Skip to main content
Nieuws

“Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019- 2022”

Geschreven door 21 december 2018januari 14th, 2022No Comments

“Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019- 2022”

Deze nota werd afgelopen week goedgekeurd in de raad. Een integraal plan waar veel actoren bij betrokken zijn en waar een goede lijn is gevonden in de diversiteit van de vele evenementen. Deze zorgen voor verbinding tussen mensen en dit komt de leefbaarheid in alle kernen ten goede vindt de fractie van Team Meierijstad.

Team vindt het fijn dat er meer duidelijkheid komt, zowel in de verschillende normen en eisen die gesteld worden aan een evenement als ook in de aanvraagprocedure en besluitvorming. De aanvraagprocedure wordt eenvoudiger en wordt beschikbaar gesteld voor de gemeente website.

Ook rondom geluidsnormen en de begin- en eindtijden zijn duidelijke regels opgesteld. Maar waar binnen nog ruimte is om in goed overleg tussen de organisatoren, plaatselijke horeca en omwonenden tot een aanvaardbare situatie te komen. Goede afstemming en communicatie voor en tijdens een evenement zorgt voor het beste draagvlak.

Een erg groot pluspunt vindt Team het faciliteren vanuit de gemeente bij evenementen. Er is daarbij wel een verschil gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. De regels hiervoor zijn helder en open waardoor het beleid niet te strak is geworden.

Al met al een nota waarmee diverse evenementen in Meierijstad een doorgang kunnen vinden op een veilige en duidelijke wijze.

Indien er vragen zijn over het evenementenbeleid dan kun je contact opnemen met Miranda Kerkhof-Ulehake (m.kerkhof@teammeierijstad.nl) of Marja van der Heijden-Peters (m.vander.Heijden@teammeierijstad.nl).

Paaspop, Evenementen