uden. Ook de buurtbus naar Boxtel moet gehandhaafd blijven.

Erp

 • Realisatie van een groener straatbeeld, onder meer langs doorgaande wegen.
 • Voorzieningen voor buitenspelen en recreatie op niveau houden, onder meer door aanleg van wandel- en fietspaden in en om Erp.
 • Veiliger wandelroute van Simeonshof naar Ter Aa.
 • Veiligere ontsluiting van sportpark Den Uil met voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, om zo ook de overlast voor omwonenden te verminderen.

Boerdonk

 • Regelmatiger onderhoud van de fietspaden rondom Boerdonk.
 • Verbeteren veiligheid van de Boerdonksedijk.
 • Waarborgen van een goede bereikbaarheid van Boerdonk bij de toekomstige ontwikkeling van de N279, met oog voor de leefbaarheid.
 • Behoud van het openbaar vervoer tussen Boerdonk en de omliggende dorpen.

Keldonk

 • Sluipverkeer (vooral tussen Keldonk en Zijtaart) moet worden tegengegaan voor de veiligheid en leefbaarheid.
 • Behoud van een goede en veilige oversteek van de N279 met als doel de buurtschappen bereikbaar te houden.

Mariaheide

 • Een snel-fietsroute door het centrum van Mariaheide.
 • Behoud van de busdienst door de kom van Mariaheide.
 • Realisatie van een wandelpad over het Duits lijntje als recreatieve verbinding met Uden en Veghel.

Boskant

 • Behoud van de buurtbus.

Olland

 • Knelpunten in het wegennet oplossen en de achterstand in het wegenonderhoud versneld aanpakken.
 • Versterking van de recreatieve functies in en rond Olland, onder meer door uitbreiding van wandel-, fiets- en ruiterroutes.

Nijnsel

 • Aandacht voor toename van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling;
 • Een goede digitale ontsluiting van Nijnsel en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.

Eerde

 • Goed openbaar vervoer in Eerde met opstapplaatsen aan de rand van het dorp; vanwege de veiligheid geen bus door Eerde.
 • Bij de aanpak van de N279/A50 geen aantasting van de leefbaarheid van de buurtschappen.

Wijbosch

 • Organisatie van goed vervoer naar de voorzieningen in Schijndel voor de minder mobiele inwoners.

Zijtaart

 • Verbetering bereikbaarheid tussen Zijtaart en Veghel door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar in Veghel en de Pastoor Clercxstraat in Zijtaart, mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
 • Tegengaan van sluipverkeer (Mariahout-Keldonk-Zijtaart) ter vergroting van de veiligheid en leefbaarheid.
 • Versterking van de recreatieve functies in en rond Zijtaart, onder meer door uitbreiding van wandel-, en fietsroutes.
 • Kijken naar mogelijkheden voor een beter vervoer van en naar het bestaande OV-netwerk, met name vanwege bereikbaarheid ziekenhuis Bernhoven.