Nieuws

Niemand buitenspel met Peter Verbraak

Geschreven door 3 november 2016 januari 14th, 2022 No Comments

Niemand buitenspel met Peter Verbraak

Mijn naam is Peter Verbraak. Ik ben getrouwd, heb vier kinderen. Ik woon in Sint Oedenrode, en zit voor Hart voor Rooi in de gemeenteraad. Ik kies voor de nieuwe gemeenteraad van Meierijstad omdat ik wil bijdragen aan een in alle opzichten gezonde gemeente, waar het voor iedereen goed wonen is.

De fusie tot Meierijstad is voor mij geslaagd als 1+1+1 vier wordt. De fractie van Team Meierijstad kan daarin een belangrijke rol spelen. Ik heb de ambitie om bij dragen aan een stabiele, inhoudelijk sterke fractie van Team Meierijstad, en de uitbouw van Team Meierijstad als partij.

Over mijn competenties:

  • heb een realistische visie op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving, en op de opdracht waar Meierijstad als gemeente voor staat, en kan deze vertalen in lange termijn beelden/doelen.
  • heb oog voor het partij/fractiebelang en kan een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke resultaat. Ik kan in collegiaal verband functioneren, en over de eigen portefeuille heen kijken.
  • kan ingewikkelde materie snel overzien, heb realiteitszin, gezond boerenverstand, en oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens.
  • maak zichtbaar wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta, ben initiatiefrijk en heb een ‘rechte rug’ bij moeilijke beslissingen.
  • handel op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, ben hierop aanspreekbaar en spreek anderen hierop aan.

Mijn kennis en ervaring ligt vooral bij de visie/strategie/inhoud en het organiseren in het sociaal domein (zorg, wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, participatie).

Mijn arbeidsverleden/heden draagt hieraan bij.

Bestuurlijk was ik in de voorbije jaren actief in: een MR, een OR, als directeur met een OR, bestuurslid bij maatschappelijke organisaties als maatschappelijk werk/bibliotheek, voorzitter/lid van het bestuur van de PvdA afd. Sint Oedenrode, en heb ik als initiator een bepalende rol gespeeld bij de realisatie bij voorzieningen als het wijkcentrum Meerschot (Sint Oedenrode) en projecten als “Samen sterk in de wijk” (Vught)

Heden: voorzitter WMO-adviesraad Sint Oedenrode, voorzitter Peugeot 404 vereniging.

Ik ken de zorgen in en van de samenleving, maar ben optimistisch, zie kansen, op wijk- of gemeentelijk niveau. In de lokale politiek richt ik me voornamelijk op de verbetering van voorwaarden voor kwetsbare inwoners. Mijn devies: “Meer samen, Samen meer”.

Peter Verbraak,

  • Nummer 9 Team Meierijstad
  • Hart voor Rooi wordt Team Meierijstad